Bilim ve Sosyalizm Yayınları Kitapları

%16 26,00 ₺ 21,84 ₺
0 kişi
İşte Öteki Mücadele bu. Nasıl biteceğini bilmeden bir taslak çıkarıyoruz. Dürüstlüğümüz ve alçak gönüllülüğümüzle neyi bilmediğimizi belirlemeye çalışıyoruz. Tek güvencemiz, seçtiğimiz ahlaki yolun gi...
%16 15,00 ₺ 12,60 ₺
0 kişi
Deleuze’den Sonra Siyaset Teorisi : Nathan Widder, Deleuze’ün Spinoza, Nietzche ve Bergson okumalarını ve özellikle Fark ve Tekrar ve Nietzche ve Felsefe boyunca geliştirdiği ontolojisini ayrıntılı ol...
%16 29,00 ₺ 24,36 ₺
0 kişi
Bütün devrimlerin  diyor Lenin, özellikle  20. yüzyılda yaşanan üç Rus devriminin kanıtladığı, devrimin temel yasası şudur: Sömürülen ve ezilen kitlelerin artık eskisi gibi yaşamanın olanaksızlığını a...
%16 28,00 ₺ 23,52 ₺
0 kişi
Modern üretimin ve üretici güçlerin gelişmesinin en sonu bir proleter devrime varacağını içeren materyalist tarih görüşü, proletaryanın tarihsel görevi ve onun kurtuluş koşullarının öğretisi olarak ko...
%16 14,00 ₺ 11,76 ₺
%16 15,00 ₺ 12,60 ₺
0 kişi
"Bu yapıt, ekonomi politiğin, marksist ekonomik teoriye girişin en kolay anlaşılır ve en iyi elkitabı olarak kabul edilmiştir."
%16 33,00 ₺ 27,72 ₺
0 kişi
Bu kitap, Lenin'in militan materyalizm ve proletarya partisinin din karşısındaki tutumu üzerine bütün yazı ve konuşmalarını içeriyor.
%16 15,00 ₺ 12,60 ₺
0 kişi
Bu kitap, sosyalizm ve komünizmin inşasını içeren sorunlara ilişkin Lenin’in tüm çalışmalarını kapsamıyor, ama yalnızca konu hakkında son savlarıyla yargılarını toparladığı sosyalizmi inşa etme görevi...
%16 15,00 ₺ 12,60 ₺
0 kişi
1. baskısı Ulusal Siyaset ve Proleter Enternasyonalizm Sorunları adıyla yayınlanan bu kitabın 2. baskısı, Ulusların Kendi Yazgılarını Belirleme Hakkı başlığı altında yayınlanmıştır. Lenin’in 1913-1916...
%16 27,00 ₺ 22,68 ₺
0 kişi
“İktisat, ‘emek’ olarak adlandırdığı metanın fiyatı da dahil, tüm metaların fiyatlarının sürekli değişmesi, fiyatların sıklıkla metanın kendisinin üretimiyle hiçbir ilgisi olmayan son derece çeşitli k...
%16 13,00 ₺ 10,92 ₺
%16 26,00 ₺ 21,84 ₺
0 kişi
Sovyet eğitim sisteminin ideolojik temelleri, bu sistemin örgütlenme ilkeleri, Sovyetler Birliği Komünist Partisi tarafından Lenin’in düşünce ve direktifleri izlenerek belirlenmiştir. Büyük Ekim Devri...
%16 19,00 ₺ 15,96 ₺