DBY Yayınları Kitapları

0 kişi
Yayınlanışından 95 yıl sonra Türk okuyucusuyla buluşan bu kitap, Gelibolu Harekâtında Zion Mule Corps (ZMC/ Sion Katır Birliği) komutanı olarak görev yapan İrlandalı Yarbay J. H. Patterson'un o döneml...
%30 40,00 ₺ 28,00 ₺
0 kişi
Türkiye, 1961 yılından itibaren “darbe anayasalarıyla” yönetilmektedir. Türkiye’nin önemli siyasetçileri Alpaslan Türkeş, Süleyman Demirel, Necmeddin Erbakan, Turgut Özal, sistemdeki tıkanıklıkları aş...
%30 35,00 ₺ 24,50 ₺
0 kişi
Celaleddin Ergun Çelebi’nin Genç-name’si tasavvuf kültürü açısından önemli bir manzumedir.Hz. Mevlana’nın sevgili oğlu Sultan Veled’in kızı Mutahhara Hatun’un Konya’dan Kütahya’ya gelin gelme meselesi...
%30 27,00 ₺ 18,90 ₺
0 kişi
Kemal Tahir'in devlet düşüncesini anlamak için Marksist teori merkezi bir konumdadır. Hayatı boyunca sistem dâhilinde düşündüğü ve ulaştığı sonuçların bir tesadüf değil sistemli düşünüşün ürünü olduğu...
%30 29,00 ₺ 20,30 ₺
0 kişi
Türk edebiyatında 150 civarında mevlid türü eserin olduğu bilinmektedir. Bazı akademik çalışmalarda adı geçen ve eksiklerle dolu tek nüshası ünlü nâsir Alaşehirli Veysî’ye nispet edilen bir mevlidin,...
%30 30,00 ₺ 21,00 ₺
0 kişi
Türkiye için Bir Vizyon Tasarımı Kitabı; Türkiye Vizyon Konferansları çatısı altında 17 fikir insanının siyasetten felsefeye, sosyolojiden ekonomiye, teknolojiden kentleşmeye kadar çok geniş bir yelpa...
%30 37,00 ₺ 25,90 ₺
0 kişi
İşte bu eser, Jean Leune’un önce Balkan Harpleri’nde Yunan ordusunda harp muhabiri sonrasında Cihan Harbi’nde subay olarak içerisinde bulunduğu 1911-1922 yılları arasını kapsamaktadır. Muharrir bu ese...
%30 60,00 ₺ 42,00 ₺
0 kişi
2019 yazında Berlin’de “Berlin Devlet Kütüphanesinde Bulunan Kayıtsız Türkçe Yazmaların Tespiti” projesi kapsamında Şükrî Dîvânı'nın ortaya çıkarılmasıyla kayıp eserler zincirinden bir halka daha eksi...
%30 26,00 ₺ 18,20 ₺
0 kişi
Çocuklar!Şu okuyacağımız ders, bize pek lüzumlu şeyleri öğretecek, gayet dikkatle dinleyelim, öğreneceğimiz şeyleri belleyelim ve onları daima işleyelim. Görüyorsunuz ki biz bu dünyaya öyle otlar gibi...
%30 28,00 ₺ 19,60 ₺
0 kişi
Bilim felsefesi tartışmalarında tarihsel olarak iki ekol karşımıza çıkmaktadır: 19. yüzyılda ortaya çıkan pozitivist düşünce ve 20. yüzyılda ortaya çıkan post-pozitivist düşüncedir. Pozitivist düşünce...
%30 38,00 ₺ 26,60 ₺
0 kişi
Kuvve-i umumiye neden terekküp eder?Kuvve-i umumiye; birincisi vatan ve milleti düşmana karşı müdafaa ile mükellef (asker), ikincisi intizam ve hükm-i kanunu muhafazaya memur (jandarma) ile (polis)ten...
%30 21,00 ₺ 14,70 ₺
0 kişi
Varolmayan nesneler var mıdır?Varolmanın ve nesne olmanın asgari koşulları nelerdir? Önümden geçip gitmekte olan şu kara kediyi varlık sahibi bir varolan ve bu dünyanın gerçek nesnelerinden biri olara...
%30 53,00 ₺ 37,10 ₺
0 kişi
Bolkvâdze-zâde İbrahim Kadem ve Manzum İki Eseri: Delîlü’l-Harameyn - Mevlidü’n-NebîEdebiyat tarihinin gün yüzüne çıkmamış sîmâlarından biri olan Bolkvâdze-zâde el-Hâc İbrahim Kadem, 1824-1897 yılları...
%30 30,00 ₺ 21,00 ₺
0 kişi
Yenileşme edebiyatımızın birçok sanatçısı gibi farklı türlerde eser veren Raif Necdet, özellikle tenkit alanında yazdığı yazılarıyla tanınmıştır. Daha çok Hayat-ı Edebiye adlı kitabıyla tanınan Raif N...
%30 45,00 ₺ 31,50 ₺
0 kişi
Başka yer ve zamanlara ait, insan-varlık ilişkisinin bugün yeniden derhatır edilişine tarih diyoruz. İnsanı, tabiatın diğer varlıklarından ayıran başlıca özellik de onun başka yer ve zamanlara yani ta...
%30 82,50 ₺ 57,75 ₺
0 kişi
Mademki millet (hâkimiyet-i milliye)ye maliktir. (Tahsil-i maarif) etmesi lazımedendir. Eğer tahsil-i maarif etmez cahil kalır ise o vakit (esir) olur. Bu halde maarif-i umumiye milletin en büyük ihti...
%30 27,00 ₺ 18,90 ₺
0 kişi
HürriyetKimsenin hukukuna tecavüz etmemek şartıyla insanlar serbesttirler. Zira Kanun-ı Esasî herkesin kanun dairesinde serbest olduğunu yazıyor. Hürriyet insanın her hususta serbest olması demek deği...
%30 21,00 ₺ 14,70 ₺
0 kişi
Türk mizahının en önemli yapı taşlarından birisi Karagöz’dür.Yaşadığı dönemle ilgili ya da yaşayıp yaşamadığı konusunda kaynaklarda farklı bilgiler yer alsa da Karagöz, özellikle geleneksel Türk tiyat...
%30 68,00 ₺ 47,60 ₺
0 kişi
Son programlara nazaran “malumat-ı ahlakiye ve medeniye” dersleri mekâtib-i ibtidaiyeden mekâtib-i idâdiyenin son sınıflarına kadar bilcümle mekâtibin programlarına idhal edilmiştir. Gerek ahlakın kıs...
%30 30,00 ₺ 21,00 ₺
0 kişi
Avfî’nin meşhur hikâyeler derlemesi Cevâmi‘ü’l-hikâyât ve Levâmi‘ü’r-rivâyat’ının Klasik Türk Edebiyatında bir takım tercümeleri yapılmıştır. Kitapta bu tercümelerden Nazîr İbrâhîm’e ait olan üzerinde...
%30 49,00 ₺ 34,30 ₺