BETİM Kitaplığı Kitapları

0 kişi
Amerikan filozoflar Tom L. Beauchamp ve James F. Childress tarafından yazılmış olan ve birçok ülkede benimsenen ana akım tıp etiği paradigmasının temelini oluşturan Biyomedikal Etik Prensipleri, Türki...
%18 111,11 ₺ 91,11 ₺
0 kişi
Teoriler sadece ölçüt sunarlar, fakat problemlerin karmaşıklığı karşısında ölçütü sonuna kadar doğru şekilde kullanmak ve neticede karar vermek ahlâkî özneye bırakılmıştır. Maalesef tıp ahlâkı sorunla...
%18 6,48 ₺ 5,31 ₺
0 kişi
Biyoistatistik hemen her bilimsel araştırmanın vazgeçilmez bir aracı haline gelmiştir. Ancak en büyük handikapı, anlaşılması güç formülleri ve prensipleri içermesidir. Bu kitabın temel amacı araştırma...
%25 23,15 ₺ 17,36 ₺
0 kişi
"Tıpta iki kere iki hep dört etmez, bazen üç, bazen beş eder" ya da "Hekimlik bir sanattır" gibi cümleleri çok duymuşuzdur. Bu cümleler, tıbbın öznesi gibi "nesne"sinin de İnsan olmasına gönderme yapm...
%18 19,49 ₺ 15,98 ₺
0 kişi
Nuran Yıldırım, Türkiye’de tıp tarihi disiplininin hiç kuşkusuz son dönemdeki en önde gelen temsilcisidir. Yıldırım’ı bu sahada özgün kılan husus, onun klasik tarih yazıcılığı ile sosyal tarih anlayış...
%18 83,33 ₺ 68,33 ₺
0 kişi
Advances in science-based medicine have greatly increased the range of applications to the body and mind of human beings, blurring the boundaries between what is to be considered a state of health or...
%18 138,89 ₺ 113,89 ₺
0 kişi
''…İnsanlar gripten pek korkmuyordu; daha çok yaşlıları öldürdüğü düşünülen grip, toplum düzenini bozmadan sürüp giden mutat bir dert olarak görülüyordu. Ne var ki 1889 pandemisi gribin artık ne denli...
%18 18,52 ₺ 15,19 ₺
0 kişi
Deutschland, das bis 1933 ein Rechtsstaat und eine Kulturnation war, verwandelte sich danach innerhalb kürzester Zeit in eine brutale Diktatur, die unter maßgeblicher Mitwirkung von Ärzten erstmals ei...
%18 14,81 ₺ 12,14 ₺
0 kişi
Cinsellik; birey kadar toplumu ve kamu otoritelerini ilgilendiren, tıbbî, sosyal, ahlakî, hukukî ve dinî boyutları olan kapsamlı bir konudur. Cinsel eğitim, cinselliğin sağlıklı olması için şarttır....
%18 27,78 ₺ 22,78 ₺
0 kişi
Eğitim, bireyin toplumsal hayatta yerini alabilmesi için gerekli bilgi, beceri ve anlayışları edinebilmesini ve kişiliğini geliştirmesini sağlar. Sadece planlı eğitim faaliyetleri değil, görme, duyma,...
%18 23,15 ₺ 18,98 ₺
Tükendi
0 kişi
"Tıpta iki kere iki hep dört etmez, bazen üç, bazen beş eder" ya da "Hekimlik bir sanattır" gibi cümleleri çok duymuşuzdur. Bu cümleler, tıbbın öznesi gibi "nesne"sinin de İnsan olmasına gönderme yapm...
%18 19,49 ₺ 15,98 ₺
Tükendi
0 kişi
1933 yılına kadar bir hukuk devleti ve bir kültür milleti (Kulturnation) olan Almanya, daha sonra çok kısa bir süre içinde, hekimlerin ciddi destekleriyle ilk defa devasa ölçüde bir ‘Biyo-Politika’nın...
%18 14,81 ₺ 12,14 ₺