Buhara Yayınları Kitapları

0 kişi
Halil el-Giridî tarafından H.1162 Senesi Ramazan ayının 18'ine tekabül eden Pazartesi günü (R. 21 Ağustos 1162. M. 1 Eylül 1749) derlenen ve H. 1170 (M. 1757) senesinde Divân-ı Hümâyun Kâtiplerinden H...
%15 24,00 ₺ 20,40 ₺
0 kişi
 Vuslata ermiş seyr-i sülûk erbâbının zikrullah ile vecde gelerek, yaptıkları zikr-i ayîne “Haramdır!” diye fetvâ vermiş olan bir kısım ulemânın görüşlerini çürütüp reddetmem için, samimi dostlardan b...
%15 20,00 ₺ 17,00 ₺
0 kişi
Allah-u Teâlâ'nın seçtiği gayb erleri ve Hızır (a.s.)'ın her devirde seçtiği yardımcıları genelde bir kenarda duran, ümmî zatlardır. Bunu herkes kendine baz alarak ümmî meşâyihi ve kenarda duran fukar...
%15 34,00 ₺ 28,90 ₺
0 kişi
Allah'ım! Yaşarmayan gözden, ürpermeyen gönülden, korkmayan kalpten, komşuya yardım etmeyen kişi olmaktan sana sığınırız.Allah'ım! Bize sırlarını öğret, bize nurlarının elbiselerini giydir, bizi lûtuf...
%15 15,50 ₺ 13,18 ₺
0 kişi
Kendisini velî edindiğimiz, Bahâüddîn Nakşibend (k.s.) Hazretleri, kendisinden sonra gelen ihvânlarına yadigâr olmak üzere, emanet olarak bu Evrâd-ı Şerîfe’yi bırakmıştır.Bu Evrâd-ı Şerîfe’yi okuyan k...
%15 15,50 ₺ 13,18 ₺
0 kişi
“Adımı sorma her an değişiyor. Peşimden gelme bende kayboldum!..”Sonsuz varoluş ve âlemler, hassas bir hesapla, muhteşem bir ahenk içinde, ilahi zaman geometrisi üzerine yaratılmıştır.Ay, güneş ve yıl...
%15 20,00 ₺ 17,00 ₺
0 kişi
Allah’ım! Sen benim Rabbimsin, senden başka ilâh yoktur, sen beni yarattın, ben senin kulunum.Allah’ım! Kasten veya hataen, gizli ve aşikâr olarak işlediğim bütün günahlardan bağışlamanı isterim; bild...
%15 15,50 ₺ 13,18 ₺
0 kişi
Veliler ordu ordu olsa..Bunların başbuğlarından da ayrı bir ordu kurulsa..Ona başbuğ olacaklardan da bir ordu..Son başbuğ kim olurdu? Dereceler sonsuz, fakat bizim biliş ve bildiriş vasıtalarımız sını...
%15 30,00 ₺ 25,50 ₺
0 kişi
Artık adımı sorma her an değişiyorPeşimden gelme ben de kayboldumEsrâr-ı Aşk kitabı yaşadığımız evrende her an varoluşun merkezi olan kalbe din, dil, ırk içermeyen mucizevi ve gizemli bir aşk yolculuğ...
%15 24,00 ₺ 20,40 ₺
0 kişi
Trabzon, sonsuzlugu ufuk çizgisiyle paylaşan bir mavi denize nazır, yeşille kucaklaşan engebeli ve sarp bir coğrafya üzerinde tarihi ve kültürel mirası tevarüs etmiş münbit bir şehirdir. Bu şehrin ins...
%15 50,00 ₺ 42,50 ₺
0 kişi
18. yüzyılın büyük Türk mutasavvıf şâirlerinden olan Hasan Sezati-i Gülşeni Hazretleri, Tekke edebiyatının önde gelen isimlerindendir. Onun şiirleri, üslup ve ifade bakımından kusursuz denecek dereced...
%15 47,00 ₺ 39,95 ₺
0 kişi
Allah'ım!Yaşarmayan gözden, ürpermeyen gönülden, korkmayan kalpten, komşuya yardım etmeyen kişi olmaktan sana sığınırız.Allah'ım!Bize sırlarını öğret, bize nurlarının elbiselerini giydir, bizi lûtufla...
%15 17,50 ₺ 14,88 ₺
0 kişi
Örnek almak ve örnek olmak nasıl bir bilinç halidir? Önde ve öncü olmanın anlamı nedir?Geleceğe güçlü bir akış için geçmişe bilinçli bir bakış nasıl olabilir? Sahâbe-i Kirâmı saygın ve değerli kılan h...
%15 20,00 ₺ 17,00 ₺
0 kişi
Uzun yıllar müftülük vazifesi yapmış ve kazaskerlik makâmına lâyık görülmüş olan Edirne Müftüsü Mehmed Fevzi Efendiyapmış olduğu görevler icabı insanların ihtiyaç hissettiği hususlarla da yakından ilg...
%15 22,00 ₺ 18,70 ₺
0 kişi
Anadolu coğrafyasında daha çok Veysel Karenî olarak bilinen Üveys el-Karenî, Tâbiîn neslinden olup Yemenli zâhidlerdendir. Hayatta iken Hazret-i Peygamber’i görmeyi çok arzulamasına rağmen görememiş a...
%15 22,00 ₺ 18,70 ₺
0 kişi
Kültür dünyamızda numûne-i imtisâl hayatları ve nadîde eserleriyle iz bırakanların başında sûfilerin geldiğini söylesek abartmış olmayız. Bu sebeple kimi sûfîler hayatı ve sohbetleriyle topluma yön ve...
%15 18,50 ₺ 15,73 ₺
0 kişi
Bu kitabın yazarı;1981 yılının 00.02 anında Almanya'nın en büyük üçüncü kenti Bavyera eyâletinin başkenti München (Münih) şehrinde doğan Almanya'nın ilk bebeği Pelin OrtataşBüyümüş, okumuş, mesleki be...
%15 7,50 ₺ 6,38 ₺
0 kişi
Evrâdı olan tarikat ululanndan birisi de Hazret-i Hûnkâr Hacı Bektâş-ı Velrdir. O, Horasan erenlerinden bir Türk mutasavvıfı olup, Bektâşilik yolunun ve Yeniçerilik Ocağının rühâni piridir. Anadolu'nu...
%15 23,00 ₺ 19,55 ₺
0 kişi
Bu kitap Hızır Aleyhisselâm'ın doğumunu, Zülkarneyn Aleyhisselâm ile buluşup onun mânâ denizine karışmasını, oradan ikb-ı hayât pınarını keşfedip ölümsüzlüğe ulaştıktan sonra Mecmaül-Bahreyn'de Musâ A...
%15 20,00 ₺ 17,00 ₺
0 kişi
Anadolu'da daha çok "Somuncu Baba Hazretleri" diye tanınan Şeyh Hâmid-i Veli'nin, zâhiri ve bâtıni ilimleri en üst düzeyde tahsil etmiş bir kâmil insan olduğu mâlümdur. Hayatının büyük bir kısmını ili...
%15 20,00 ₺ 17,00 ₺