Büyüyen Ay Yayınları Kitapları

0 kişi
Bütün zamanların en önemli düşünürlerinden İbn Sina'nın Hayy bin Yakzan'ı birtakım remzlere başvurarak sembolik bir hikaye şeklinde kaleme aldığı bir eser. Görünüşler âleminin arkasındaki temel ilkele...
%28 13,00 ₺ 9,36 ₺
0 kişi
Leta'if, Nasreddin Hoca fıkralarının 1837 tarihli ilk baskısıdır. Bu yüzden Nasreddin Hoca ile ilgili kitapların ve çalışmaların iz bırakmış "ilk"leri arasındadır. Bir yazmadan dizilerek basılan Leta'...
%28 14,00 ₺ 10,08 ₺
0 kişi
Modern İran hikayeciliğinin başta gelen yazarlarından biri olan Celal Al-i Ahmed, Şah döneminin itirazlı, dikbaşlı, sözünü esirgemeyen yazarlarındandır. Kısa ömrüne sığdırdığı farklı alanlarda çok say...
%28 15,00 ₺ 10,80 ₺
0 kişi
Şah-ı Nakşibend hazretlerinin bağlılarından olan Selahaddin bin Mübarek tarafından kaleme alınmış olan Enisü't-Talibin ve Uddetü's-Salikin, Nakşibendi yolunun usül ve esaslarını, bunun yanı sıra Şah-ı...
%28 25,93 ₺ 18,67 ₺
0 kişi
Muallim Naci'nin daha önce yayımladığımız Edep Eğitimi kitabına ek olarak sonradan kaleme aldığı Vezâif-i Ebeveyn isimli bu kitap büyükler için yazılmış bir eser. Her çocuk ilk önce çocuk olması sebeb...
%28 14,00 ₺ 10,08 ₺
0 kişi
Bu eser bir iç yolculuğunu, insanın en asli arayışı olan hakikate ulaşmasının menzillerini gösteriyor. Sabırla geçilen merhaleler, ulaşılan menziller yeni dünyaların kapılarını aralıyor. Bir başka açı...
%28 13,00 ₺ 9,36 ₺
0 kişi
Mukayese ve ayırt etme, insanın doğuştan sahip olduğu yeteneklerdendir. Temelinde bu yeteneğin kullanılması bulunan mukayeseli bugünkü söyleyişiyle karşılaştırmalı edebiyat ise özellikle 19. yüzyılın...
%28 33,00 ₺ 23,76 ₺
0 kişi
Rüya tabirnâmeleri, M.Ö. 5000 yıllara kadar uzanan geçmişiyle neredeyse insanlık tarihi kadar eski sayılabilecek edebî ürünlerden bir tanesidir. Asur, Sümer ve Mısır medeniyetlerine ait eserler bu ger...
%28 30,00 ₺ 21,60 ₺
%28 37,00 ₺ 26,64 ₺
0 kişi
Halk hikayeleri bir kişinin yaşadıklarını anlatmaktan ziyade anadolu’nun Türk vatanı olma sürecindeki mücadeleleri bir kahraman kişilik üzerinden hikaye etmektedir. Bu kahraman tarihi varlığı sabit bi...
%28 36,00 ₺ 25,92 ₺
0 kişi
İran edebiyatının en yetkin kadın yazarlarından biri olarak kabul edilen Simin Dânişver’in kaleme aldığı Siyavuş'un Ölümü, İranlı edebiyat eleştirmenleri tarafından ittifakla Fars edebiyatının en iyi...
%28 32,00 ₺ 23,04 ₺
0 kişi
Erzurumlu İbrahim Hakkı’nın 1770’lerde kaleme aldığı bir eser. İbrahim Hakkı eserinin giriş kısmında “toprağın çeşitli hayvan ve bitkilerin abası-elbisesi” olduğundan bahisle bitki ve hayvanın da insa...
%28 13,00 ₺ 9,36 ₺
0 kişi
“Gençler! "Vatan ve milletimizi yüceltmek için, mevcud felsefî doktrinlerden hangisini seçmenin uygun olacağını bana soruyorsunuz. Bilmem ki, bu sorunun her insaflı vicdanı ezecek kadar ağır olduğunu...
%28 10,00 ₺ 7,20 ₺
0 kişi
Dalkavukluk hem ahlâkın hem de bir tip olarak psikoloji ilminin konusuna giren bir davranış biçimi. Hatta eski zamanlarda meslek olarak bile kabul edilmiş. Günümüzde bir davranış tarzı olarak toplum h...
%28 17,00 ₺ 12,24 ₺
0 kişi
"Geçen sene Tercüman-ı Hakikat gazetesinde yayınlamış olduğum birkaç eser dolayısıyla değerli okuyucular tarafından -layık olmadığım halde- gördüğüm teşvike güvenerek bu sene de nacizane yine bazı ese...
%28 15,00 ₺ 10,80 ₺
0 kişi
Sinop’un tarihine dair bugüne kadar çok az sayıda çalışma yapılmış olup, yapılan çalışmalar da belirli dönemler ile sınırlı olduğundan, ilk çağlardan günümüze Sinop tarihini anlatan temel başvuru kayn...
%28 37,00 ₺ 26,64 ₺
0 kişi
Hikemü'r-Ruffilyye, Ahmed Rufâî'nin günümüze kadar gelmiş tek eseri. Zamanla çok çeşitli şerhleri yapılan bu "Hikmetler Hazinesi"ndeki sekiz hikmetin çevirisi ve şerhi Muallim Naci tarafından meydan g...
%28 10,00 ₺ 7,20 ₺
0 kişi
Yavuz Sultan Selim, alim ve edipleri seven, doğu dillerinden Arapça ve özellikle de Farsçaya tam manası ile vâkıf bir hükümdardır. 16. yüzyılın bu güçlü hükümdarı aynı zamanda oldukça içli şiirler yaz...
%28 14,00 ₺ 10,08 ₺
0 kişi
Genelde insanın insana özelde de eşlerin birbirine göstermeleri gereken ahlaki davranışlara temel olacak düşünceler ilk insandan bugüne insanları meşgul etmiş, felsefe, sosyoloji, psikoloji ve ahlak i...
%28 19,00 ₺ 13,68 ₺
/ 16