Beta Yayınevi Kitapları

0 kişi
Farklı olmak ve kendini ifade etmek. İnsanın en temel ihtiyaçlarından biridir. Bugün; kalabalığın içinde kaybolan, birbirine benzeyen, standart bir iş hayatı olan, dolayısıyla da ürettiğiyle var olama...
%20 29,50 ₺ 23,60 ₺
%20 55,00 ₺ 44,00 ₺
0 kişi
*Halkla İlişkilerden Kurumsal Stratejik İletişime *Finansal Halkla İlişkiler ve Finansal Halkla İlişkiler araçlarının Geçirdiği Dönüşüm *Sosyal Televizyonun Gücü : İkinci Ekran Odaklı Sosyal Sorumlu...
%20 26,00 ₺ 20,80 ₺
%20 29,50 ₺ 23,60 ₺
0 kişi
Gümrük ve dış ticaret mevzuatı uzmanlık gerektiren, teknik ve dinamik yapıya sahip bir mevzuattır. Bu dinamik yapı, teknolojik gelişmelere ve değişen ihtiyaçlara paralel olarak ticari hayatın gereksin...
%20 65,00 ₺ 52,00 ₺
0 kişi
"Kişilere Karşı İşlenen Suçlar" konulu çalışma kapsamında Hayata Karşı Suçlar (TCK m.81-85), Vücut Dokunulmazlığına Karşı Suçlar (TCK m.86-89), Şerefe Karşı Suçlar (TCK m.125-130) ile Malvarlığına Kar...
%20 87,50 ₺ 70,00 ₺
0 kişi
Bu alıştırmalar kitabı, öğrencilerin Mikroekonomi Teorisi kitabındaki konuları daha iyi kavrayabilmelerine yardımcı olması amacıyla hazırlanmıştır. Kitabın birinci bölümünde mikroekonomi teorisi konul...
%20 12,50 ₺ 10,00 ₺
0 kişi
- Sanat Eğitimi'nin Başlangıcı- İtalya ve Akademi Kavramının Oluşumu- Plastik Sanatlar Eğitimi Üzerine- Picassolar Notla Değerlendirilebilir mi?- Sanat Eğitimi ile İlgili Programların Değerlendirilmes...
%20 20,83 ₺ 16,66 ₺
%20 38,00 ₺ 30,40 ₺
0 kişi
*Kurumsal Finansın Kapsamı *Finansal Piyasalar ve Türk Vergi Sistemi *Risk ve Getiri Modelleri *Sermaye Maliyeti *Yatırım Kararlarının Yönetimi *Sermaye Yapısı Yönetimi *Orta Uzun Süreli Fon Kay...
%20 62,50 ₺ 50,00 ₺
0 kişi
Konu Başlıkları Sınırlı Ödemeli Rantlar Sınırsız Rantlar (Hayat Boyu Süren Rantlar) Olasılık ve İstatistiğe Giriş Hayat Tabloları Hayat Rantları Hayat Sigortaları Net Primler
%20 45,00 ₺ 36,00 ₺
%20 35,00 ₺ 28,00 ₺
0 kişi
Sosyal sermaye kavramı bir taraftan sosyalliğin olumlu sonuçlarını analiz ederken diğer taraftan sermayenin parasal olmayan şeklini incelemektedir. Son yıllarda ekonomik analizlerde sosyal sermaye bil...
%20 24,00 ₺ 19,20 ₺
0 kişi
Etik ile İlgili Kavramsal Çerçeve Liderlik Etik Liderlik Sigortacılık Sektöründe Etik Etik Liderlik ve Sigortacılık Sektörü Üzerine Bir Araştırma
%20 28,00 ₺ 22,40 ₺
0 kişi
Müşteri ihtiyaçlarını hızlı ve ekonomik bir biçimde karşılamak pazarlama lojistiğinin alanıdır. Günümüzde geleneksel pazarlama yaklaşımı artık etkisini kaybetmiş ve yerini hizmet odaklı pazarlama yakl...
%20 16,20 ₺ 12,96 ₺
0 kişi
Yönetişimin e-boyutu olarak ifade edilebilecek olan e-yönetişim kavramı/kuramı/modeli, internet sayesinde ağ/portallar araciloğı ile toplumdaki farklı aktörleri (devlet, iş sektörü, sivil toplum vd.)...
%20 58,00 ₺ 46,40 ₺
0 kişi
- Türkiye–Avrupa Birliği Tarihsel Gelişimi- Türkiye–AB Ortaklığının Temel Belgeleri ve Ortaklığın Dönemleri- Gümrük Birliği ve Malların Serbest Dolaşımı- Avrupa Ekonomik Topluluğu'ndan Avrupa Birliği'...
%20 65,00 ₺ 52,00 ₺
0 kişi
Kıta da, sosyal ve siyasal karışıklıklar, iç savaşların neden olduğu yasa dışı göçler, fakir ve zayıf devlet yapılarının yol açtığı deniz haydutluğu, silahlı soygun faaliyetleri, devlet dışı aktörleri...
%20 58,00 ₺ 46,40 ₺
0 kişi
21. Yüzyılda Tüketici Davranışları, Yeni Tüketici Profiller ve Pazarlama Stratejileri *Retro Pazarlama *Retro Pazarlama Sürecinde Duygusal Bağlılığın Marka Sadakati Üzerine Etkisi
%20 29,50 ₺ 23,60 ₺