Billur Yayınları Kitapları

0 kişi
Osmanlı Devrinde Hoca Nüfuzu, “Tarihi Sevdiren Adam” ismiyle tanınan ve çalışmalarını Osmanlı Devleti üzerinde yoğunlaştıran Ahmed Refik Altınay’ın kaleme aldığı en önemli eserlerden biridir. Altınay’...
%40 14,00 ₺ 8,40 ₺
0 kişi
Savaşmadan kazanmak doktrini Ekonomist, İdareci ve politikacılara yol gösteren eser.Milattan Önce 6. Yüzyılda yazılmış olan bu eser öncelikle o dönemdeki savaşları incelemiş  olan Sun Zi'nin, savaşlar...
%40 20,00 ₺ 12,00 ₺
0 kişi
“Türk Mûsıkîsinde Makamların Oluşması ve Seyir Tekniği” isimli bu kitap, dönemin büyük nazariyatçılarının kabul ettiği “Müsteâr'lı Nikrîz”, “Müsteâr'lı Hicâz” ve “Zirgûle'li Pençgâh” isimli üç bileşik...
%40 45,00 ₺ 27,00 ₺
0 kişi
Tanzimat döneminin en önemli düşünce, sanat ve siyaset adamlarından birisidir.“Vatanın kurtuluşu ve istiklâli için ölmeyi bugünkü nesle Namık Kemal öğretti." diyor Mustafa Kemal Atatürk O'nun için.Nam...
%40 20,00 ₺ 12,00 ₺
%40 25,00 ₺ 15,00 ₺
0 kişi
Molla Câmî Tarih boyunca meydana gelen insan ilişkileri vs. Olan olayları doğrudan anlatmak yerine, hikayelerle insanları Bilgilendirip yönlendiren yazarlardan biridir.Kitap İnsan fıtratına dair çeşit...
%40 20,00 ₺ 12,00 ₺
0 kişi
Feridüddin Attar Nişanurlu büyük mutasavvuf ve Mantıkut Tayr kitabının da yazarıdır. Pendname tasavvufa dayalı bir nasihatname özelliği taşıyor.Kanaat, sıla-i rahim, dosluk, sabır, takva gibi konular...
%40 14,00 ₺ 8,40 ₺
0 kişi
Mehmet Akif, milli şair olmanın çok daha ötesinde müthiş bir sağlam karaktere sahip şahsiyettir. Mehmet Akif ERSOY Türk edebiyatında daha çok şair ve vaiz kimliğiyle tanınmıştır. Ancak o hemen hemen e...
%40 25,00 ₺ 15,00 ₺
0 kişi
Nâbizâde Nâzım (D. 1862 (?) - Ö. 6 Ağustos 1893) Tanzimat dönemi Osmanlı-Türk yazarıdır.Şiir, anı, hikaye, roman türlerinde ve bilimsel konularda eserler veren Nâbizâde Nâzım, ilk Türkçe gerçekçi köy...
%40 14,00 ₺ 8,40 ₺
0 kişi
Ahmet  Yesevî tasavvufun,  nefsi  körletmek,  tevazu, Dünya  malını hor görmek, soy ve din gözetmeksizin Bütün insanları eşit saymak gibi yüksek görüşlerini, Aklı ve fiiliyle benimsemiş, dervişliğin, ...
%40 30,00 ₺ 18,00 ₺
%40 25,00 ₺ 15,00 ₺
0 kişi
İtalyan Rönesans hareketinin en önemli figürlerinden biri olan Floransalı yazar Niccolò Machiavelli (1469-1527) tarafından 1513 yılında o dönemde Floransa’yı yöneten Lorenzo Di Piero De Medici’ye itha...
%40 12,00 ₺ 7,20 ₺
%40 25,00 ₺ 15,00 ₺
1 kişi
Güzel bir tarihi eser daha. Prut Savaşı'nın enine boyuna detaylı bir şekilde incelendiği bir kitap. O dönemde sadrazam olan şahısların profilleri, Baltacı Mehmet Paşa'nın ne tür bir ortamda sadrazam o...
%40 14,00 ₺ 8,40 ₺
0 kişi
Şirazlı büyük şair Sa’di’nin şiirleri, yüzyıllar boyunca İslâm coğrafyasında en çok okunan eserler arasında yer almıştır. Özellikle Osmanlı medreselerinde  eğitim-öğretimde kullanılmış, ders kitabı ol...
%40 20,00 ₺ 12,00 ₺
0 kişi
Yedisinden yetmişine,kadınından erkeğine,amirinden memuruna,öğretmeninden öğrencisine ve daha da ötesine herkesin mutlaka okuması,anlaması ve hayatındada uygulaması gerekenlerin anlatıldığı bir kitap....
%40 20,00 ₺ 12,00 ₺
0 kişi
Ben ki,Sultanlar sultanı, hakanlar hakanı hükümdarlara taç veren Allah'ın yeryüzündeki gölgesi, Akdeniz'in ve Karadeniz'in ve Rumeli'nin ve Anadolu'nun ve Karaman'ın ve Rum'un ve Dulkadir Vilayeti'nin...
%40 20,00 ₺ 12,00 ₺
0 kişi
“Ozanım sözümde bulunmaz argo Onurum çirkine koyar ambargo”Şiirlerin içinde herhangi bir şiirde kendiniziİçine koyarsanız bu şiir size hayatın güzellikleriniYaşamın sırlarını gösterir ve ufkunuz açılı...
%40 25,00 ₺ 15,00 ₺
0 kişi
Bir idarecinin adaleti tesis etmesi için 10 şey gereklidir. Bir olayı değerlendirirken kendisini halkın yerine, halkı da kendisinin yerine koyarak düşünmeli yani kendisi için istemediğini idaresi altı...
%40 14,00 ₺ 8,40 ₺
0 kişi
Bir Hanım nine Hüseyin Rahmi Gürpınar'a mektup yazarak toplantılarında tandır başında kadınların okuyabileceği bir eser yazmasını rica ediyor. Lakin bu eser bilimsel,felsefi,teknik zeminden uzak olmas...
%40 14,00 ₺ 8,40 ₺