Bilim Teknik Yayınevi Kitapları

0 kişi
Bu kitap finansal piyasaların (tahvil, hisse senedi ve döviz gibi) ve finansal kurumların (bankalar, sigorta şirketleri, yatırım fonları ve diğer kurumlar) nasıl çalıştığını inceleyerek ve paranın eko...
%10 55,00 ₺ 49,50 ₺
0 kişi
Teknik formüllerin toplandığı bu kitabın amacı, daha ayrıntılı teknik ve matematiksel formül kitaplarına özet niteliğinde, rahat anlaşılabilir ve kullanışlı bir kılavuz kitap ihtiyacını gidermektir.Ki...
%10 45,00 ₺ 40,50 ₺
0 kişi
Makro İktisat ve İktisat Politikası üzerine yazılmış ders kitaplarından bir kısmı, çeşitli İktisat okullarının geliştirdiği teorilere ve bu teorilerle ulaşılan genel makroekonomik politika sonuç ve ön...
%10 25,00 ₺ 22,50 ₺
0 kişi
Resim, heykel ve mimari alanlarında anlaşılabilir, estetik edebiyatının batağına saplanmadan bir şeyler derleyebilmek için öncelikle bu kitabın planını hazırlamam gerekiyordu. Bunun için bütünüyle tek...
%10 35,00 ₺ 31,50 ₺
1 kişi
Bu el kitabının maksadı Matematik. Fizik, Mühendislik ve diğer Fen Bilimleri ile uğraşan öğrenciler ve araştırıcılara yararlı olabilecek Matematik formül ve tablolarını kapsamaktadır. Bunu yaparken ço...
%10 35,00 ₺ 31,50 ₺
0 kişi
İstediğimiz gıdaları, elbiseleri ve oyuncakları çalışmadan elde edebiliyor olsaydık iktisat bilimine gerek kalmazdı. Maalesef, hayattaki iyi şeylerin çoğu kıt bunlardan istediğimiz kadarına sahip olam...
%10 70,00 ₺ 63,00 ₺
0 kişi
Bu problem kitabı yazarın Malzeme Bilimi kitabına yardımcı olmak amacı ile hazırlandı. İlk baskısı 1991 de yayınlanan bu kitap tekrar gözden geçirilerek, metin sorularının ve problemlerin sayıları art...
%10 35,00 ₺ 31,50 ₺
0 kişi
Bu kitap, iki amaçla yazılmıştır. Birincisi, İstanbul Üniversitesinin Yabancı Diller Okulunda kullanılma üzere öğrencileri kendi alanlarında teknik ve bilimsel metinleri anlamak hedefine ulaştırmak iç...
%10 45,00 ₺ 40,50 ₺
0 kişi
Tüm dünyada finansal piyasalarda rol alan oyuncular içerisinde en önemlisi, para politikasının yürütülmesinden sorumlu kamu kurumu niteliğindeki merkez bankalarıdır. Merkez bankalarının eylemleri faiz...
%10 60,00 ₺ 54,00 ₺
0 kişi
Basic Bilgisayar Programlama Ders NotlarıBilim Teknik Yayınevi
%10 10,00 ₺ 9,00 ₺
0 kişi
Her geçen gün rekabet şartları daha da zorlaşmaktadır. Bu nedenle firmalar kendilerine yeni pazar alanları bulmak zorunda kalmaktadır. Yeni Pazar olanakları için firmaların dışa açılmak yani ihracat y...
%10 35,00 ₺ 31,50 ₺
0 kişi
Belgelerle Uygulamalı ISO 9001 ve 9002 Nedir ? Nasıl Kurulur? ISO 9002 Kalite El Kitabı Eki İle Birlikte
%10 30,00 ₺ 27,00 ₺
0 kişi
Modern yaşamda karşılaşılan pek çok sorunun çözümü istatistiksel veriye ve istatistiksel çözümleme tekniklerine gereksinim gösterir. Araştırıcı, belirsizliğin var olduğu her alanda geçerli sonuca ulaş...
%10 40,00 ₺ 36,00 ₺
0 kişi
Mikroekonomik Teori ve Problemleri Bilim Teknik Yayınevi
%10 40,00 ₺ 36,00 ₺
0 kişi
İngilizce’den dilimize çevrilmiş olan bu kitap özellikle üniversitelerin İktisadi ve İdari Bölümler Fakültelerinin İktisat, İşletme ve Ekonometri Bölümleri başta olmak üzere konu ile ilgili diğer bölü...
%10 45,00 ₺ 40,50 ₺
0 kişi
Sistem Dinamiğine Giriş Bilim Teknik Yayınevi
%10 35,00 ₺ 31,50 ₺
0 kişi
Osmanlı Toplumunda Kadının Çalışma YaşamıOsmanlı Kadınları Çalıştırma Cemiyet-i İslamiyesiBilim Teknik Yayınevi
%10 25,00 ₺ 22,50 ₺
0 kişi
İktisat Makro Bilim Teknik Yayınevi
%10 65,00 ₺ 58,50 ₺
%10 30,00 ₺ 27,00 ₺
0 kişi
ISO 9000 Uygulamasında İşletmelerde İstatistik Proses Kontrol İPKTeknikleriBilim Teknik Yayınevi
%10 30,00 ₺ 27,00 ₺