Beşir Kitabevi - Yabancı Dil Kitaplar Kitapları

0 kişi
Diğer Almanca konuşma kılavuzlarından farklı olarak, çok geniş kapsamlı dilbilgisi ile Türkçe - Almanca ve Almanca - Türkçe bir sözlük içeren bu kitap, Almanca konuşan kişilerle iletişim kurmanıza old...
%30 39,00 ₺ 27,30 ₺
0 kişi
İngilizce Mini Konuşma Kılavuzu SözlükBeşir KitabeviYabancı Dil Kitaplar
%30 20,00 ₺ 14,00 ₺
0 kişi
The storyteller Aesop was e slave who lived during the 6th Century B.C. He İ5 stili regarded as the çreatest story teller of ali time.Hesop's fables are filled "ilh lıııınor ırorals and lessons you ca...
%30 8,00 ₺ 5,60 ₺
0 kişi
It is a book where you will find six fantastic stories which are all written by popular fairy teller Hans Christian Andersen. Here in the book, you will wear The Red Shoes, get on the Bronze Boar's ba...
%30 8,00 ₺ 5,60 ₺
0 kişi
Bu kitapta, isimlerin Artikenerinin yani tanımlıklarının "der, die veya das" olmasının ardındaki olası nedenler araştırılmakta ve belirli bazı kurallar bilgilerinize sunulmaktadır; ayrıca isimle ilint...
%30 35,00 ₺ 24,50 ₺
0 kişi
Almanca Mini Dilbilgisi ve SözlükBeşir KitabeviYabancı Dil Kitaplar
%30 15,00 ₺ 10,50 ₺
0 kişi
Let's Speak English-2 Okuma, Dinleme, Anlama ve kelime bilgisi içerikli Let's Speak English dizisinin ikinci kitabıdır.- Reading - Okuma- Listening - Dinleme- Comprehension - Anlama- Vocabulary - Sözc...
%30 20,00 ₺ 14,00 ₺
0 kişi
Worldwide Readers Series ListLevel 1HeidiAlice in WonderlandPinocchioAndersen's Fairy TalesAesop's FablesAlice in Wonderland - a merry travel through the imagination. It tells the story of a girl name...
%30 12,00 ₺ 8,40 ₺
0 kişi
Otuz beşi aşkın bilinen tiyatro oyunu olan Moliere, 'Cimri' adlı oyunu ömrünün son yıllarında, 1668'de yazdı ve oynadı. Ancak bu oyun pek ilgi görmedi. Moliere bu oyunda dönemin zengin cimrilerine gön...
%30 9,00 ₺ 6,30 ₺
0 kişi
Almanca Dil Bilgisi'nin tüm ayrıntılarnı Türkçe Dil Bilgisi ile karşılaştırarak öğreten eşsiz bir rehber kitap.Anlamakta zorlanılan konularda basite indirgenmiş, detaylı Türkçe anlatım.Binlerce örnek...
%30 70,00 ₺ 49,00 ₺
0 kişi
Bu kitabı hazırlarken sizlere kolay, doğru ve eksiksiz bir Rusça bilgisi vermeyi hedefledik. Rusça dilbilgisinin güçlüklerini kolaylıkla aşabilmeniz için bol örnekli Türkçe karşılıkları ve telaffuzlar...
%30 70,00 ₺ 49,00 ₺
0 kişi
Alice in Wonderland- a merry travel throught imagination. It tells the story of a girl named Alice who falls down a rabbit-hole and the adventure begins. She discovers a whole new world where she can...
%30 8,00 ₺ 5,60 ₺
0 kişi
Worldwide Readers Series List Level 1 Heidi Alice in Wonderland Pinocchio Andersen’s Fairy Tales Aesop’s Fables Heidi Heidi is the story of a lovely little girl. It has been one of the favourite books...
%30 12,00 ₺ 8,40 ₺
0 kişi
Heidi is the story of a lovely little girl. It has been one of the favourite books for over 100 years. She loves to live with her grandfather and to be with her friends in the mountains. But what happ...
%30 8,00 ₺ 5,60 ₺
0 kişi
Everyone in paris was talking about the ghost at the Opera who was so mysterious and could not be seen. The managers and the lovers suffered from the Phantom but unable to solve the mystery behind it....
%30 8,00 ₺ 5,60 ₺
0 kişi
İlk edebi romanı olarak bilinir. Namık Kemal bu eseri Magosa sürgününde yazmış, onun izni olmadan kitabın adı basım esnasında İntibah: Sergüzeşt-i Ali Bey, Uyanış: Ali Bey'in Macerası, olarak değiştir...
%30 14,00 ₺ 9,80 ₺
0 kişi
İngilizce Konuşma Kılavuzu Renkli, Resimli, Hızlı ve Kolay
%30 39,00 ₺ 27,30 ₺
0 kişi
Pinocchio is a living, naught puppet. He does not like school and studying. When he lies his nose grows and grows... With the help of the Talking-cricket and the Fairy he learns how to be a good boy....
%30 8,00 ₺ 5,60 ₺
0 kişi
Olay yazarın aşkla bağlı olduğu Saint Petersburg şehrinde geçer. Yüzlerce su kanalı üzerine kurulan bu güzel şehirde mayıs ve haziran aylan boyunca güneş 03'te doğar ve gece 12'de batar. Aradaki üç sa...
%30 8,00 ₺ 5,60 ₺