Birsen Yayınevi Kitapları

0 kişi
SAP2000 yazılımı, yapı sistemi modellerinin geliştirilmesi, analizi ve boyutlandırılması için kullanılan genel amaçlı bir programdır. Program windows ortamında çalışmakta ve tüm işlemler özel grafik k...
%25 150,00 ₺ 112,50 ₺
0 kişi
Hydrology has gained a great significance in recent decades with the expansion of the water resources development studies that are an important component of man's efforts in controlling the environmen...
%25 100,00 ₺ 75,00 ₺
0 kişi
''Uygulamalı Aydınlat Tekniği'' adı ile kaleme alınan bu kitap, aydınlatma sistemleri tasarım ve projelendirilmesinde, aydınlatmada kullanılan malzeme ve ekipmanların sahip olmaları gereken özellikler...
%25 120,00 ₺ 90,00 ₺
0 kişi
Aydınlatma tasarımında yapılan hesaplama hataları, uygun olmayan ekipman kullanımı ve mimari öğelerin gözardı edilmesi, bu alandaki kayıpların artmasına veya yetersiz tasarımların boy göstermesine ned...
%25 120,00 ₺ 90,00 ₺
0 kişi
Isı Transferi ve Örnek Problemler kitabında anlatılan ısı geçişi, sanayinin hemen hemen her dalında, ısıtma ve soğutma tekniğinde, iklimlendirmede, buhar kazanlarında v.b konularda karşımıza çıkar. Bu...
%25 130,00 ₺ 97,50 ₺
0 kişi
Uzun uğraşlar sonunda güncel bilgilerle hazırlanan bu kitap güverte işletim düzeyinde eğitim veren tüm seviyelerdeki denizcilik okullarında okuyan öğrencilerin seyir derslerine kaynak teşkil edecek öz...
%25 120,00 ₺ 90,00 ₺
0 kişi
Kimya Mühendisliği veya Kimya Öğretmenliği lisans öğrenimi gören öğrencilere elektrokimyanın temel bilgilerini vermek için hazırlanan bu kitap daha önce dört defa basılmış bilgileri yeniden gözden geç...
%25 120,00 ₺ 90,00 ₺
0 kişi
Sanayinin gelişmesi, üretim–makine mekanizmalarının ve donanımlarının zamanla yenilenmesine ve yapının kullanım şartlarının değişmesine neden olmaktadır. Kullanımda olan yapı taşıyıcı sisteminin muaye...
%25 120,00 ₺ 90,00 ₺
%25 120,00 ₺ 90,00 ₺
0 kişi
Yapı Teknolojisi – 1 kitabı içine sığdırabildiğimiz mevcut konularımız, bir inşaatın altyapısı Olan Kazı, Temel İşleri, Tahkimatlar, Zeminin Taşıma Gücü, Yapının Zemine Aplikasyonu, İstinat Duvarları,...
%25 120,00 ₺ 90,00 ₺
0 kişi
Kitap, Meslek liseleri inşaat bölümleri ile Meslek Yüksekokulları İnşaat Bölümleri ve İnşaat Mühendisliği eğitimi gören öğrencilerin ufkunu açarak Yapı Teknoloji derslerinde çok detaylı bilgiler elde...
%25 120,00 ₺ 90,00 ₺
0 kişi
Bu kitap İnşaat Teknolojisi Bölümünün Yapı Tesisatları dersinde okutulan; temiz su, pis su, sıcak su, yağmur suyu, kalorifer, doğalgaz, yangın tesisatı ile bu tesisatlar da kullanılan boru malzeme ve...
%25 70,00 ₺ 52,50 ₺
0 kişi
Elektronik düzenler, günümüzde, günlük hayata gittikçe yaygınlaşarak girmekte, evlerde, bürolarda, taşıtlarda, araştırma-geliştirme laboratuarlarında, fabrikalarda çok sayıda elektronik düzen çeşitli...
%25 110,00 ₺ 82,50 ₺
0 kişi
Dünya denizciliğinde, İkinci Dünya Savaşı sonrası başlayan motorlu gemi serüveni, o zamana kadar ön plânda olan buhar türbinli gemilerin elimizden uçup gitmesine yolaçtı... Onları yitirdik. Bu değişim...
%25 120,00 ₺ 90,00 ₺
%25 150,00 ₺ 112,50 ₺
0 kişi
Plastik malzeme olarak bilinen suni polimerler, son 50-60 yıl içerisinde büyük gelişme göstererek günümüzde hacim olarak metallerle eşit oranda kullanılmaya başlanmıştır. Bunun başlıca nedenleri bu ma...
%25 150,00 ₺ 112,50 ₺
0 kişi
Bu not koşulların zorlamasıyla, çok kısa sürede hazırlanmıştır. Bu yüzden, bazı eksiklerin, hatta yanlışlıkların bulunması kaçınılmazlığı karşısında, meslektaşlarım ve öğrencilerimin dikkatli inceleme...
%25 90,00 ₺ 67,50 ₺
0 kişi
Bu kitap, Üniversitelerimizin Metematik Bölümlerinde okutulmakta olan, Sayılar Teorisi derslerinde öğrencilerimize bir kaynak olması düşüncesi ile hazırlanmıştır. Bunun yanı sıra, yeteri kadar matemat...
%25 80,00 ₺ 60,00 ₺
0 kişi
Bu ders notu İnşaat ve Çevre Mühendisliği öğrencilerine 'Su Getirme ve Kanalizasyon Projeleri'' nin yapılmasında yardımcı olmak amacıyla hazırlanmıştır. Birinci ve ikinci baskılarında bir proje örneği...
%25 100,00 ₺ 75,00 ₺
0 kişi
Yönetim kademelerinde yer alan mühendisler, mikroekonomik düzeyde karar verecekleri konularda temel ekonomi kavramlarına, ekonomik değerlendirme ve analiz yöntemlerine gerek duyabilirler.Bu kitapta el...
%25 150,00 ₺ 112,50 ₺