Bilgeoğuz Yayınları Kitapları

Tükendi
29 kişi
Şu özelliklere sahip olan bir meal arıyorum;-  Öncekilerin tekrarı olmayacak,-  Akıcı ve anlaşılır olacak,-  Hurafelerden arınmış, sahih ve sağlam bilgiyi öne çıkaracak,-  Her ayete Kur’ân bütünlüğü i...
%35 140,00 ₺ 91,00 ₺
Tükendi
0 kişi
Yunus Emre, dinî-tasavvufî Türk Edebiyatının en seçkin simalarındandır.Yunus Emre, halkın dilini ve zevkini, halkın duygu ve düşüncesini esas almıştır; halkla iç-içedir.Ahmet Yesevi'nin dilindeki öğre...
%28 30,00 ₺ 21,60 ₺
Tükendi
0 kişi
Türkler, hep saldırıya uğramışlardır. Bu da Türklerin gücünden korkulduğunu gösterir. Avrupalıların şuuraltında Türkleri Anadolu topraklarından sürülüp çıkarılması yatar. Bunun adı “Şark Meselesi”dir....
%28 40,00 ₺ 28,80 ₺
Tükendi
0 kişi
“Toz edip savuruyor yüzyılları içinde Sessizce bir tabloyu çiziyor efsaneler. Birçoğu halktan gelen kıssalardan hissedir İbretlik manzaralar diziyor efsaneler. Mucize havasında işleyen muhayyile Zaman...
%28 30,00 ₺ 21,60 ₺
Tükendi
0 kişi
'Merhum Emin Sazak, Milli Mücadele'nin kahramanlarından ve demokrasi hareketinin öncülerindendir. Hatırasını saygı ile anarım.'Süleyman DEMİRELDokuzuncu Cumhurbaşkanı'Emin Sazak Beyefendinin Demokrat...
%28 27,78 ₺ 20,00 ₺
Tükendi
0 kişi
Dilimiz, milletimizin varlığının en büyük kanıtıdır. Dili olmayan toplulukların millet olması asla mümkün değildir. Çok uzun bir tarihi geçmişi olan dilimizi, güzelleştiren, az sözle çok şeyler anlata...
%28 25,00 ₺ 18,00 ₺
Tükendi
0 kişi
Dört yüz çadırlık bir aşiretten cihangirane bir devletin nasıl doğduğunu, Papalık ve çevresinde toplanan haçlı ordularını nasıl mağlup ettiğini, gemilerin nasıl denizden alınıp karada yürütüldüğünü, o...
%28 15,00 ₺ 10,80 ₺
Tükendi
0 kişi
Dünyamızın mevcut düzeni, insanlığa huzur müjdesi veremiyor. En problemsiz toplumlar bile yakın veya uzak bir gelecekte, ‘kelebek etkisi’ kavramı sebebiyle huzursuzluk tusunamisinin kendilerine de ula...
%28 35,00 ₺ 25,20 ₺
Tükendi
0 kişi
En büyük Müslüman-Türk fakîhi, milletlerarası hukuk ve kelam âlimi Serahsî, (Doğumu: Hicrî 400, Milâdî 1009-1010, Vefatı: H. 481 M. 1090) kadim Türk yurdu Horasan bölgesindeki Serahs şehrinde doğmuştu...
%28 40,00 ₺ 28,80 ₺
Tükendi
0 kişi
Merhum Ziya Gökalp, Türklerin ahlakta birinci olduğunu söylerken, milli bir övünme duygusuna kapılmış değildi. Çok tarih okumuş, milli maziyi öğrenmiş ve düşmanlarımızın bizim hakkımızda söylediklerin...
%28 20,00 ₺ 14,40 ₺
Tükendi
%28 30,00 ₺ 21,60 ₺
Tükendi
0 kişi
Yıllardır yaptığımız sohbetlerde şunu gördük:- Kur’an’ı yüzünden okuyanların büyük bir çoğunluğu meal okumuyor,- Meal okuyanların da büyük bir bölümü anlama zorluğu çekiyordu.Bu zorlukların aşılması a...
%28 20,00 ₺ 14,40 ₺
Tükendi
0 kişi
Büyük Hun İmparatorluğu’nun kurucusu Mete hakkında sandığımızdan daha az bilgiye sahibiz.Mete, milattan önce yaşamıştır. Hayatını anlatan kaynaklar çok azdır.İlk Türk imparatorluğunu kuran Mete hakkın...
%28 13,89 ₺ 10,00 ₺
Tükendi
0 kişi
Siyasiler kendilerini ulaşılmaz, vazgeçilmez insanlar olarak görürler ve kendilerini hayranlıkla seyreden insanların olduğuna inanırlar.Böyle bir ortamda siyaset yapabilmemin güçlüğüne inandığım için...
%28 4,63 ₺ 3,33 ₺
Tükendi
0 kişi
Çağımızın önemli ilim, ahlak ve fazilet insanlarından biri Seyit Ahmet Arvasi’dir. Çünkü Arvasi hoca, insanlığın ideolojik bataklıklar içerisinde çırpındığı bir dönemde, kendini yetiştirerek insanları...
%28 23,15 ₺ 16,67 ₺
Tükendi
0 kişi
Timur, tarihin akışını değiştiren bir Türk imparatorudur. Bizde Timur, Aksak Timur, Topal Timur diye bilinir. Orta Asya’da ise “Emir Timur” diye anılır.Timur, şimdi Özbekistan sınırları içinde kalan T...
%28 20,00 ₺ 14,40 ₺
Tükendi
0 kişi
Çağımızın önemli ilim, ahlak ve fazilet insanlarından biri Seyit Ahmet Arvasi’dir. Çünkü Arvasi hoca, insanlığın ideolojik bataklıklar içerisinde çırpındığı bir dönemde, kendini yetiştirerek insanları...
%28 15,00 ₺ 10,80 ₺
Tükendi
0 kişi
Divan ü Lügat it Türk EfsaneleriKaraçay-Malkar Nart EfsaneleriAzerbaycan EfsaneleriTürkiye ve Azerbaycan Dışındaki Türk Dünyası EfsaneleriKaygusuz Abdal Efsanesi"Kaşgarlı Mahmut'un kardeşiyim ben Yazd...
%28 30,00 ₺ 21,60 ₺
Tükendi
0 kişi
İlkokul ve ortaokul öğrencileri için hazırlanan bu kitabın, ana dilimizi sevdirmede ve öğretme de önemli bir araç olduğunu söylemeliyim. Dünyanın en işlek ve en güzel dillerinden biri olan Türkçemizin...
%28 15,00 ₺ 10,80 ₺