Çantay Yayınları Kitapları

0 kişi
Bu kitapta «Klasik Mantık» başlığı altında toplanabilecek (Aristoteles ile başlayıp günümüze kadar işlenerek gelmiş olan) çalışmalar ele alınmış. Gerçi klasik mantıkla ilgili çalışmalar günümüzdeki mo...
%12 20,00 ₺ 17,60 ₺
%12 35,00 ₺ 30,80 ₺
0 kişi
Dünyadaki her şey gibi, Soğuk Savaş sonrasında hem ekonomik sistem hem de savunma ve güvenlik dengeleri tamamen değişti. İletişimdeki sürat ve zöellikle internet, dünyadaki noyutları küçülttü. Sermaye...
%12 15,00 ₺ 13,20 ₺
0 kişi
Bu kitap, Fen-Edebiyat Fakültelerinin coğrafya ve biyoloji bölümlerinde, Eğitim Fakültelerinin coğrafya eğitimi anabilim dalında, Türkçe Öğretmenliği Bölümünde, sosyal bilgiler öğretmenliği programınd...
%12 25,00 ₺ 22,00 ₺
0 kişi
Kitapta, emperyalist devletlere karşı bağımsızlık savaşı veren bir ulusun yakın tarihte yaşadıkları anahatlarıyla anlatılmakta; ayrıca tam bağımsız, laik ve çağdaş düzeni ile Üçüncü Dünya Ülkelerine ö...
%12 20,00 ₺ 17,60 ₺
0 kişi
Bilindiği gibi hidrografya, coğrafyanın, gerek yerin üstünde (kaynaklar, akarsular, göller, denizler ve okyanuslar) gerekse yerin altında (yeraltısuları) yer alan sularla ilgili konularını inceleyen b...
%12 17,50 ₺ 15,40 ₺
0 kişi
Birinci cildinin önsözünde de belirtildiği gibi, iki cilt olarak düşünülmüş olan ve öğrencilerimizle İlgi duyanlara jeomorfoloji konusunda temel bilgiler vermeyi amaçlayan "Jeomorfoloji'nin Ana Çizgil...
%12 17,50 ₺ 15,40 ₺
0 kişi
Jeomorfoloji Terimleri Sözlüğü'nde, terim ve sözcüklerin, dilbilgisi bakımından dahil oldukları sözcük çeşidi gruplarına (isim, fiil, sıfat, zamir gibi) ve etimolojik çözümlemelerine yer verilmedi; on...
%12 25,00 ₺ 22,00 ₺
0 kişi
Kitapta turizm olgusu, genel özellikler ve bölgeler halinde ele alınmış. Her iki kısımda da birbiriyle ilişkili konu ve örneklere sık sık yer verilmiş. Turizm teorilerine yer verilmeye ve başkalarının...
%12 35,00 ₺ 30,80 ₺
0 kişi
Hızlı bir gelişme ve değişme içinde olan coğrafyanın beşeri yönünü ele alan bu kitap bir yıl ara ile yeniden yayınlanmaktadır -aynen, onu tamamlayan "Ekonomik Coğrafya"nın da kısa sürede yeniden yayın...
%12 35,00 ₺ 30,80 ₺
2 kişi
Bu kitap, Japonya'nın daha iyi tanınmasına ve anlaşılmasına katkıda bulunmak amacıyla yazılmış. Kitap başlıca beş bölüm halinde ele alınmış: ilk bölümde ülkenin coğrafi kimliğini belirleyen çeşitli et...
%12 15,00 ₺ 13,20 ₺
%12 15,00 ₺ 13,20 ₺
0 kişi
Bir yazısına. Barnett, "Ölüyü uyandırmak: coğrafyanın tarihine kimin ihtiyacı var?" başlığını seçmişti. Tıpkı insanlarınki gibi, bilim dallarının da geçmişi çok önemlidir ve gelecek nesillere aktarıla...
%12 25,00 ₺ 22,00 ₺
0 kişi
"Genel Klimatoloji: Atmosfer, Hava ve İklimin Temelleri" kitabı, coğrafya, coğrafya ve fen bilimleri öğretmenliği, klimatoloji, hidroloji, biyoloji, ekoloji, fizik, çevre, deniz ve yer bilimleri, mima...
%12 27,50 ₺ 24,20 ₺
0 kişi
En güncel konuları içeren ‘Yeni Medya Planlama ve Tüketici Davranışları’ kitabı, geleneksel ve dijital medya planlamasını ilgi çekici ve kolay anlaşılır örneklerle açıklamaya çalışmıştır. Disiplinlera...
%12 40,00 ₺ 35,20 ₺
0 kişi
Hidrografya, coğrafyanın sularla ilgili konularını inceleyen bir dalıdır. Bu suların bir kısmı karaların yüzeyinde ve içinde bulunur. Diğer kısmı ise okyanusları ve denizleri meydana getirir. Buna gör...
%12 15,00 ₺ 13,20 ₺
0 kişi
Bu kitap anabilim dalında III. sınıflar için alan seçmeli ders olarak yürütülmekte olan mesleki İngilizce dersi kapsamında hazırlanmış. Coğrafyada sık kullanılan terimler ve kelimeler örnek cümlelerde...
%12 17,50 ₺ 15,40 ₺
0 kişi
Bu çalışmada ilk olarak bilimin genel özellikleri ele alınmış, daha sonra, Mısır, Mezopotamya, Hind, Çin ve Antik Yunan başta olmak üzere değişik toplumlarda ne gibi bilimsel çalışmaların yapıldığı an...
%12 25,00 ₺ 22,00 ₺