Çamlıca Basım Yayın Kitapları

1 kişi
Türkler tarih boyunca yayıldıkları sahalarda pek çok devlet kurmuşlar, adları değişik olmasına rağmen bu devletler bir devamlılık göstererek bugüne kadar gelmişlerdir. Bu devletlerin en önemlilerinden...
%28 125,00 ₺ 90,00 ₺
%25 11,00 ₺ 8,25 ₺
0 kişi
Osmanlı Devleti’nin karar mercii olan Dîvân-ı Hümâyûn’da verilen hükümlerin kaydedildiği mühimme defterleri, merkez ve taşra teşkilatına dair çok önemli bilgiler ihtiva eder. Bir sefere çıkılırken, o...
%25 31,00 ₺ 23,25 ₺
%25 9,00 ₺ 6,75 ₺
0 kişi
Osmanlı halîfelerinin Resûlullâh Efendimiz’e, Ashâb-ı Kirâm’a, âlimlere ve sâlihlere muhabbetlerinin fazlalığı, dâimâ bunlar hakkında gerekli hürmeti icrâ etmeleri, Peygamberimizin âilesine ihsân etme...
%25 290,00 ₺ 217,50 ₺
0 kişi
Sûdî-i Bosnevî, Türk Şerh Edebiyatı denince akla gelen isimler arasında ilk sıradadır. 16. yüzyılda yaşamış bu velûd müellif, Fars edebiyatının klasik eserlerine Türkçe hayat verirken, sahip olduğu do...
%25 52,00 ₺ 39,00 ₺
0 kişi
Sultan İkinci Abdülhamid Han devrinden günümüze intikal eden pek çok rapor ve seyahatname bulunmaktadır. Bunlar, bize özellikle belli bir coğrafyanın ve orada yaşayan insanların gündelik hayatlarını,...
%25 19,00 ₺ 14,25 ₺
0 kişi
Denizciliğe, küçük bir gemi reisliği ile başlayıp günün birinde kaptân-ı deryâ olan Barbaros Hayreddîn Paşa'nın hayatının bütün safhalarını maddesiyle manasıyla, inceden inceye anlatan bu eser, Kanunî...
%25 15,00 ₺ 11,25 ₺
0 kişi
İtilaf Devletleri, yüzlerce gemi ve sömürgelerinden topladıkları yüz binlerce askerden oluşan kuvvetleriyle Osmanlı’nın Son Kilidi Çanakkale’yi geçmek ve payitaht İstanbul’u ele geçirmek için 3 Kasım...
%28 60,00 ₺ 43,20 ₺
%25 13,00 ₺ 9,75 ₺
0 kişi
Belgrad´ın fethi ile Macaristan´ın kapıları Osmanlılara açılmıştır. İşte bu eserde Belgrad´da kazanılan muhteşem zaferi okuyacaksınız.
%25 4,00 ₺ 3,00 ₺
%25 69,00 ₺ 51,75 ₺
0 kişi
Hazret-i Ebû Bekir’den (r.a.) sonra halife seçilen Hazret-i Ömer (r.a.) devrinde de fetihler hızla devam etti. Irak ve İran cephesinde Halid b. Velid (r.a.), sonra da Müsennâ b. Hârise (r.a.) kumandas...
%25 22,00 ₺ 16,50 ₺
0 kişi
Altı asır boyunca kıtalara hükmeden, çeşitli dil, din, ırk ve mezhepten insanları huzur içinde yöneten Osmanlı Devleti, bu başarısını hiç şüphesiz yetenekli idarecilere, kurmuş olduğu sağlam müessesel...
%25 60,00 ₺ 45,00 ₺
0 kişi
Osmanlı Devleti'nin yönetildiği en üst merci Divan-ı Hümayun'dur. Mühimme Defterleri ise Divan-ı Hümayun'dan İstanbul ve taşradaki yöneticilere gönderilen emirlerin bir suretinin kaydedildiği defterle...
%25 75,00 ₺ 56,25 ₺