Buruç Yayınları Kitapları

1 kişi
Adı, Bilâl-i Habeşi, köle bir anne ve babanın oğlu olarak dünyaya geldi. Ömrünün en güzel yıllarını köle olarak yanında çalıştığı adamın zorbalığıyla geçirdi. İmanla özgürlüğe kavuştu ve kalbindeki tü...
%35 14,00 ₺ 9,10 ₺
%35 65,00 ₺ 42,25 ₺
0 kişi
İnsanoğlu için en büyük meziyet yaratıcısının emir ve nehiylerini en iyi şekilde öğrenmek ve öğretmektir. İşte bu gayeye matuf olarak, İslâm âlimleri büyük cehd ve gayretler göstererek bildiklerini in...
%35 14,00 ₺ 9,10 ₺
0 kişi
“Siz, insanların iyiliği için ortaya çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz; iyiliği emreder, kötülükten nehyedersiniz ve Allah’a iman edersiniz.” (Âl-i İmran, 110)“İşte böylece sizin insanlar üzerinde şahi...
%35 18,00 ₺ 11,70 ₺
0 kişi
Dünya hayatı tümüyle bir imtihan alanıdır. İnsanı başıboş olarak yaratmayan Cenâb-ı Allah, onu bu imtihan alanında her an çeşitli nimet ve musibetlerle sınamaktadır. Gerçekten nimet ve musibetlerle do...
%35 16,00 ₺ 10,40 ₺
0 kişi
Ey gençler! Gücünüzü boşa harcamayan, enerjisini boşa tüketmeyen, gençliğini dinamik ve hareketli geçiren, gücünü eyleme ve eğrilmeyen bir kararlılığa dönüştürerek yaşayan gençten daha güzeli var mı?G...
%35 12,00 ₺ 7,80 ₺
0 kişi
Müminlikten sonra münkirlik gelirse bu hem imanımızın hem hürriyetimizin sonu olur. Zira Allah'a kulluğun terki, beraberinde başka güçlere kulluğu getirir. Çünkü Allah'tan korkmayarak O'na ibadet etmy...
%35 18,00 ₺ 11,70 ₺
0 kişi
Hicri 7. miladi 13. asırda yaşamış olan Müfessir Kurtubî, hem Tefsir hem de Hadis İlminde derin bir vukûfiyete haiz idi. Kurtubî’ye ait el-Câmi’ li Ahkâmi’l Kur’an adlı tefsir; bugün literatürümüzün e...
%35 1.600,00 ₺ 1.040,00 ₺
0 kişi
El-Umm Cilt: 2Şafii Fıkıh KülliyatıBuruç Yayınları
%35 65,00 ₺ 42,25 ₺
0 kişi
Vasiyetinden;''Ey İslam evlatları! Bombaların nağmeleri, topların gürültüleri, uçakların uğultuları, tank sesleri, eğitiminizin nağmeleri olsun.Dünyanın rahat ve huzuru içinde yaşayan, lüks hayat süre...
%35 100,00 ₺ 65,00 ₺
0 kişi
El-Umm Cilt: 1Şafii Fıkıh KülliyatıBuruç Yayınları
%35 65,00 ₺ 42,25 ₺
0 kişi
Kardeşim!Allaha yakarışta bulunmanın en güzel vakti, insanlar uyurken, varlık alemi sessizliğe bürünmüşken ve gece yavaş yavaş perdelerini kaldırmışken Rabbinle başbaşa kaldığın vakittir.O zaman kalbi...
%35 18,00 ₺ 11,70 ₺
0 kişi
 Ey İslam evlatları, bombaların nağmeleri, topların gürültüleri, uçakların uğultuları, tank sesleri eğitiminizin nağmeleri olsun. Dünyanın rahat ve huzuru içerisinde yaşayan, lüks hayat süren ve midel...
%35 90,00 ₺ 58,50 ₺
0 kişi
Her bir ferdin ötekisi, kendisini kötülüğe sürükleyen ne ise odur. Bu bazen heva ve hevesimiz olur, bazen evladu ıyalimiz olur, bazen mal mülk olur, bazen makam mevki olur. Demek ki beniademin içinde...
%35 14,00 ₺ 9,10 ₺
0 kişi
Kuşkusuz zikir, insan nefsini tedavi eden en etkili ilaçlardandır. Zikir esnasında nefsinde bir değişiklik hissetmeyen kişi sadece dili ile bazı sözler tekrarlamış olur. Kalbi ile tefekkür etmemiştir....
%35 16,00 ₺ 10,40 ₺
0 kişi
Modern sömürü dünyası çağdaşlık, ilericilik kadın hakları, demokrasi, hürriyet, eşitlik adına halkı müslüman olan ülkeleri sömürebilmek için tarih boyunca müslüman kadınları iffetlerinden soyutlamak v...
%35 8,00 ₺ 5,20 ₺
0 kişi
Dünyanın tek bir güç tarafından idare edildiği, tağutların hüküm sürdüğü, müslümanların izzet ve hakimiyetlerinin kaybolduğu bir dünyada yaşıyoruz. Uluslararası dünya küfründen kurtulabilmek için müsl...
%35 16,00 ₺ 10,40 ₺
0 kişi
İslami bilgilerin nasıl anlaşılması lazım geldiği hep tartışma konusu olmuştur.İslamın kavramlarını İslamın ruhuna uygun olarak tanımlamak ve öylece inanmak gerekir.Kitap hassas bilgileri asıllarına u...
%35 18,00 ₺ 11,70 ₺
0 kişi
Biz insanoğluna lazım olan edeb, Mevlamıza karşı olan hürmet, saygı ve tazimin mukabili olan gönüllerimizde hasıl olacak edebdir ki o gönüle Hak'tan gayrısını koymamak ve O'nun rızasına muğayir olan ş...
%35 14,00 ₺ 9,10 ₺