Büyük Doğu Yayınları - Özel Yayın Kitapları

0 kişi
Evliyâ menkıbeleri…Ebu Hâşim Sofi’den başlıyarak, herhangi bir silsile ve tarih endişesine kapılmadan, kol kol, karmakarışık ve umumî şekilde yüzbinlerce namsız ve nişansız velî arasından 333’ünün; «a...
%5 75,00 ₺ 71,25 ₺
0 kişi
Gaiblerden bir ses geldi: Bu adam,Gezdirsin boşluğu ense kökünde!Ve uçtu tepemden birdenbire dam;Gök devrildi, künde üstüne künde...Pencereye koştum: Kızıl kıyamet!Dediklerin çıktı, ihtiyar bacı!Sonsu...
%5 75,00 ₺ 71,25 ₺
1 kişi
Tefsir, hadis, siyer ve nakil olarak en emin kaynaklardan devşirili ve kaynaklarını tek tek göstermek tasasından uzak bu eser, "Başlangıç" yazısında da belirtildiği gibi, sadece iman sahiplerine hitap...
%5 90,00 ₺ 85,50 ₺
0 kişi
İmam Kastalanî’nin, Allah Resulü'nün hayatını anlatan «El-Mevahibü’l Ledüniyye» eserini, Gönül Nimetleri ismiyle, Şair Bâki çevirisinden kendi üslubuna dökerek günümüz diline aktaran Necip Fazıl, kita...
%5 90,00 ₺ 85,50 ₺
0 kişi
Tiyatro Eserleri (3 Cilt Takım) Büyük Doğu Yayınları - Özel Yayın
%5 250,00 ₺ 237,50 ₺
0 kişi
İrşad edicim, Kurtarıcım ve Efendim Abdülhakîm Arvasî Hazretleri´ne ait, dışından öğretici mahiyette bu son asrın en büyük din eserini, en titiz sadakat, en derin dikkat ve en keskin haşyetle sadeleşt...
%5 50,00 ₺ 47,50 ₺
0 kişi
«Bu eser, bir mevlid mi?.. Hayır! Sadece O’na olan eritici aşkımın ve gevşemez bağlılığımın vecd destanı. » N.F.K.«Kıyamete kadar gelecek mukaddesatçı Türk gençliğine ithaf» edilmiş olan ve sonuna «Va...
%5 50,00 ₺ 47,50 ₺
1 kişi
Necip Fazıl Kısakürek’in 1925 yılından başlayarak çeşitli gazete ve dergilerde yayınlanmış ve bir bölümü 1933’de "Bir Kaç Hikâye Bir Kaç Tahlil", bir kısmı da 1965’de "Ruh Burkuntularından Hikâyeler"...
%5 50,00 ₺ 47,50 ₺
0 kişi
«Velîler Ordusu» kitabında hayatı anlatılan 333 Velînin içine, «Bir» sayısını Allah Resulüne verdikten sonra mukaddes emaneti O’ndan alıp günümüze kadar getiren, O’nunla beraber 33 büyük velî, esere b...
%5 50,00 ₺ 47,50 ₺
Tükendi
0 kişi
Bu eser, benim bütün varlığım, vücut hikmetim, her şeyim... Ben, arının peteğini hendeseleştirmeye memur bulunması gibi, bu eseri örgüleştirmek için yaratıldım. Şiirlerim de, piyeslerim de, hikayeleri...
%5 75,00 ₺ 71,25 ₺
Tükendi
0 kişi
Set İçeriği:- İdeolocya Örgüsü- Çile - Hikayelerim- Aynadaki Yalan- Reşahat- Başbuğ Velilerden- Veliler Ordusundan
%5 440,00 ₺ 418,00 ₺
Tükendi
0 kişi
Set İçeriği:Başbuğ Velilerden 33 (Deri Cilt)Esselam (Deri Cilt)Rabıta-i Şerife (Deri Ciltli)Reşahat (Deri Cilt)Tasavvuf Bahçeleri Necip Fazıl Bütün Eserleri (Deri Cilt)Gönül Nimetleri (Deri Cilt)Velil...
%5 440,00 ₺ 418,00 ₺
Tükendi
0 kişi
Son dönemlere ait alışılmış din kitaplarının çok dışında bir anlayış ve anlatışla kaleme alınmış, şekille ruhu, amelle hikmeti birbirine emdirmek gayesi etrafında, en emin ilmihalle en şaşmaz tefekkür...
%5 90,00 ₺ 85,50 ₺
Tükendi
0 kişi
Set İçindekiler;1. Necip Fazıl Kısakürek Çile (Deri Cilt)2. Necip Fazıl Kısakürek Çöle İnen Nur (Deri Cilt)3. Necip Fazıl Kısakürek İdeolocya Örgüsü (Deri Cilt)4. Necip Fazıl Kısakürek İman ve İslam A...
%5 420,00 ₺ 399,00 ₺
Tükendi
0 kişi
Bir biyografi yazarı olarak da dikkati çekmesi gereken Necip Fazıl’ın, güttüğü toplum dâvasında Türk tarihi ve sahte inkılâplar bilmecesinin «anahtar şahsiyeti» gördüğü Abdülhamid Han’ın hayatı, bu es...
%5 90,00 ₺ 85,50 ₺
Tükendi
0 kişi
Baş eser... 1925´de "Örümcek Ağı", 1928´de "Kaldırımlar", 1932´de "Ben ve Ötesi", 1953´de "Sonsuzluk Kervanı" ve 1969´da "Şiirlerim" ismiyle yayınlanmış şiir kitaplarının bir çok bakımdan kendini ifa...
%5 20,37 ₺ 19,35 ₺
Tükendi
0 kişi
Hayatını, Abdülhakîm Arvasî Hazretleri'ni "Tanıyıncaya Kadar" ve "Tanıdıktan Sonra" diye iki ana bölüme ayıran Necip Fazıl, Efendisine doğru kendisini cezbeden hâdiseleri de mânâlandırdığı otobiyograf...
%5 60,00 ₺ 57,00 ₺
Tükendi
0 kişi
Set İçeriği: - İdeolocya Örgüsü - Çile  - Hikayelerim - Aynadaki Yalan - Reşahat - Başbuğ Velilerden - Veliler Ordusundan
%5 407,41 ₺ 387,04 ₺