Beta Yayınevi Kitapları

0 kişi
Mikrodenetleyiciler&Arduino 7-Li Gösterge Uygulamaları LCD Uygulamaları Sensörler Uygulamaları Farklı Tasarımlar Motor Uygulamaları PWM, Interrup, Timers, Communications Arduino String İşleml...
%15 49,50 ₺ 42,08 ₺
0 kişi
Farklı olmak ve kendini ifade etmek. İnsanın en temel ihtiyaçlarından biridir. Bugün; kalabalığın içinde kaybolan, birbirine benzeyen, standart bir iş hayatı olan, dolayısıyla da ürettiğiyle var olama...
%15 29,50 ₺ 25,08 ₺
0 kişi
Uluslararası ticaret faaliyetleri yeni karşılaştığımız bir olgu değildir. Ancak çağlar boyunca süregelen bu olgu günümüzde artık genel işletmecilik faaliyeti sürecinin doğal bir unsuur/aşaması olarak...
%15 55,00 ₺ 46,75 ₺
0 kişi
*Halkla İlişkilerden Kurumsal Stratejik İletişime *Finansal Halkla İlişkiler ve Finansal Halkla İlişkiler araçlarının Geçirdiği Dönüşüm *Sosyal Televizyonun Gücü : İkinci Ekran Odaklı Sosyal Sorumlu...
%15 26,00 ₺ 22,10 ₺
0 kişi
Yönetişim, Risk ve Uyum Temelleri GRC Yapılanma Süreci OCEG GRC Teorisi Vakalar-Uygulamalar Sözlük ve Ekler.
%15 29,50 ₺ 25,08 ₺
0 kişi
Gümrük ve dış ticaret mevzuatı uzmanlık gerektiren, teknik ve dinamik yapıya sahip bir mevzuattır. Bu dinamik yapı, teknolojik gelişmelere ve değişen ihtiyaçlara paralel olarak ticari hayatın gereksin...
%15 65,00 ₺ 55,25 ₺
0 kişi
"Kişilere Karşı İşlenen Suçlar" konulu çalışma kapsamında Hayata Karşı Suçlar (TCK m.81-85), Vücut Dokunulmazlığına Karşı Suçlar (TCK m.86-89), Şerefe Karşı Suçlar (TCK m.125-130) ile Malvarlığına Kar...
%15 87,50 ₺ 74,38 ₺
0 kişi
Bu alıştırmalar kitabı, öğrencilerin Mikroekonomi Teorisi kitabındaki konuları daha iyi kavrayabilmelerine yardımcı olması amacıyla hazırlanmıştır. Kitabın birinci bölümünde mikroekonomi teorisi konul...
%15 12,50 ₺ 10,63 ₺
0 kişi
İzzet Baysal 1907 yılında Bolu'da dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini Bolu'da, yüksek öğrenimini İstanbul Güzel Sanatlar Akademisi'nde Mimar olarak tamamladı.İş hayatına devlet memuru olarak başlay...
%15 38,00 ₺ 32,30 ₺
0 kişi
*Kurumsal Finansın Kapsamı *Finansal Piyasalar ve Türk Vergi Sistemi *Risk ve Getiri Modelleri *Sermaye Maliyeti *Yatırım Kararlarının Yönetimi *Sermaye Yapısı Yönetimi *Orta Uzun Süreli Fon Kay...
%15 62,50 ₺ 53,13 ₺
0 kişi
Konu Başlıkları Sınırlı Ödemeli Rantlar Sınırsız Rantlar (Hayat Boyu Süren Rantlar) Olasılık ve İstatistiğe Giriş Hayat Tabloları Hayat Rantları Hayat Sigortaları Net Primler
%15 45,00 ₺ 38,25 ₺
%15 35,00 ₺ 29,75 ₺
0 kişi
Sosyal sermaye kavramı bir taraftan sosyalliğin olumlu sonuçlarını analiz ederken diğer taraftan sermayenin parasal olmayan şeklini incelemektedir. Son yıllarda ekonomik analizlerde sosyal sermaye bil...
%15 24,00 ₺ 20,40 ₺
0 kişi
Etik ile İlgili Kavramsal Çerçeve Liderlik Etik Liderlik Sigortacılık Sektöründe Etik Etik Liderlik ve Sigortacılık Sektörü Üzerine Bir Araştırma
%15 28,00 ₺ 23,80 ₺
0 kişi
Yönetişimin e-boyutu olarak ifade edilebilecek olan e-yönetişim kavramı/kuramı/modeli, internet sayesinde ağ/portallar araciloğı ile toplumdaki farklı aktörleri (devlet, iş sektörü, sivil toplum vd.)...
%15 58,00 ₺ 49,30 ₺
0 kişi
- Türkiye–Avrupa Birliği Tarihsel Gelişimi- Türkiye–AB Ortaklığının Temel Belgeleri ve Ortaklığın Dönemleri- Gümrük Birliği ve Malların Serbest Dolaşımı- Avrupa Ekonomik Topluluğu'ndan Avrupa Birliği'...
%15 65,00 ₺ 55,25 ₺
0 kişi
Kıta da, sosyal ve siyasal karışıklıklar, iç savaşların neden olduğu yasa dışı göçler, fakir ve zayıf devlet yapılarının yol açtığı deniz haydutluğu, silahlı soygun faaliyetleri, devlet dışı aktörleri...
%15 58,00 ₺ 49,30 ₺
0 kişi
21. Yüzyılda Tüketici Davranışları, Yeni Tüketici Profiller ve Pazarlama Stratejileri *Retro Pazarlama *Retro Pazarlama Sürecinde Duygusal Bağlılığın Marka Sadakati Üzerine Etkisi
%15 29,50 ₺ 25,08 ₺
0 kişi
Çalışmada 2008 Krizi, kriz teorileri, İktisat düşünce okulları ve ekonometrik kriz modelleri çerçevesinde ele alınmıştır. Geleneksel kriz teorileri ve tek bir iktisat düşünce okulu ile açıklanamayacağ...
%15 45,00 ₺ 38,25 ₺
0 kişi
Günümüzde bilgisayar programcılığı tüm meslek dalları için önem kazanmıştır. En popüler programlama dillerinden biri olan Turbo (Pascal üzerine Türkçe yayının yetersiz olması beni bu konuda çalışmaya...
%15 20,37 ₺ 17,31 ₺