Bilimsel Araştırma Yayınları Kitapları

0 kişi
‘Dünya küresel bir köy haline gelmiştir’ şeklinde klasik bir söylem vardır. Bu cümle aslında günümüz dünyasının kitle iletişim ve seyahat araçlarıyla ne kadar küçüldüğünü ve etkileşimlerin ne kadar hı...
%4 40,00 ₺ 38,40 ₺
%4 30,00 ₺ 28,80 ₺
0 kişi
İlahiyat fakültelerinde haftada iki saat olan “Türk İslam Edebiyatı” dersi içerisinde eğitim-öğretim süresinin de el verdiği ölçüde bu bilgileri öğrencilere aktarabilmek için elinizdeki çalışmayı hazı...
%4 30,00 ₺ 28,80 ₺
%4 60,00 ₺ 57,60 ₺
%4 50,00 ₺ 48,00 ₺
0 kişi
Elinizdeki eser, hitabet faaliyetlerinin daha nitelikli yapılmasına bir katkı sağlaması amacıyla bilimsel bir anlayışla hazırlanmıştır. Ülkemizde yürütülen din eğitimi faaliyetlerinin niteliğinin geli...
%4 32,00 ₺ 30,72 ₺
0 kişi
İslam Ahlak Esasları ve Felsefesi kitabı, İslam’ın ana kaynakları yanında İslam düşünce tarihindeki ilmî ve fikrî birikim de dikkate alınarak hazırlanmıştır. Bu çalışmada Müslüman filozofların öncülük...
%4 40,00 ₺ 38,40 ₺
%4 45,00 ₺ 43,20 ₺
0 kişi
Fıkıh usulü, esas itibariyle, hükümlerin nasıl çıkarıldığıyla ve kimilerine göre nasıl çıkarılacağıyla ilgili olması sebebiyle daha çok fıkıhla irtibatlı olarak düşünülmüş ve fıkhın usulü olarak algıl...
%4 45,00 ₺ 43,20 ₺
%4 30,00 ₺ 28,80 ₺
%4 50,00 ₺ 48,00 ₺
0 kişi
“Günümüz Tefsir Problemleri” kitabı, tefsir akademisyenlerinin, uzman oldukları konulardaki birikimlerini bir araya getiren bir eser. On dört bölümden oluşan kitabın, bir ders döneminde, her haftaya b...
%4 35,00 ₺ 33,60 ₺
Tükendi
0 kişi
Fıkıh usulü, esas itibariyle, hükümlerin nasıl çıkarıldığıyla ve kimilerine göre nasıl çıkarılacağıyla ilgili olması sebebiyle daha çok fıkıhla irtibatlı olarak düşünülmüş ve fıkhın usulü olarak algıl...
%4 32,41 ₺ 31,11 ₺
/ 2