Beta Yayınevi Kitapları

1 kişi
- Ortaklıkların Sınıflandırılması- Ortaklık(ŞİRKET)Ve Unsurları- Ortaklığın Benzer Kavramlarından Farkları- Adi Ortaklık- Ticaret ortaklıklarının Genel Hükümleri- Kollektif Ortaklık- Adi Komandit Orta...
%15 52,50 ₺ 44,63 ₺
0 kişi
Mikrodenetleyiciler&Arduino7-Li Gösterge UygulamalarıLCD UygulamalarıSensörler UygulamalarıFarklı TasarımlarMotor UygulamalarıPWM, Interrup, Timers, CommunicationsArduino String İşlemleriArduino Refer...
%15 49,50 ₺ 42,08 ₺
0 kişi
Uluslararası ticaret faaliyetleri yeni karşılaştığımız bir olgu değildir. Ancak çağlar boyunca süregelen bu olgu günümüzde artık genel işletmecilik faaliyeti sürecinin doğal bir unsuur/aşaması olarak...
%15 55,00 ₺ 46,75 ₺
0 kişi
*Halkla İlişkilerden Kurumsal Stratejik İletişime*Finansal Halkla İlişkiler ve Finansal Halkla İlişkiler araçlarının Geçirdiği Dönüşüm*Sosyal Televizyonun Gücü : İkinci Ekran Odaklı Sosyal Sorumluluk...
%15 35,00 ₺ 29,75 ₺
0 kişi
Yönetişim, Risk ve Uyum TemelleriGRC Yapılanma SüreciOCEG GRC TeorisiVakalar-UygulamalarSözlük ve Ekler.
%15 29,50 ₺ 25,08 ₺
0 kişi
"Kişilere Karşı İşlenen Suçlar" konulu çalışma kapsamında Hayata Karşı Suçlar (TCK m.81-85), Vücut Dokunulmazlığına Karşı Suçlar (TCK m.86-89), Şerefe Karşı Suçlar (TCK m.125-130) ile Malvarlığına Kar...
%15 87,50 ₺ 74,38 ₺
0 kişi
Bu alıştırmalar kitabı, öğrencilerin Mikroekonomi Teorisi kitabındaki konuları daha iyi kavrayabilmelerine yardımcı olması amacıyla hazırlanmıştır. Kitabın birinci bölümünde mikroekonomi teorisi konul...
%15 12,50 ₺ 10,63 ₺
0 kişi
GirişAkarsu MorfolojisiAkarsularda Katı Madde HareketiAkarsu DüzenlemesiTaşkın KontrolüAkasru Taşımacılığı ve GeçişleriBağlamalarBarajlar ve Baraj HazneleriEnerji Kırıcı YapılarSu Alma YapılarıSu Kuvv...
%15 65,00 ₺ 55,25 ₺
0 kişi
İzzet Baysal1907 yılında Bolu'da dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini Bolu'da, yüksek öğrenimini İstanbul Güzel Sanatlar Akademisi'nde Mimar olarak tamamladı.İş hayatına devlet memuru olarak başlayan...
%15 38,00 ₺ 32,30 ₺
0 kişi
Karar Analizi Metoduna İlişkin AçıklamalarCeza Hukuku Genel Hükümler Problemlerinin Çözümlenmesi Metoduna ve Bunlara Ait Sorunların Yanıtlanmasına İlişkin AçıklamalarCeza Hukuku Genel Hükümler Pratik...
%15 68,00 ₺ 57,80 ₺
0 kişi
Etik ile İlgili Kavramsal ÇerçeveLiderlikEtik LiderlikSigortacılık Sektöründe EtikEtik Liderlik ve Sigortacılık Sektörü Üzerine Bir Araştırma
%15 28,00 ₺ 23,80 ₺
0 kişi
Yönetişimin e-boyutu olarak ifade edilebilecek olan e-yönetişim kavramı/kuramı/modeli, internet sayesinde ağ/portallar araciloğı ile toplumdaki farklı aktörleri (devlet, iş sektörü, sivil toplum vd.)...
%15 58,00 ₺ 49,30 ₺
0 kişi
- Türkiye–Avrupa Birliği Tarihsel Gelişimi- Türkiye–AB Ortaklığının Temel Belgeleri ve Ortaklığın Dönemleri- Gümrük Birliği ve Malların Serbest Dolaşımı- Avrupa Ekonomik Topluluğu'ndan Avrupa Birliği'...
%15 65,00 ₺ 55,25 ₺
0 kişi
Kıta da, sosyal ve siyasal karışıklıklar, iç savaşların neden olduğu yasa dışı göçler, fakir ve zayıf devlet yapılarının yol açtığı deniz haydutluğu, silahlı soygun faaliyetleri, devlet dışı aktörleri...
%15 58,00 ₺ 49,30 ₺
0 kişi
21. Yüzyılda Tüketici Davranışları, Yeni Tüketici Profiller ve Pazarlama Stratejileri *Retro Pazarlama *Retro Pazarlama Sürecinde Duygusal Bağlılığın Marka Sadakati Üzerine Etkisi
%15 29,50 ₺ 25,08 ₺
0 kişi
Günümüzde bilgisayar programcılığı tüm meslek dalları için önem kazanmıştır. En popüler programlama dillerinden biri olan Turbo (Pascal üzerine Türkçe yayının yetersiz olması beni bu konuda çalışmaya...
%15 20,37 ₺ 17,31 ₺
0 kişi
Oyun, genellikle gerçek dünya dışında, kesin olmayan, kendine özgü kuralları ve kültürü olan, eğlenceli ve isteğe bağlı bir etkinliktir. İnsanoğlu geçmişten günümüze çevresinde gördükleri ile ilgili ö...
%15 42,50 ₺ 36,13 ₺
0 kişi
Bu kitapta, uluslararası ticarete nazaran daha fazla etkinlik kazanan ve dolayısıyla ekonomik paradigmalarda çarpıcı trendlere neden olarak yeni değişim dalgalarına yol açan uluslararası doğrudan yaba...
%15 29,50 ₺ 25,08 ₺
0 kişi
Kamu iktisadi teşebbüsleri konusunu incelemem yıllar önceki bir zorunluluğun sonucudur. Değerli Hocam Türkân Öncel’in İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi İktisat Bölümü’nde verdiği dersin benzerin...
%15 25,00 ₺ 21,25 ₺
0 kişi
Bu kitapta, mizah unsuru içeren ürünler ve bu ürünlerin tüketilme motivasyonları incelenmiştir, insanlar arası iletişim kurmanın çeşitlerinden biri haline gelen mizah, geçmişte ve günümüzde sahip oldu...
%15 45,00 ₺ 38,25 ₺