Çelik Yayınevi Kitapları

0 kişi
İmam-ı Gazali'nin "Minhacü'l Âbidin" orijinal isimli bu eserinde; kulların, ibadetlerini hangi şartlarda ve ne şekilde yapacakları, dünya ve ahiret saadetine nasıl erişecekleri açıklanmaktadır. İlmin...
%32 27,00 ₺ 18,36 ₺
0 kişi
İmam-ı Gazali’ nin en büyük eseri olan İhya-u Ulum’id-din, her dönem Müslümanlar için ilk akla gelen başvuru kaynağı olmuş ve bu esere büyük güven duyulmuştur. İhya-u Ulum’id-din içinde yer alan konu...
%32 35,00 ₺ 23,80 ₺
0 kişi
Bu eser; her sahada kendisini yetiştiren, İslam'ın İrfan pınarından ilim ve  katreleri yudumlayan mübarek kadınların hayatlarından pırıltılar sunmaktadır. İslam'ı öz nefsinde nokta nokta yaşayan bir y...
%32 35,00 ₺ 23,80 ₺
0 kişi
Muhterem Okuyucu! Elinizdeki bu eser, Fatih Dersimalarından emekli Diyanet işleri reisi, merhum Ömer Nasuhi Bilmen'in, "Büyük İslam İlmihali" adlı bu kıymetli eserin sadeleştirilmesi ile meydana gelmi...
%32 55,00 ₺ 37,40 ₺
0 kişi
...Bu kitap, afaki bir fetva macmuası olmayıp "dini yaşama"nın ihmal edilmişliği neticesi, İslami hayat konusunda sayısız müşkiller içinde bulunan nice İslam insanının ve İslam'ı yaşamaya hasret duyan...
%32 150,00 ₺ 102,00 ₺
0 kişi
Murad Han şişmanca, kemik yapısı fil gibi sağlam ve aynı zamanda ateşîn bir ruha sahipti. Koşmakta olan bir attan diğerine atlıyor, attığı cirit yaydan boşanan ok gibi gidiyordu. Okları ise tüfek merm...
%32 43,00 ₺ 29,24 ₺
%32 130,00 ₺ 88,40 ₺
%32 25,00 ₺ 17,00 ₺
0 kişi
Yemen illerinden esen rahmet rüzgarı... İsmi Üves'ti... Yemen'in Karen Köyündendi... Annesinden başka kimsesi yoktu... Rasulullah'ı (s.a.v) görmeden Müslüman olmuştu.. Rasulullah (s.a.v) mübarek hır...
%32 23,00 ₺ 15,64 ₺
%32 27,00 ₺ 18,36 ₺
%32 23,00 ₺ 15,64 ₺
0 kişi
Afakı inletiyor ilahi, ismin namın, Bu ezanlar ki elbet temelidir İslam’ın. Nice yüz bin minareden revan olur göklere Kalb-i zemin titreşir, vahdettin iner yere. Vecde gelir bu sesle: Dağlar, taşlar,...
%32 23,00 ₺ 15,64 ₺
%32 27,00 ₺ 18,36 ₺
%32 100,00 ₺ 68,00 ₺
1 kişi
"Dil Belası"; Konuşan, dinleyen, yazan, okur-yazar herkesin mutlaka okuması gereken bir eser... Ragıp Güzel Hocamız, bu kitabında yılların verdiği tecrübelerini "İnsan dili ile kazanır, dili ile kaybe...
%32 18,00 ₺ 12,24 ₺
0 kişi
Elinizdeki bu eser, öyle bir sultan annenin nurla hayatından ışıklar sunmaktadır ki, Müslümanlığın kadınlık âleminde neler yaptığını, kadınlığı hangi şahikalara yükselttiğini Hazret-i Âişe (r.anha)’ni...
%32 25,00 ₺ 17,00 ₺
0 kişi
Sevgili Efendimiz Salla’lahu aleyhi ve sellam: -"Benim ümmetimden bir kimse kırk hadisi (sözlerimi) ezberlerse, Allahu Teala o kimseyi Kıyamet’te alim (bilgin) ve fakih olarak diriltecektir..." buyurm...
%32 25,00 ₺ 17,00 ₺
0 kişi
İmam-ı Gazali, yaşadığı döneme damgasını vurmuş bir din alimidir. Gazali’nin eserleri günümüzde de değerini korumakta, en çok okunan ve başvurulan İslami temel kaynak eserler arasında yer almaktadır....
%32 18,00 ₺ 12,24 ₺
/ 19