Beyan Yayınları Kitapları

1 kişi
Bir Değirmendir Bu Dünya, şiirlerinden, anı yazılarından ve hikâyelerinden tanıdığımız Zarifoğlu’nu başka bir açıdan tamamlamaktadır. O herkesin entel takıldığı bir zamanda çevresindeki meraklı insanl...
%25 32,00 ₺ 24,00 ₺
0 kişi
Yeri, gökleri ve arasındakileri mükemmel ve noksansız bir şekilde yaratan Yüce Allah; hem kendi varlığının bilinmesini sağlamak ve hem de kulluğu sınamak amacıyla akıl ve irade sahibi bambaşka bir can...
%25 12,00 ₺ 9,00 ₺
0 kişi
Fransız şair ve yazarı olan La Fonten, daha çok fabl eserleri ile tanınmıştır. Yazdığı masalların kahramanları çoğunlukla hayvanlardır. Onları insanlar gibi konuşturmuş, yaşadıkları maceraları herkesi...
%25 10,00 ₺ 7,50 ₺
0 kişi
Doğu´nun efsane klasiklerinden biridir Kelile ve Dimne.Otoriteler bu yapıtı değerendirirken İslam Dünyası´nın siyasi bilgelik geleneğine milat kabul ederler onu.Hind masalları, Fars hikayeleri ve Arap...
%25 30,00 ₺ 22,50 ₺
0 kişi
İlk NamazBeyan Yayınları
%25 10,00 ₺ 7,50 ₺
0 kişi
Okuluna, deniz kenarına inen patikadan seke seke giden bir çocuk ile nereden geldiğini, ne ağacı olacağını bilmeden yeşermiş bir fidanın arkadaşlığının anlatıldığı çocuk kitabı.
%25 12,00 ₺ 9,00 ₺
0 kişi
Endülüsteki müslümanların Endülüsü fetihleri, hristiyanlarla ilişkileri, kurdukları medeniyet, daha sonraki süreçte yıkılışı ve hristiyanların müslümanlara uyguladıkları mezalim.
%25 50,00 ₺ 37,50 ₺
0 kişi
İlköğretim Okulları İçin İstanbul Dersi Çalışma Kitabı 3. SınıfBeyan Yayınları
%25 15,00 ₺ 11,25 ₺
0 kişi
İstikbal Yıldızı; adil, iyilik yapan, hayırlı ve başarılı insan olmanın şifresidir. İstikbal yıldızına göre yaşamak, insanın yaradılış fıtratına uygun bir hayatı öngörmek ve gerçekleştirmektir. İyi bi...
%25 20,00 ₺ 15,00 ₺
1 kişi
Günümüzdeki Zerdüştilerin yaklaşık olarak yüzonbeşbin kadarı Parsi adı altında Hindistan'ın Bombay şehrinde, onbine yakın Zerdüşti ise İran'da varlığını sürdürmektedir. Ancak Zerdüştiliğin etkisini, y...
%25 27,00 ₺ 20,25 ₺
0 kişi
Süper Karıncalar, bir karınca kolonisinin, başlarına gelen felakete çözüm arayışının hikâyesini anlatmaktadır. Çünkü onlar için artık hiçbir şey eskisi kadar güzel ve hoş değildi. İnsanların gelişiyle...
%25 13,00 ₺ 9,75 ₺
0 kişi
Bu eğitim sisteminden geçen kuşaklar özgün ve yaratıcı değil taklitçi; özgür ve bağımsız değil bağımlı; özgüven sahibi değil özgüveni düşük; girişimci değil korkak ve çekingen; ahlaklı ve duyarlı deği...
%25 16,00 ₺ 12,00 ₺
0 kişi
Osmanlı Türkçesini öğrenmeye, okumaya ve sevdirmeye yönelik hazırlanan ve bir dizi kitaptan oluşan özel seriye 4 yeni kitap daha eklendi...Melik Şah ile Gülli Han'ın Hikayesi - Haz. Fahrettin Ulusoy (...
%25 19,00 ₺ 14,25 ₺
0 kişi
Müslümanlar için Hz. Peygamber’in tüm eşleri çok kıymetli ve eşsizdir. Ancak Hz. Peygamber’in eşleri arasından özellikle iki annemiz öne çıkmaktadır. Bunlardan ilki, maddi ve manevi anlamda İslam’ın g...
%25 19,00 ₺ 14,25 ₺
0 kişi
Din, her şeyden önce insan hayatını anlamlandıran ve insanın varoluşsal problemlerine çözümler getiren bir sistemdir. Din felsefesi, dinler tarihi ve kelam gibi disiplinleri ham malzeme olarak ele alı...
%25 16,00 ₺ 12,00 ₺
0 kişi
Peygamberler, Allah tarafından insanlar arasından seçilmiş özel kişilerdir. Diğer insanlardan farklı özelliklere sahiptirler. Bir yönleriyle tüm insanlara benzerken, Rabb'lerinden vahiy almaları neden...
%25 65,00 ₺ 48,75 ₺
1 kişi
Sevgili Peygamberimizin getirdiği din, ailelerden meydana gelen bir toplum içinde yaşanarak gelecek nesillere aktarılmıştır. İslam, toplumsal hayatın her yönüne ışık tutacak ilkelerle Allah Resulü’ne...
%25 26,00 ₺ 19,50 ₺
0 kişi
Fikir ve inanç özgürlüğü, çağımızda sıcak bir gündem olmaya devam etmektedir. Gelişmeler dikkatle incelendiğinde bu konunun gelecekte, hem de artan bir önemle popülaritesini devam ettireceği anlaşılma...
%25 28,00 ₺ 21,00 ₺
0 kişi
Bu çalışmamızda. Peygamber Efendimiz'in Ramazan ayını nasıl geçirdiğini, hadislerin ışığında tespit ederek, bir anlamda Peygamberimiz'in "Ramanaz Günlüğü"nü genel hatlarıyla da olsa okuyucularımızın b...
%25 16,00 ₺ 12,00 ₺
0 kişi
İnsan, İlah`ın ne olduğunu, Rabb`ın ne anlama geldiğini, İbadetin neden ibaret olduğunu, Dinin neye dendiğini anlamazsa, şüphesiz, Kur`an-ı Kerim`in tamamı onun gözleri önünden manasından hiçbir şey a...
%25 10,00 ₺ 7,50 ₺