Corpus Yayınları Kitapları

0 kişi
Thierry de Duve; Beuys, Warhol, Klein ve Duchamp hattında, ekonomi ve sanat dünyası arasında iç içe geçmiş ilişkiler üzerine sürükleyici bir inceleme sunuyor. Beuys’da son proleterin vücut bulmuş hâli...
%16 35,19 ₺ 29,56 ₺
0 kişi
“Ressam Paul Klee kelimenin en yalın anlamıyla bir öğretmendi. “Öğretmek” terimi Gotik dilindeki “taiku-işaret” teriminden gelir. Öğretmenin görevi çoğunluğun fark etmediğini görmektir. O bir işaret o...
%16 32,41 ₺ 27,22 ₺
1 kişi
Burcu Pelvanoğlu, Pek Kronolojik Olmayan Hayatımız: Türkiye’de Modernleşme ve Sanat’ta, Osmanlı’dan Cumhuriyet’e ve Cumhuriyet’ten 1960’lı yıllara uzanarak Türkiye’nin çizgisel bir perspektifle anlaşı...
%16 23,15 ₺ 19,45 ₺
0 kişi
“Mucize nedir? Gözler önüne serilen bir hediyedir; böylece kişi ona inanabilir, böylece aşkın bir umut doğabilir. Belirli bir biçimde bahşedilmiş kaza, tersten mucizedir. Bilgi için kesinlikle gerekli...
%16 35,19 ₺ 29,56 ₺
0 kişi
İnci Aydın Çolak, İmge ve İmaj: Türkiye’de Resim ve Edebiyatta Ortak Dil’de Tanzimat’tan 1960 sonrasına Türkiye’deki modernleşmenin zihin yapısını resim ve edebiyat ilişkisi üzerinden inceliyor. Tan...
%16 40,00 ₺ 33,60 ₺
0 kişi
Magic of Vibration: A Devrim Erbil Book is a publication that traces the vibration that is the reflection of intuition of the artist’s almost seventy years in arts. It’s a “different” retrospective bo...
%16 200,00 ₺ 168,00 ₺
0 kişi
Pek çok yaratıcı, yaratmamayı yeğlemiş, sanatçılığını ispat etme çabasına girmemiş, onu bazen düşünsel düzeyde, bazen gündelik jestlerde, ama sadece kendi yaşamları ve çevreleri içinde yaşamışlard...
%16 40,00 ₺ 33,60 ₺
0 kişi
“İmgenin Zamanı: Sanat, Hafıza, Direniş”, zaman içinde sıçramalar ve sapmalarla ilerleyen bir izlekle direnme olgusuna ve imgenin kolektif hafızasına bakmayı amaçlıyor. Stefan Zweig’ın deyişiyle ‘yıld...
%16 40,00 ₺ 33,60 ₺
1 kişi
Çağdaş Sanat Nasıl Oluyor Yani?, Türkiye’de 80’lerden bu yana görsel sanatlar alanında yaşanan gelişimi anlama ve paylaşma çabasının izdüşümü olan “1980’den Günümüze Türkiye’de Görsel Sanatlar...
%16 50,00 ₺ 42,00 ₺
0 kişi
Titreşimlerin Büyüsü: Bir Devrim Erbil Kitabı, sanatçının 70 yıla yaklaşan sanat yaşamında, sezginin resimlerindeki izdüşümü olarak titreşimin peşi sıra giden, Devrim Erbil’e ilişkin “başka” bir retro...
%16 200,00 ₺ 168,00 ₺
0 kişi
“Haz almadığımız sürece iyi bir sanata ulaşma şansı olmadığını söylemiştim. Bunun ardından aynı derecede olumlu olarak diyeceğim ki, keyif almaya direnmediğimiz sürece iyi bir sanata ulaşma şansı da y...
%16 41,67 ₺ 35,00 ₺
0 kişi
“Gerçekte bir binanın asıl ihtişamı ne taşında ne de altındadır. Asıl ihtişamı binanın çağındadır. Uzun zamandır gelip geçen insanlık dalgalarıyla yıkanmakta olan duvarlarında hissettiğimiz bu derin s...
%16 38,89 ₺ 32,67 ₺
0 kişi
“Öyle ya da böyle, ama her şeyden önce şunun bilinmesi gerekir ki bu kitap en azından yazarı nezdinde kesinlikle bir yeniden yazımdır. Yani o eski, bildik Mezopotamyalı şair Unninni’nin derlediği tari...
%16 32,41 ₺ 27,22 ₺
0 kişi
Bubi, bizde çok yaygın olmayan gotik ruhun nadir sanatçılarındandır bir tarafıyla. Tekinsiz, ürpertici, ilkel, alacakaranlık, sivri... Özellikle heykellerinde duyumsadığımız o ürperme duygusu. Gotiğin...
%16 138,89 ₺ 116,67 ₺
0 kişi
Sanat tarihçi ve yazar Barış Acar, 1960 sonrası sanat için akımların bir kavşakta el ele tutuşarak Matisse tarafından çok önceden organize edilmiş bir halaya katıldıklarını söylüyor. Acar’a göre bu,...
%16 27,78 ₺ 23,34 ₺
0 kişi
Ekphrasis Üçlemesi, en basit anlamıyla bir kolaj kitap olarak görülebilir. Barış Acar “kolaj” kavramının bütün modern düşünceye damgasını vurduğunu ve günümüzde ekphrasis’in kurgusunda bu aray...
%16 27,78 ₺ 23,34 ₺
0 kişi
The articles in this book bear the traces of major discussions within the last twenty years of contemporary art in Turkey. Yet one can realize that the book goes far beyond this time span and geograph...
%16 27,78 ₺ 23,34 ₺
0 kişi
Ekphrasis sözcüğü, Türkçeye genellikle “resimbetim” olarak çevriliyor. Halikarnaslı Dionysius ve Aelius Theon gibi hatipler tarafından, daha birinci yüzyılda ekphrasis, “söz konusu edilen nesneyi...
%16 27,78 ₺ 23,34 ₺
0 kişi
“Neyle yüzleşileceği, neyin ve niçin eleştirileceği, bunun için nasıl bir ‘eleştiri dili’nin icat edilmesi gerektiği ve kanonlaşma süreçlerinin modern ilişkilerinin ne olduğu anlaşılamazsa, ‘eleştiri...
%16 23,15 ₺ 19,45 ₺
0 kişi
Turgay Gönenç’in “bilinçli hafızası” hem oldukça birikimli, duyarlı ve güçlü hem de pek dokunaklı. Çünkü alabildiğine kendi kişisel mahrem duyarlıkları, kırılganlıkları hem iç içe yakınlıkları, tanıkl...
%16 23,15 ₺ 19,45 ₺