Beta Yayınevi Kitapları

1 kişi
- Ortaklıkların Sınıflandırılması- Ortaklık(ŞİRKET)Ve Unsurları- Ortaklığın Benzer Kavramlarından Farkları- Adi Ortaklık- Ticaret ortaklıklarının Genel Hükümleri- Kollektif Ortaklık- Adi Komandit Orta...
%18 52,50 ₺ 43,05 ₺
0 kişi
*Stratejik Yönetim, İlgili Terim ve Kavramlar *Stratejik Yönetim Süreci ve Unsurları *Dış Çevre Analizi *İşletme Analizi *Çevre Unsurlarının Ölçülmesi ve Durum Belirleme Matrisleri *Stratejik Yönlendi...
%18 78,70 ₺ 64,53 ₺
0 kişi
Mikrodenetleyiciler&Arduino 7-Li Gösterge Uygulamaları LCD Uygulamaları Sensörler Uygulamaları Farklı Tasarımlar Motor Uygulamaları PWM, Interrup, Timers, Communications Arduino String İşleml...
%18 45,83 ₺ 37,58 ₺
%18 55,00 ₺ 45,10 ₺
0 kişi
*Kurumsal Finansın Kapsamı *Finansal Piyasalar ve Türk Vergi Sistemi *Risk ve Getiri Modelleri *Sermaye Maliyeti *Yatırım Kararlarının Yönetimi *Sermaye Yapısı Yönetimi *Orta Uzun Süreli Fon Kay...
%18 62,50 ₺ 51,25 ₺
0 kişi
*Osmanlı Sultanlık Rejimi Üzerine Notlar *Osmanlı Devleti’nde Geleneksel Siyasal Sistemden Modern Sisteme Geçiş Çabaları *Türkiye’de Siyasal Hayatın Dönüşüm Süreci *Ellili Yıllarda Siyasal Hayat *...
%18 32,41 ₺ 26,58 ₺
%18 11,57 ₺ 9,49 ₺
%18 18,06 ₺ 14,81 ₺
%18 20,37 ₺ 16,70 ₺
0 kişi
 Borç için Takip Hukukuna Giriş  Hukuki Çareler  Takip Prosedürün Genel Esasları  Giriş Muhakemesi  Borçlunun Maddi Hukuk Yönünden Korunması  Haciz Yoluyla Takip  Paraya Çevirme  Özel Takip Y...
%18 39,35 ₺ 32,27 ₺
0 kişi
Geçici Dönemin Anayasa Metinleri Teşkiletı Esasiye Kanunu (1921) Teşkilatı Esasiye Kanununun Bazı Mevaddının Tavzihan Tadiline Dair Kanun (1923) Teşkilatı Esasiye Kanunu (1924) Türkiye Cumhuriye...
%18 50,93 ₺ 41,76 ₺
0 kişi
*Ceza Hukukunda Karar İncelemesi *Ceza Hukukunda Olay Çözümü *Sınav Sorularından Örnekler *Ceza Hukuku Genel Hükümler Final-Final Mazeret-Bütünleme Problem Soruları Örnek Cevap Anahtarları *Ceza H...
%18 45,37 ₺ 37,20 ₺
0 kişi
*Uluslararası Koruma Kavramı ve Uluslararası Koruma Türleri *Genel Olarak Uluslararası Koruma Haricinde Bırakma * Mültecilerin Hukuki Durumuna Dair Cenevre Konvansiyonu’nun 1D, 1E ve 1F Maddeleri Uyar...
%18 30,09 ₺ 24,67 ₺
0 kişi
Kişinin çocukluk döneminde kendi soyundan uzaklaştırılması, başka bir soyun altına alınması ve gerçeğin ondan saklanması, kısacası soybağının değiştirilmesi, geleceğinin tamamen isteği dışında farklıl...
%18 25,93 ₺ 21,26 ₺
0 kişi
*Genel Bilgiler *Borç İlişkisinin Kaynakları *Sebepsiz Zenginleşme *Borçların İfa Edilmemesinin Sonuçları *Borçların Sona Erme Sebepleri *Borç İlişkisinde Özel Durumlar *Sözleşmenin Devri, Alacağın De...
%18 29,50 ₺ 24,19 ₺
0 kişi
 Finansal Kiralama  Finansal Kiralama Sözleşmesinin Sona Ermesi  Finsansal Kiralama Sözleşmesinin Sona Ermesinin Neticeleri  Finansal Kiralama Şirketlerince Alacakları İçin Karşılık Ayrılması  F...
%18 30,09 ₺ 24,67 ₺
/ 82