Berfin Yayınları Kitapları

0 kişi
Araştırmalarıyla toplumumuzda tartışılan birçok konuya açıklık getiren Faik Bulut, Ordu ve Din’de ülkemiz için önemli ve güncel bir konuyu ele alıyor.Yapıtta 1826’dan 2007’ye kadarki ordu-din ilişkisi...
%25 40,00 ₺ 30,00 ₺
0 kişi
Tarihin derinliklerinden kopup gelen bir çığlıktır Birgili Cennetoğlu. Onu incelerken efelerin beş yüz yılık kanlı tarihi içinde Tahtacı, Türkmen analarının acılı ağıtlarını da duyumsarsınız. Türküler...
%25 32,00 ₺ 24,00 ₺
0 kişi
Tarihin zulüm eksik etmediği, buna rağmen inatla ayakta durmaya devam eden; şiirlerin, türkülerin, romanların, fotoğrafların büyülü dünyasından süzülüp gelen bambaşka bir coğrafyadır Dersim. "Şiirleri...
%25 15,00 ₺ 11,25 ₺
0 kişi
İran Devrimi (1979) sonrasında kullanıma sokulmuş ‘İslâmî fundamentalizm’ tabirinden ‘11 Eylül’ (2001) sonrasında yaygınlık kazanan ‘İslâmofobi’ye kadar Batı dünyasının İslâm algısı genelde yekpâre bi...
%25 35,00 ₺ 26,25 ₺
0 kişi
ÖzgürlükOkul defterlerimeSırama ağaçlaraKumlar karlar üstüneYazıyorum adınıOkunmuş sayfalaraAkpak yapraklaraTaşlara duvarlaraYazıyorum adınıUyanmış patikalaraAkıp giden yollaraCoşkulu alanlaraYazıyoru...
%25 14,00 ₺ 10,50 ₺
1 kişi
“Din gibi bir konuyu seksle bir arada ele almak inanırlarınca yanlış anlaşılabilir; ama, kutsal kitap kökenli de olsa, tabulaştırılmış birçok çağdışı kural (şeriat) bağımlılarının hangi nedenlerle bu...
%25 16,00 ₺ 12,00 ₺
0 kişi
Din çevrelerinin yakından tanıdığı bir isim olan Turan Dursun, bu çalışmasıyla yeni bir dünyanın kapısını mı aralamaktadır?Yüzü aşkın dipnot ve kaynakçayla, sorarak, yanıtlayarak ve kuşkulanıp yeni so...
%25 20,00 ₺ 15,00 ₺
1 kişi
Bu kitap; Tevrat, İncil ve Kur’an’da adları geçen peygamberlerin Tanrı sözleriyle sabit olan günahlarının dökümünün yapıldığı “belgesel” bir yapıt.Kitapta Allah’ın elçileri bilerek günah işler mi, pey...
%25 50,00 ₺ 37,50 ₺
0 kişi
Arif Tekin, Sumerler’den İslam'a Kutsal Kitaplar ve Dinler, adlı incelemesinde, kutsal kitapların tarihteki izini sürerken, Sumer tabletlerinden ve birçok kaynaklardan yararlanarak okuru aydınlatıyor....
%25 28,00 ₺ 21,00 ₺
0 kişi
Çerkes Ethem (D. 1886, Emreköy-Bandırma / Ö. Eylül 1948, Amman) Kurtuluş Savaşı'nın önde gelen liderlerinden biridir. Komutasındaki Kuvay-ı Seyyare (Gezici Kuvvetler), gerek Düzce, Adapazarı, Yozgat a...
%25 20,00 ₺ 15,00 ₺
0 kişi
Şamanın esrik yolculuğuna katıldı mı bir kere insan, geçmişe açılan kapısız kapıyı aralar: Kapıdan içeriye adımımızı atar atmaz, kendimize karşı savaş açar ve bellek yaralarımızı kanatırız; unutulmuş...
%25 32,00 ₺ 24,00 ₺
0 kişi
Bu kitap imam, papaz ve hahamın zaman zaman kırıcı olan tartışmasının aktarımıdır. Tanrısını mezada çıkaranların, alıcı beklerken kimin elinde kalacağının yarışmasıdır.Her üç dinin mensupları da kendi...
%25 28,00 ₺ 21,00 ₺
0 kişi
Turan Dursun’un Din Bu 1-2-3 adlarıyla yayımlanan eserlerine yanıt olarak yayımlanan Bahaettin Sağlam ve İsmail Acar ortak kitaplarıyla Süleyman Ateş’in kitabı, herkesin kendi cephesinden bakışlarının...
%25 20,00 ₺ 15,00 ₺
0 kişi
Yılların okumaları, sorgulamaları, iç hesaplaşmaları; yaşamsal ve dinsel deneyimlerle birikimler, bir dindar insanı, bir aydını; kitaplı denilen dinlerden ve kitaplarından, yalnızca Ortadoğu coğrafyas...
%25 20,00 ₺ 15,00 ₺
0 kişi
Ehmede Xane, sadece bir Kürt aydını ve yurtseveri mi? Hayır; O, aynı zamanda bir şair, düşünür, siyasetçi ve filozoftur. Xane bir yanıyla Kürtlerin Yunus Emresi gibidir. Yunus kadar bilge ve deryadır;...
%25 22,00 ₺ 16,50 ₺
0 kişi
Yönetenler, egemen güçler ve servet sahipleri, kendi sömürülerini tanrılaştırarak göğe çıkardılar. Musevilik, Hıristiyanlık ve İslamiyet bu sürecin üzerine oturdu ve meta ekonomisinin gelişip, dallanı...
%25 16,00 ₺ 12,00 ₺
0 kişi
Arif Tekin çok ses getirecek bu kitabını, hiç kimsenin ırkına, dinine, rengine, cinsiyetine bakmaksızın tüm insanların kardeşliği için emek harcayanlara ithaf ediyor...Kitapta, Hz. Muhammed'in Medine...
%25 26,00 ₺ 19,50 ₺
0 kişi
1999 Turan Dursun İnceleme ve Araştırma Ödülü’nü Muazzez İlmiye Çığ’la paylaşan Arif Tekin’in bu eseri ufkunuzda yeni bir pencere açıyor. İnsanla birlikte varolan din olgusunu, en başından başlayarak...
%25 33,00 ₺ 24,75 ₺
0 kişi
Arif Tekin, "Bilinmeyen Yönleriyle Hz. Muhammed’in Ölümü" isimli bu çalışmasında Kur’an’daki bazı ayetleri, İslam literatüründeki güvenilen hadisleri, yerine göre müsnedleri, tabakat ve siyer kitaplar...
%25 35,00 ₺ 26,25 ₺
0 kişi
Hz. Ömer nasıl bir kişidir? Hz. Muhammed’le olan ilişkileri nasıldır? Kur’an karşısında nasıl bir tutum izlemiştir? Halifelik dönemindeki tutum ve davranışlarının ne kadarı İslam alemince bilinmektedi...
%25 25,00 ₺ 18,75 ₺