Çizgi Kitabevi Yayınları Kitapları

0 kişi
Ekonomi biliminin en temel ayrımı makroekonomi ve mikroekonomi şeklinde yapılmaktadır. Makroekonomi, ekonomilerin işleyişini bir bütün olarak ele almakta ve büyük ölçüde toplulaştırılmış verileri anal...
%10 34,00 ₺ 30,60 ₺
0 kişi
Bu kitap, Rusya'da felsefi düşüncenin oluşumunun başlıca aşamalarını, her aşamada önde gelen felsefecilerin eserlerini ele alarak incelektedir. Eser daha çok, Rus felsefesine veri sağlarken diyaletik...
%10 22,00 ₺ 19,80 ₺
0 kişi
Stoa - Tan Doğan Stoa Ahlakı - Afşar Timuçin  Enkheiridion, 1-23 - Epiktetos - Çev. C. Cengiz Çevik Erken Dönem Hıristiyanlık'ta Stoacılık ve Aziz Paul - Fatih Mehmet Berk Erken Dönem Stoa Düşünce...
%10 35,00 ₺ 31,50 ₺
0 kişi
“Efendiler! Vatan ve milletimizi yükseltmek için, mevcut felsefe mesleklerinden hangisini seçmenin uygun olacağını bana soruyorsunuz. Bilmem ki bu sorunun her insaflı vicdanı ezecek kadar ağır olduğu...
%10 26,00 ₺ 23,40 ₺
0 kişi
Antik Hindistan tarihi ile ilgili en büyük eksik, siyasi ve kültürel tarihin izlerini taşıyan kesin bir kronolojik sıralamanın yapılamamasıdır. Siyasi olayların tarihlendirilmesinde yol gösterici olan...
%10 18,00 ₺ 16,20 ₺
0 kişi
- Birisi olabildiğince seküler (devlet), diğeri ise olabildiğince dini ve mistik (tarikat) özellikler taşıyan, aynı ülke ve toplum üzerinde yükselen, iki farklı teşkilatın karakteristik özellikleri ve...
%10 35,00 ₺ 31,50 ₺
0 kişi
Bu kitabı kaleme alırken istedim ki: evlilik dile gelsin bir varlık olarak kendini savunsun, yanlışları ve hakaretleri kabul etmesin, istedim ki toplum yanlışlarını okurlar "evlilik" kahramanımızın ağ...
%10 18,00 ₺ 16,20 ₺
0 kişi
Barbar, yağmacı, kibirli muzaffer hükmedici, mağrur, muhteşem disiplinli, acımasız, hoşgörülü...Konuksever, kaderci, dağınık, kabiliyetsiz, neşeli, bağnaz, bilgisiz, pis ve ehl-i keyf...Tüm bu kavraml...
%10 22,00 ₺ 19,80 ₺
0 kişi
Bildiğiniz veçhile Descartes, kitabının ilk satırında, ‘akıl’dan bahseder. Daha sonra, sırası geldikçe ‘kuva-yı tabiiyye’ ve ‘felsefe’den bahseyler. Maarif Nezareti’nin o zamanki "Encümen-i Teftiş-i M...
%10 28,00 ₺ 25,20 ₺
0 kişi
Bu kitap, son dönem Osmanlı Devleti eğitim kurumlarında gerçekleştirilen ilerleme hamlesinin hukuk eğitimine yansımasını gösterir. Sultan II. Abdülhamid zamanında, İstanbul dışında Anadolu, Rumeli ve...
%10 28,00 ₺ 25,20 ₺
0 kişi
Bu kitap, Özbek Türkçesi ile ilgili alanında tek eser olma iddiasında değildir. Daha önce Özbek Türkçesi ile Türkiye Türkçesinin özelliklerini ele alan bazı eserler yayımlanmıştır. Bu eserlerin kullan...
%10 11,00 ₺ 9,90 ₺
0 kişi
Medyanın, çocukların psiko-sosyal gelişimi üzerinde yoğun etkisi bulunmaktadır. Sinema, radyo, televizyon, gazete, dergi, kitap gibi kitle iletişim araçları çocukların hayatında önemli bir rol üstlenm...
%10 35,00 ₺ 31,50 ₺
0 kişi
Anadolu'da tasavvuf, Türkiye Selçukluları döneminde büyük bir gelişme kaydetti. Başkent Konya'ya İslâm âleminin değişik yerlerinden mutasavvıflar gelmiş, buradan ülkenin hemen her tarafına gönderdikle...
%10 45,00 ₺ 40,50 ₺
0 kişi
Faiz, semavî ve kültürel dinlerin, bu dinlere ilişkin olarak yapılan yorumların, beşerî yasama faaliyetlerinin ve insanlık düşünce tarihinin şüphesiz en çok tartıştığı iktisadî olgulardan bir tanesidi...
%10 25,00 ₺ 22,50 ₺
0 kişi
Görüp geçirmiş, tüm güzelliğini şımarmadan ve makyajlamadan sunan, bağırmadan konuşan, konuşmaktan daha çok sizi dinlemeye hazır, binbir gece masallarını kıskandıracak kadar masalsı, masallara sığmaya...
%10 22,00 ₺ 19,80 ₺
0 kişi
17 Aralık 2010'da Tunus'un Sidi Bouzid kasabasında üniversiteli bir gencin ekonomik gerekçelerle kendini yakması sonucu başlayan isyan dalgası kısa sürede tüm Orta Doğu / Kuzey Afrika Bölgesini (MENA)...
%10 18,00 ₺ 16,20 ₺
0 kişi
Türkiye’de 1980 yılından itibaren ihracata dayalı büyüme stratejisi benimsenmiş ve temel iktisat politikaları da bu yönde oluşturulmuştur. Liberalizasyon süreciyle birlikte ulusal ekonomik yapılar da...
%10 24,00 ₺ 21,60 ₺
0 kişi
Konya ve İznik şehirlerinin ortak özelliği Türkiye Selçuklularına başkentlik yapmış olmalarıdır. Kutalmış Oğlu Süleymanşah büyük bir ileri görüşlülükle Urfa-Birecik'ten binlerce kilometre uzaklıkta An...
%10 18,00 ₺ 16,20 ₺
0 kişi
Elinizdeki eser 100 yıl öncesinin Suriye'si. Edebiyat-ı Cedîde'nin en mümtaz kalemlerinden Cenap Şahabettin'in 1918 yılında on yedi mektupla çizdiği resim. 4. Ordu Kumandanı Cemal Paşa'nın davetiyle...
%10 25,00 ₺ 22,50 ₺
0 kişi
Ekonomisi büyük ölçüde tarım ve hayvancılığa dayanan genç Türkiye, var olan kaynaklarını en iyi şekilde değerlendirerek, tarıma dayalı hayvancılık politikasını, bilimden aldığı güçle bilinçli bir şeki...
%10 26,00 ₺ 23,40 ₺