Çizgi Kitabevi Yayınları Kitapları

0 kişi
Bu kitap, Rusya'da felsefi düşüncenin oluşumunun başlıca aşamalarını, her aşamada önde gelen felsefecilerin eserlerini ele alarak incelektedir. Eser daha çok, Rus felsefesine veri sağlarken diyaletik...
%10 22,00 ₺ 19,80 ₺
0 kişi
Stoa - Tan Doğan Stoa Ahlakı - Afşar Timuçin  Enkheiridion, 1-23 - Epiktetos - Çev. C. Cengiz Çevik Erken Dönem Hıristiyanlık'ta Stoacılık ve Aziz Paul - Fatih Mehmet Berk Erken Dönem Stoa Düşünce...
%10 35,00 ₺ 31,50 ₺
0 kişi
“Efendiler! Vatan ve milletimizi yükseltmek için, mevcut felsefe mesleklerinden hangisini seçmenin uygun olacağını bana soruyorsunuz. Bilmem ki bu sorunun her insaflı vicdanı ezecek kadar ağır olduğu...
%10 26,00 ₺ 23,40 ₺
%10 35,00 ₺ 31,50 ₺
0 kişi
Bildiğiniz veçhile Descartes, kitabının ilk satırında, ‘akıl’dan bahseder. Daha sonra, sırası geldikçe ‘kuva-yı tabiiyye’ ve ‘felsefe’den bahseyler. Maarif Nezareti’nin o zamanki "Encümen-i Teftiş-i M...
%10 28,00 ₺ 25,20 ₺
0 kişi
Bu kitap, Özbek Türkçesi ile ilgili alanında tek eser olma iddiasında değildir. Daha önce Özbek Türkçesi ile Türkiye Türkçesinin özelliklerini ele alan bazı eserler yayımlanmıştır. Bu eserlerin kullan...
%10 11,00 ₺ 9,90 ₺
%10 22,00 ₺ 19,80 ₺
0 kişi
Konya ve İznik şehirlerinin ortak özelliği Türkiye Selçuklularına başkentlik yapmış olmalarıdır. Kutalmış Oğlu Süleymanşah büyük bir ileri görüşlülükle Urfa-Birecik'ten binlerce kilometre uzaklıkta An...
%10 18,00 ₺ 16,20 ₺
%10 25,00 ₺ 22,50 ₺
%10 26,00 ₺ 23,40 ₺