Bilgeoğuz Yayınları Kitapları

18 kişi
Şu özelliklere sahip olan bir meal arıyorum;-  Öncekilerin tekrarı olmayacak,-  Akıcı ve anlaşılır olacak,-  Hurafelerden arınmış, sahih ve sağlam bilgiyi öne çıkaracak,-  Her ayete Kur’ân bütünlüğü i...
%28 130,00 ₺ 93,60 ₺
0 kişi
Yunus Emre, dinî-tasavvufî Türk Edebiyatının en seçkin simalarındandır. Yunus Emre, halkın dilini ve zevkini, halkın duygu ve düşüncesini esas almıştır; halkla iç-içedir. Ahmet Yesevi'nin dilindeki...
%28 30,00 ₺ 21,60 ₺
0 kişi
Türkler, hep saldırıya uğramışlardır. Bu da Türklerin gücünden korkulduğunu gösterir. Avrupalıların şuuraltında Türkleri Anadolu topraklarından sürülüp çıkarılması yatar. Bunun adı “Şark Meselesi”di...
%28 32,41 ₺ 23,34 ₺
0 kişi
“Toz edip savuruyor yüzyılları içinde Sessizce bir tabloyu çiziyor efsaneler. Birçoğu halktan gelen kıssalardan hissedir İbretlik manzaralar diziyor efsaneler. Mucize havasında işleyen muhayyile Zaman...
%28 27,78 ₺ 20,00 ₺
0 kişi
'Merhum Emin Sazak, Milli Mücadele'nin kahramanlarından ve demokrasi hareketinin öncülerindendir. Hatırasını saygı ile anarım.'Süleyman DEMİRELDokuzuncu Cumhurbaşkanı'Emin Sazak Beyefendinin Demokrat...
%28 27,78 ₺ 20,00 ₺
0 kişi
Dilimiz, milletimizin varlığının en büyük kanıtıdır. Dili olmayan toplulukların millet olması asla mümkün değildir. Çok uzun bir tarihi geçmişi olan dilimizi, güzelleştiren, az sözle çok şeyler anlata...
%28 18,52 ₺ 13,33 ₺
0 kişi
Dört yüz çadırlık bir aşiretten cihangirane bir devletin nasıl doğduğunu, Papalık ve çevresinde toplanan haçlı ordularını nasıl mağlup ettiğini, gemilerin nasıl denizden alınıp karada yürütüldüğünü, o...
%28 13,89 ₺ 10,00 ₺
0 kişi
Dünyamızın mevcut düzeni, insanlığa huzur müjdesi veremiyor. En problemsiz toplumlar bile yakın veya uzak bir gelecekte, ‘kelebek etkisi’ kavramı sebebiyle huzursuzluk tusunamisinin kendilerine de ula...
%28 35,00 ₺ 25,20 ₺
0 kişi
En büyük Müslüman-Türk fakîhi, milletlerarası hukuk ve kelam âlimi Serahsî, (Doğumu: Hicrî 400, Milâdî 1009-1010, Vefatı: H. 481 M. 1090) kadim Türk yurdu Horasan bölgesindeki Serahs şehrinde doğmuştu...
%28 27,78 ₺ 20,00 ₺
0 kişi
Merhum Ziya Gökalp, Türklerin ahlakta birinci olduğunu söylerken, milli bir övünme duygusuna kapılmış değildi. Çok tarih okumuş, milli maziyi öğrenmiş ve düşmanlarımızın bizim hakkımızda söylediklerin...
%28 15,74 ₺ 11,33 ₺
%28 18,52 ₺ 13,33 ₺
0 kişi
Yıllardır yaptığımız sohbetlerde şunu gördük:- Kur’an’ı yüzünden okuyanların büyük bir çoğunluğu meal okumuyor,- Meal okuyanların da büyük bir bölümü anlama zorluğu çekiyordu. Bu zorlukların aşılması...
%28 20,00 ₺ 14,40 ₺
0 kişi
Timur, tarihin akışını değiştiren bir Türk imparatorudur. Bizde Timur, Aksak Timur, Topal Timur diye bilinir. Orta Asya’da ise “Emir Timur” diye anılır. Timur, şimdi Özbekistan sınırları içinde kalan...
%28 13,89 ₺ 10,00 ₺
0 kişi
Çağımızın önemli ilim, ahlak ve fazilet insanlarından biri Seyit Ahmet Arvasi’dir. Çünkü Arvasi hoca, insanlığın ideolojik bataklıklar içerisinde çırpındığı bir dönemde, kendini yetiştirerek insanları...
%28 13,89 ₺ 10,00 ₺
0 kişi
Divan ü Lügat it Türk Efsaneleri Karaçay-Malkar Nart Efsaneleri Azerbaycan Efsaneleri Türkiye ve Azerbaycan Dışındaki Türk Dünyası Efsaneleri Kaygusuz Abdal Efsanesi "Kaşgarlı Mahmut'un kardeşiyi...
%28 27,78 ₺ 20,00 ₺
0 kişi
İlkokul ve ortaokul öğrencileri için hazırlanan bu kitabın, ana dilimizi sevdirmede ve öğretme de önemli bir araç olduğunu söylemeliyim. Dünyanın en işlek ve en güzel dillerinden biri olan Türkçemizin...
%28 13,89 ₺ 10,00 ₺
0 kişi
İlk Türk- Müslüman devleti olduğu kabul edilen Karahanlı dönemi kültürünü günümüze taşıyan eserlerden biri olan Atebetü’l-Hakayık hakkında ciddî çalışmalar yapılmıştır. Fakat bu çalışmalar benzer mevz...
%28 23,15 ₺ 16,67 ₺
0 kişi
"Ey Türk! Bu satırlarda mazinin destanlarını, halinin hicranlarını söylemek ve inlemek istedim. Bir keman gibi..." "Asırlardır, dinin, milletin aşkına başına yağan, sonu gelmez bir belâdır... Yurdun...
%28 11,11 ₺ 8,00 ₺
0 kişi
Çağımızın önemli ilim, ahlak ve fazilet insanlarından biri Seyit Ahmet Arvasi’dir. Çünkü Arvasi hoca, insanlığın ideolojik bataklıklar içerisinde çırpındığı bir dönemde, kendini yetiştirerek insanları...
%28 13,89 ₺ 10,00 ₺
0 kişi
Rahmetli Başbuğ Alparslan Türkeş'in düşüncelerinden oluşan bu eser, aradan yıllar geçmesine rağmen sanki bugün söylenilmiş, bugün yazılmış gibi tazeliğini, güncelliğini korumakta, yol göstericiliğine...
%28 27,78 ₺ 20,00 ₺