Çağrı Yayınları Kitapları

0 kişi
Bu eserde; entrikaları, zekası, cesareti ve ihtiraslarıyla ün salmış Hürrem Sultan tarihi belgeler ile anlatılıyor. İki sadrazamın öldürülmesine, Şehzade Mustafa’nın katline yol açan ve iki oğlu arası...
%20 30,00 ₺ 24,00 ₺
0 kişi
Farklı ideolojilerin getirdiği tüm yaftalara, kınamalara ve önyargılara rağmen birbirine aşık olan iki masum gencin hikayesini anlatan sürükleyici bir roman…
%20 18,00 ₺ 14,40 ₺
0 kişi
Modern Türk şiirinin en önemli isimlerinden olan Ahmed Haşim in bu eseri, onun büyük ölçüde olgunluk dönemi şiirlerini içermektedir. 1926 yılında yayımlanan bu kitap, şairin şiir anlayışını ortaya koy...
%20 15,00 ₺ 12,00 ₺
0 kişi
Hayal ile gerçek, bugün ile geçmiş arasında sıkışmış hayatlar... Bugünün sıkıntılarından kurtulmak için geçmişine sığınan ya da geçmişten gelip bugüne damga vuranlar...Yazar Özlem Doğan’ın kıvrak ve d...
%20 12,00 ₺ 9,60 ₺
0 kişi
Sultan Abdülmecid Han’ın vefatından bir sene önce başlayıp vefatına kadar geçen süre içerisinde sarayın içinde bulunduğu borç batağı, iç ve dış meseleler, dost gibi görünen ama Bâbıâli’ye ültimatom ve...
%20 20,00 ₺ 16,00 ₺
0 kişi
Bakmayın son yıllarda gerginleştiğimize, aslında biz mizahı çok seven bir milletiz. Mizahla iç içe yaşamayı, o engin hoşgörülü dünyada bulunmayı her zaman isteriz. Bu özelliğimiz, tarih boyunca hep de...
%20 30,00 ₺ 24,00 ₺
0 kişi
“İçindeki kin, bin yıldır yanan Mecusi ateşi gibi semaya yükseliyordu. Adeta bu kinden besleniyor ve etrafını yakıp yıkıyordu. Ona sevmeyi öğretmemişlerdi. Ben ise galip olmak isteyen bir taliptim. Ya...
%20 12,00 ₺ 9,60 ₺
0 kişi
Yüce Kitabımız Kur’an-ı Kerim’deki ilahi buyrukları anlayabilmemiz için aslından okumamız, Arapça bilmeyenlerimizin de ayrıca Türkçe tercüme ve tefsirlerinden yararlanması gerekmektedir.Marmara Üniver...
%20 22,00 ₺ 17,60 ₺
0 kişi
Daha önce Edebiyatımızın Güleryüzü ve Tarihimizin Güleryüzü isimli eserleri mizah edebiyatımıza katan Mehmet Nuri Yardım, şimdi de Mizahın İzahı ile karşımıza çıkıyor. Bu kitapta 350’ye yakın şair, ya...
%20 30,00 ₺ 24,00 ₺
0 kişi
Mübeyyen Der Fıkh, Babür’ün bütün Müslümanlara Hanefîlik mezhebinin inançlarını, kurallarını öğretmek amacıyla yazdığı bir fıkıh kitabıdır. Klasik Çağatayca ile Özbekçe arasındaki geçiş döneminde konu...
%20 50,00 ₺ 40,00 ₺
1 kişi
Ahmed Midhat Efendi’nin 1870-1895 yılları arasında “Letaif-i Rivayat” üst başlığı altında yayımladığı hikaye ve romanlar, edebiyatımızda bu yeni edebi türün ilk örnekleridir. Ahmed Midhat Efendi, yerl...
%20 60,00 ₺ 48,00 ₺
0 kişi
Allah'ın varlığını ispat gayesiyle yazılmış, "yoktur" iddialarını çürüten eser...Batı felsefesine ve felsefe problemlerine hakim, enerjik, gayretli ve çok verimli olarak bilinen Filibeli Ahmed Hilmi’n...
%20 18,00 ₺ 14,40 ₺
0 kişi
Modern Türk şiirinin önderlerinden biri olan Ahmed Haşim, sağlığında şiirlerini iki kitapta toplamıştır: Göl Saatleri ve Piyale. Şairlerin en garibi öldü. mısrası ise Haşim'in yazı hayatındaki yarım k...
%20 12,00 ₺ 9,60 ₺
0 kişi
Eski Alman diplomatlarından Murad Wilfred Hofmann, emekli olduktan sonra geçen on yıl içinde dünyanın çeşitli yerlerinde değişik konularda beş yüze yakın Almanca, İngilizce ve Fransızca konferanslar v...
%20 12,00 ₺ 9,60 ₺
0 kişi
Eserlerinde İstanbul Türkçesinin bütün güzelliklerini yansıtan Ahmet Râsim, Falaka adlı bu yapıtında çocukluğunun mahalle mekteplerini ve Darüşşafaka’daki anılarını usta gözlem gücü ve renkli üslubuyl...
%20 12,00 ₺ 9,60 ₺
0 kişi
Sir James Redhouse tarafından pek çok esere başvurulup zengin bir derleme ile hazırlanan bu lügat, Türkçenin bütün kelimeleri içerir ve, kendisinden sonra hazırlananlar da dahil olmak üzere, Türkiye T...
%20 220,00 ₺ 176,00 ₺
0 kişi
Türk dili ve kültürünün eşsiz hizmetkarı, büyük dilci, büyük Türkçeci ve Türkolog Şemseddin Sami; yeni bir anlayış, modern filoloji ve leksikoloji metotlarıyla tertip ettiği Kamus-ı Türki ile Türkçeni...
%20 100,00 ₺ 80,00 ₺
0 kişi
Bu kitapta iki unsur birleşmektedir: Balkanlar ve Mehmet Türker… Birisi konu, diğeri müellif…Balkanlar… Budin’den Varna’ya, Tuna’dan Vardar’a, Şar Dağı’ndan Rodoplar’a kadar her taşına, her damla suyu...
%20 25,00 ₺ 20,00 ₺
%20 40,00 ₺ 32,00 ₺
0 kişi
Şemseddin Sâmi; yeni bir anlayış, modern filoloji ve leksikoloji metotlarıyla tertip ettiği Kâmûs-ı Türkî ile Türkçenin ilk defa derli toplu bir lügatini vücuda getirmiştir.Türk dili ve kültürünün eşs...
%20 50,00 ₺ 40,00 ₺