Çizgi Kitabevi Yayınları Kitapları

0 kişi
Kent, engin bir dünya, sırlı bir ayna Kent aynasında yansıyan hayat ve insan halleri. Kent, insanın aynası. Bir gösterge, bir işaret. Çok katmanlı ve çok boyutlu bir dünya. Bir bakışta tanınması mü...
%10 40,00 ₺ 36,00 ₺
0 kişi
Ademden önce yaşamış adem benzeri ademlerin mahiyetini,İnsanın yaratılışını, cenneti, cehennemi eskiçağ halklarının nasıl algıladıklarını,Eskiçağ uluslarının çiviyazılı metinlerindeki Âdem ile Havvâ'y...
%10 35,00 ₺ 31,50 ₺
0 kişi
Bu kitap, Rusya'da felsefi düşüncenin oluşumunun başlıca aşamalarını, her aşamada önde gelen felsefecilerin eserlerini ele alarak incelektedir. Eser daha çok, Rus felsefesine veri sağlarken diyaletik...
%10 22,00 ₺ 19,80 ₺
0 kişi
Bu kitap, son dönem Osmanlı Devleti eğitim kurumlarında gerçekleştirilen ilerleme hamlesinin hukuk eğitimine yansımasını gösterir. Sultan II. Abdülhamid zamanında, İstanbul dışında Anadolu, Rumeli ve...
%10 28,00 ₺ 25,20 ₺
%10 30,00 ₺ 27,00 ₺
0 kişi
Anadolu'da tasavvuf, Türkiye Selçukluları döneminde büyük bir gelişme kaydetti. Başkent Konya'ya İslâm âleminin değişik yerlerinden mutasavvıflar gelmiş, buradan ülkenin hemen her tarafına gönderdikle...
%10 45,00 ₺ 40,50 ₺
0 kişi
17 Aralık 2010'da Tunus'un Sidi Bouzid kasabasında üniversiteli bir gencin ekonomik gerekçelerle kendini yakması sonucu başlayan isyan dalgası kısa sürede tüm Orta Doğu / Kuzey Afrika Bölgesini (MENA)...
%10 18,00 ₺ 16,20 ₺
0 kişi
Ekonomi biliminin en temel ayrımı makroekonomi ve mikroekonomi şeklinde yapılmaktadır. Makroekonomi, ekonomilerin işleyişini bir bütün olarak ele almakta ve büyük ölçüde toplulaştırılmış verileri anal...
%10 34,00 ₺ 30,60 ₺
0 kişi
Türkiye'de sosyo-kültürel antropoloji alanında yapılan çalışmalarda son yıllarda büyük bir artış görülmekte. Türkiye'nin farklı sosyal, siyasal ve ekonomik meselelerinin ve sorunlarının antropolojik b...
%10 30,00 ₺ 27,00 ₺
0 kişi
“Efendiler! Vatan ve milletimizi yükseltmek için, mevcut felsefe mesleklerinden hangisini seçmenin uygun olacağını bana soruyorsunuz. Bilmem ki bu sorunun her insaflı vicdanı ezecek kadar ağır olduğu...
%10 26,00 ₺ 23,40 ₺
%10 32,00 ₺ 28,80 ₺
0 kişi
Aile bir toplumun neredeyse tüm niteliklerini numune olarak içinde barındıran sosyal müessesedir. Ailenin oluşumu, üyeleri arasındaki ilişki biçimleri ve birbirlerine karşı konumları, hakları, ailenin...
%10 30,00 ₺ 27,00 ₺
0 kişi
Kitle iletişimi, iletişimin örgütlenmiş veya kurumsallaşmış halini ifade etmektedir. Her çağa hakim olan farklı aracılarla sağlanan kitleye erişim, zaman içinde değişik biçimlere evrilse de kullanılma...
%10 32,50 ₺ 29,25 ₺
0 kişi
Öz-Bilinç: Arzu ve Tanınma | Serkan Günay Hegel’in Tinin Fenomenolojisi’nde Ölüm ile Olumsuzlama İlişkisi: Kojève’in Okuması IşığındaÖlümün Merkeziliği Sorusu | Maya Mandalinci Bir Biçim Sorunu Olarak...
%10 32,00 ₺ 28,80 ₺
%10 28,00 ₺ 25,20 ₺
0 kişi
"Türklerde Askerî Müzik Geleneği" isimli bu eserde, ilk olarak antik döneme ait Türk topluluklarının yaşamlarındaki askerî müzik öğeleri vurgulanmış, sonrasında diğer toplumlardaki askerî müzik çalışm...
%10 28,00 ₺ 25,20 ₺
0 kişi
Sağlık yöneticileri, bilişim sistemleri ve teknolojilerinin sadece yazılım veya otomasyon kurma, donanımlara yatırım yapma veya yenilikçi elektronik cihazları hizmet sürecinde kullanmaktan çok daha fa...
%10 35,00 ₺ 31,50 ₺
/ 45