BilgeSu Yayıncılık Kitapları

1 kişi
Etik, Aristoteles'in "insan için iyi"nin ne olduğunu soruşturduğu kitabıdır. O, belli bir insan için iyi olanla kent için iyi olanı aynı şey diye düşündüğü için, kent için iyi olanın ne olduğunu soruş...
%26 26,00 ₺ 19,24 ₺
0 kişi
Amerikalı doğa yazarı Edward Abbey'nin Çölde Tek Başına (Desert Solitaire) adlı eseri A.B.D'de yayımlandığı tarihin 50. yılında Türk okuruyla buluşuyor.Aldo Leopold'un Bir Kum Yöresi Almanağı ve Henry...
%26 25,00 ₺ 18,50 ₺
0 kişi
Son zamanlarda etik yerine, 'pratik etik' ve 'teorik etik' adlandırmaları yaygın bir biçimde kullanılır oldu. Etiğin teorik ve pratik sorunlarının olduğu düşünülerek, etiğin teorik yanını adlandırmak...
%26 26,00 ₺ 19,24 ₺
0 kişi
Marx'ın doktora tezi olan bu çalışma, Althusser'in tabiriyle tarih kıtasını keşfeden Marx'ın maddecilik kıtasını keşfetmesinin başlangıcıdır.Sokratik geleneği izleyen Demokritos ile Aristotelesçi gele...
%26 24,00 ₺ 17,76 ₺
0 kişi
Tarih Felsefesi, iki kısımdan, yani yapılmış edilmiş şeyler ile bunların ''hikaye'' edilmesinden oluşan tarih hakkında, genellikle şöylesi sorulara cevap bulmaya girişen bir felsefe dalıdır: Tarihin g...
%26 20,00 ₺ 14,80 ₺
0 kişi
Bu kitap Husserl'in 1907'de Göttingen Üniversitesi'nde Fenomenoloji üzerine verdiği beş dersin metnini bir araya getirmektedir.Husserl bu Beş Ders'te fenomenolojisinin ana savlarını ve neredeyse tüm t...
%26 18,00 ₺ 13,32 ₺
%26 22,00 ₺ 16,28 ₺
0 kişi
Evrimsel Biyoloji Yazıları, içeriğiyle evrimsel biyolojinin bilimsel kapsamını özetleyen bir bütün sunmaktadır. Kitapta sözü edilen konular evrimsel biyolojinin tarihsel gelişiminden, ilgili olduğu te...
%26 22,00 ₺ 16,28 ₺
%26 32,00 ₺ 23,68 ₺
2 kişi
Eski Türk halklarının dinlerini ve mitolojilerini kesin ve güvenilir bir biçimde ana hatlarıyla betimlemek için vakit henüz çok erken. Dinleri, tek tanrı ya da en azından diğer tanrılardan daha üstün...
%26 27,00 ₺ 19,98 ₺
0 kişi
Halkbilimci, araştırmacı, yazar ve oyun yazarı Sedat Veyis Örnek 1928 yılında Zara’da doğdu. 1953 yılında Ankara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi’ni bitirdi. Dinler tarihi ve etnoloji dalında Almanya’d...
%26 29,00 ₺ 21,46 ₺
%26 32,00 ₺ 23,68 ₺
0 kişi
Halkbilimci, araştırmacı, yazar ve oyun yazarı Sedat Veyis Örnek 1928 yılırda Zara’da doğdu. 1953 yılında Ankara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi’ni bitirdi. Dinler tarihi ve etnoloji dalında Almanya’d...
%26 45,00 ₺ 33,30 ₺
0 kişi
Bu kitap, Boratav'ın, arkası sıra geleceğini ümit ettiği Halk Hikayeleri Külliyatı'na giriş diye yazılmıştır.Kitapta halk hikayeleri mevzu, şekil, üslup bakımından ele alınmakta; destan, masal, roman,...
%26 35,00 ₺ 25,90 ₺
0 kişi
Dil ve Zihin'in bu 3. Baskısı, eski baskıdaki altı bölüme ek olarak bir bölüm daha içeriyor. Kitaptaki ilk altı bölüm Chomsky'nin 1960'ların sonlarında, üniversitede yaptığı konuşmalara dayanıyor. Bun...
%26 40,00 ₺ 29,60 ₺
0 kişi
Her bilimin insan doğasıyla az çok bir ilişkisi vardır; her ne kadar bazısı insanoğlundan çok uzaklarda gibi dursa da, bir yerde, bir geçitte mutlaka insan doğasına dönüş yapar. Matematik, Doğa Felsef...
%26 50,00 ₺ 37,00 ₺
0 kişi
"Bireylerin bilinçli etkinliğinin yerini alan,kitlelerin bilinçdışı eylemi yaşadığımız çağın temel özelliklerinden biridir...Kuşkusuz kitleler her zaman bilinçdışı davranır;ama bu bilinçdışı davranman...
%26 19,00 ₺ 14,06 ₺
0 kişi
Hukukun Ahlaki KriterleriKapsayıcı ve Dışlayıcı Pozitivistler Arasında TartışmaMoral Criteria of Law?The Debate Between Inclusive and Exclusive Positivists
%26 25,00 ₺ 18,50 ₺
0 kişi
"Camus'nün sözünü biraz değiştirerek şöyle söyleyebiliriz: Gerçekten önemli olan tek felsefe sorusu 'insan nedir?' sorusudur. Aslında, bütün felsefe tarihi boyunca yanıt aranılan temel soru budur. Büt...
%26 37,00 ₺ 27,38 ₺
0 kişi
Üze kök tengri, asra yağız yer kılıntukda, ekin ara kişi oğlı kılınmış.“Üstte mavi gök, altta yağız yer yaratıldığında, ikisinin arasında insanoğulları yaratılmış.”Bu sözler bilinen en eski Türkçe yaz...
%26 18,00 ₺ 13,32 ₺