Birleşik Yayınevi Kitapları

0 kişi
Bu da laf mı demeyin, bu yazı Türkçe yazılıyor, Türkiye’de yayınlanan bir kitapta yine Türkçe olarak yer alıyorsa kahvemizde de "Kürt" bulunacak demektir. Mesele kahvedeki Kürt varlığı değil, onun kah...
%20 6,02 ₺ 4,82 ₺
0 kişi
Bu kitap, tümüyle Aritoteles’in Metafizik’teki, A Kitabı 9. kısım, görüşlerinin eleştirel bir tartışmasıdır. Aristoteles burada şunu savunuyordu: Düşüncenin düşüncesi ya da kendini düşünme, yüce Re...
%20 15,74 ₺ 12,59 ₺
0 kişi
Bu eser adından anlaşılacağı gibi Osmanlı Mekteplerindeki Ahlakı belirlemeyi amaçlamaktadır. Mektep ise Osmanlı eğitim sisteminin modern kurumudur. Bu açıdan o eğitimde hem bir sonu hem bir başlangıcı...
%20 15,74 ₺ 12,59 ₺
0 kişi
“Bir 19.yüzyıl düşünürü olarak Mehmet Arif Bey, bir müderris veya bir muallim (Darulfünün hocası) değildir. Mehmet Arif Bey, uzun yıllar üst memuriyet görevinde bulunan bir Osmanlı askeri-demokrasi me...
%20 16,67 ₺ 13,34 ₺
%20 36,11 ₺ 28,89 ₺
0 kişi
Tüm dünyada önemli bir dönüm noktası olarak kabul edilen 1950’den sonra özellikle ileri düzeyde sanayileşmiş Batılı toplumlarda birçok dini hareketin ve oluşumun ortaya çıktığı ve kısa zamanda dünya ç...
%20 23,15 ₺ 18,52 ₺
%20 18,52 ₺ 14,82 ₺
0 kişi
Ortaçağ İslam felsefesi araştırmalarında sağduyu sahibi bir bilim adamı olan Alain de Libera, dilimizde de çevrilmiş olan "Ortaçağ Felsefesi", başlığı taşıyan eserinde İbn Rüşd’ten söz ederken "hiçbir...
%20 12,04 ₺ 9,63 ₺
%20 20,37 ₺ 16,30 ₺
%20 11,11 ₺ 8,89 ₺
0 kişi
Elinizdeki çalışma, Hurufiliğin geniş literatürü içerisinde önemli bir yere sahip olduğuna şüphe bulunmayan 5 mensur eseri havaidir. Bunlardan herbirinin Hurufilik açısından tartışmasız ayrı bir değer...
%20 32,41 ₺ 25,93 ₺
0 kişi
Anlatmak için anlamaya, dinletmek için dinlemeye; yalnız şair olmak ya da iki güzel söz satmak için değil, hafızayı geliştirmek, yeni yeni  hayaller kurabilmek için şairi ve şiiri öğrenmeye; diyalog k...
%20 13,89 ₺ 11,11 ₺
0 kişi
"Tüm diğer Macar çocukları gibi benim de çok sevdiğim bir kitap olmuştur Eğri Yıldızları. Okuduğumda on iki yaşındaydım ve babamın dediğine göre Gergey gibi değil, Yumurcak gibi giyinirmişim; başımda...
%20 18,52 ₺ 14,82 ₺
%20 9,26 ₺ 7,41 ₺
0 kişi
"Siyasi partilerin kimlikleri dış politika anlayışlarını doğrudan etkiler. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin muhafazakar kimliği ve Refah Partisi'nin İslamcı kimliği bu partilerin dış politika söylem ve...
%20 18,52 ₺ 14,82 ₺
0 kişi
Tek olan Tanrı’m! Kendine yetim kılma beni! Kederini tutup sarstı, olgunları bir yana hamları dökülüp yerle bir oldu. Derdini sarstı… “Dert insana mahsustur, dağa taşa ait değil” diye söylendi. Sonra...
%20 6,48 ₺ 5,18 ₺
%20 13,89 ₺ 11,11 ₺
%20 17,59 ₺ 14,07 ₺
0 kişi
Mehmet Ali Ayni’nin Darülfünun felsefe tarihi üzerine yapılan bu çalışma iki şeyi ifade etmektedir. Birincisi onun felsefe tarihçiliğini ikincisi felsefe tarihi ders takrirlerini. Mehmet Ali Ayni bili...
%20 12,04 ₺ 9,63 ₺
/ 5