Birleşik Yayınevi Kitapları

0 kişi
“Bir 19.yüzyıl düşünürü olarak Mehmet Arif Bey, bir müderris veya bir muallim (Darulfünün hocası) değildir. Mehmet Arif Bey, uzun yıllar üst memuriyet görevinde bulunan bir Osmanlı askeri-demokrasi me...
%20 18,00 ₺ 14,40 ₺
0 kişi
Tüm dünyada önemli bir dönüm noktası olarak kabul edilen 1950’den sonra özellikle ileri düzeyde sanayileşmiş Batılı toplumlarda birçok dini hareketin ve oluşumun ortaya çıktığı ve kısa zamanda dünya ç...
%20 25,00 ₺ 20,00 ₺
0 kişi
Divan Şiirinin Dünyasına GirişAsar-ı Edebiye Tedkikatı
%20 20,00 ₺ 16,00 ₺
0 kişi
Türkiye’de ve dünyada bugüne kadar hep ulus devletle özdeşleştirilen ve belirli bir zümreye hasredilen klasik vatandaşlık anlayışı, yaşanan küresel gelişmeler sonucunda sorgulanır hale gelmiştir. Ulus...
%20 9,00 ₺ 7,20 ₺
0 kişi
Bu kitap, tümüyle Aritoteles’in Metafizik’teki, A Kitabı 9. kısım, görüşlerinin eleştirel bir tartışmasıdır. Aristoteles burada şunu savunuyordu: Düşüncenin düşüncesi ya da kendini düşünme, yüce Re...
%20 17,00 ₺ 13,60 ₺
0 kişi
Bu da laf mı demeyin, bu yazı Türkçe yazılıyor, Türkiye’de yayınlanan bir kitapta yine Türkçe olarak yer alıyorsa kahvemizde de "Kürt" bulunacak demektir. Mesele kahvedeki Kürt varlığı değil, onun kah...
%20 6,50 ₺ 5,20 ₺
%20 12,00 ₺ 9,60 ₺
0 kişi
Etnografik birikim, modern devlet kurumlarına sahip olmayan toplumların sanıldığı gibi bir anarşi içerisinde olmadıklarını ve incelikle örülmüş bir düzenlilik halini kendine özgü yol ve yöntemlerle sü...
%20 22,00 ₺ 17,60 ₺
0 kişi
Ortaçağ İslam felsefesi araştırmalarında sağduyu sahibi bir bilim adamı olan Alain de Libera, dilimizde de çevrilmiş olan "Ortaçağ Felsefesi", başlığı taşıyan eserinde İbn Rüşd’ten söz ederken "hiçbir...
%20 13,00 ₺ 10,40 ₺
0 kişi
Elinizdeki çalışma, Hurufiliğin geniş literatürü içerisinde önemli bir yere sahip olduğuna şüphe bulunmayan 5 mensur eseri havaidir. Bunlardan herbirinin Hurufilik açısından tartışmasız ayrı bir değer...
%20 35,00 ₺ 28,00 ₺
0 kişi
Anlatmak için anlamaya, dinletmek için dinlemeye; yalnız şair olmak ya da iki güzel söz satmak için değil, hafızayı geliştirmek, yeni yeni  hayaller kurabilmek için şairi ve şiiri öğrenmeye; diyalog k...
%20 15,00 ₺ 12,00 ₺
0 kişi
Tek olan Tanrı’m! Kendine yetim kılma beni! Kederini tutup sarstı, olgunları bir yana hamları dökülüp yerle bir oldu. Derdini sarstı… “Dert insana mahsustur, dağa taşa ait değil” diye söylendi. Sonra...
%20 7,00 ₺ 5,60 ₺
0 kişi
Zigetvar'ın Kara Çiçekleri Aslanların Mücadelesi
%20 15,00 ₺ 12,00 ₺
%20 19,00 ₺ 15,20 ₺
0 kişi
Mehmet Ali Ayni’nin Darülfünun felsefe tarihi üzerine yapılan bu çalışma iki şeyi ifade etmektedir. Birincisi onun felsefe tarihçiliğini ikincisi felsefe tarihi ders takrirlerini. Mehmet Ali Ayni bili...
%20 13,00 ₺ 10,40 ₺
0 kişi
Beslemelik kurumu geçmiş yüzyıllardaki feodal tarım düzeni içerisinde hem koruyucu aile sistemi hem de bir emek biçimi olarak işlev görmüştür. Bununla birlikte eskiçağlardan itibaren neredeyse bütün t...
%20 12,00 ₺ 9,60 ₺
0 kişi
Osmanlı Devleti'nde askeri, hukuki, siyasi ve toplumsal bakımlardan modernleşme çabasının baş gösterdiği, bu yönde çeşitli yenileşme hareketlerinin ortaya çıktığı Tanzimat döneminin en önemli adlarınd...
%20 28,00 ₺ 22,40 ₺
0 kişi
Eski Anadolu Türkçesi ve buna bağlı olarak gelişen Osmanlı Türkçesi birçok açıdan karmaşık bir yapıya sahiptir. Bir taraftan Batı Tükçesinde meydana gelen doğal değişmeler diğer taraftan Arapça ve Far...
%20 15,00 ₺ 12,00 ₺
0 kişi
Din, sadece birey ve toplum hayatını etkileyen, şekillendiren ve belirleyen bir faktör değil aynı zamanda sosyo-kültürel koşullardan etkilenen bir faktör olarak popüler bir konu olma özelliğini koruma...
%20 10,00 ₺ 8,00 ₺
%20 27,00 ₺ 21,60 ₺