De Ki Yayınları Kitapları

0 kişi
Elinizdeki kitapta yer alan metinlerdeki tartışmalar öncelikle bize Türkiye sinemasında “sanat filmi” olarak adlandırılan filmlere ve sanat sineması yaptığı söylenen yönetmenlerin yapıtlarına, s...
%14 40,00 ₺ 34,40 ₺
0 kişi
1960 ve 1980 yılları arasında, Türkiye’de halkla ilişkiler tarihini farklı perspektiflerden ele almayı amaçlayan bu çalışma, halkla ilişkilerin kurumsallaşma sürecindeki gelişimini akademi, kamu yönet...
%14 24,00 ₺ 20,64 ₺
0 kişi
Bu kitap, özellikle Türkiye’de sinemanın sorunlarını dile getiren ve buna çözüm yolları öneren çalışmaları bir araya getirerek, Türk sinema çalışmalarında hem endüstrinin kendi gelişimi o...
%14 35,00 ₺ 30,10 ₺
Tükendi
0 kişi
Mitoloji ve İkonografi, bir yandan alanında kaleme alınmış en yetkin eserlerden biri olmasının yanında, aynı zamanda 11 Temmuz 1978 günü, en verimli çağında kurşunlanarak katledilen Bedrettin Cömert’i...
%14 38,89 ₺ 33,44 ₺
Tükendi
%14 25,00 ₺ 21,50 ₺
Tükendi
%14 24,07 ₺ 20,70 ₺
Tükendi
0 kişi
Fotoğraf iki yüzyıl önce ortaya çıkışından günümüze kadar gelişen dijital görüntüleme ve manipülasyon teknolojilerinin de desteğiyle gündelik hayatın bir parçası haline kelmiş kimlik tespiti, ürün sat...
%14 22,22 ₺ 19,11 ₺
Tükendi
0 kişi
Robert Phillip Kolker çağdaş sinemayı inceleyen bu çalışmasında "dünyayı değiştirmeyi olmasa da, ona bakışımızı değiştirmeyi" amaçlayan modernist sinemayı irdeliyor. Savaşların, yoksulluğun, yabancıla...
%14 29,63 ₺ 25,48 ₺
Tükendi
0 kişi
Ah imgesel ve simgesel olanın yoksulluğu, daima yarına ertelenmiş olan gerçek. Sanat ne bir benzeşim, ne bir imgelemdir, ama hızların ve bu dayanıklılık düzlemi üzerindeki etkilerin birleşimidir: bir...
%14 22,22 ₺ 19,11 ₺
Tükendi
0 kişi
Bir kitabın gücü, klasik sosyoloji kuramları konusunda yazılmış en iyi metin olmasından geliyor. Ritzer, ortaya koyduğu kurumsal eserlerin felsefi temelleriyle ilgili eşsiz bir anlayışa ve farklı kuru...
%14 46,30 ₺ 39,81 ₺
Tükendi
0 kişi
"Eleştiri insanın kültürel yaşamının bir çözümlemesidir ve bilimin fiziksel hayata yaptığını kültürel yaşama yapar" diyen Michael Ryan, kültürel ürünlerin anlaşılmasında başvurduğumuz pek çok eleştire...
%14 23,15 ₺ 19,91 ₺
Tükendi
0 kişi
Bedrettin Cömert’in bu kitabının başlangıcı, estetiğe yaklaşımın üç ayrı biçimine ayrılmıştır: Metafizik, fenomenolojik ve sorunsalcı estetik. Ardından sanat anlayışının, eleştirinin ne olduğunu açıkl...
%14 13,89 ₺ 11,94 ₺
Tükendi
0 kişi
"Felsefe, Estetik, Eleştiri... evet ama, bir de ozan yanı vardı Bedri'nin, ki çokları bilmez bunu. Yaygın deyimle, şiir onun ilk göz ağrısıydı. Ama o, hele de 70'lerden sonra, öbür alanlardaki yoğun ç...
%14 12,04 ₺ 10,35 ₺
Tükendi
0 kişi
Prof. Dr. Oğuz Onaran’ı bilenler bilir, sinema alanında hocaların hocasıdır, yıllardır birçok öğrenciye emeği geçmiştir. Bugünün hocaları, dünün öğrencileri Oğuz Hocaları için bir kitap hazırladırlar....
%14 32,41 ₺ 27,87 ₺
Tükendi
0 kişi
Arap harfleriyle basılmış sinema yayınları, yıllarca "üstlerinde durulamayacak mahiyette" sayılıyordu. Ali Özuyar’ın yazdığı "Sinemanın Osmanlıca Serüveni" adlı yapıt, sinema kitapları bakımından oldu...
%14 14,81 ₺ 12,74 ₺
Tükendi
0 kişi
Türkiye’de sinema literatürü gün geçtikçe gelişiyor, zenginleşiyor. Ancak hâlâ göçmen sinemasına ilişkin bir kitap bulunmayışı daha çok eksiğimiz olduğunun da göstergesi. Genç bir akademisyen olan Özg...
%14 13,89 ₺ 11,94 ₺
Tükendi
0 kişi
Bir Dünya Sinema iki kısıma ayrıldı. İlk kısım hareketli resimlerin doğuşundan yirminci yüzyılın sonuna uzanan zaman diliminde ulusal film kültürlerinin gelişimine odaklanıyor. İkinci kısım ise asıl o...
%14 32,41 ₺ 27,87 ₺
Tükendi
0 kişi
Bence sorun Brecht’te değil, bir dogmaya karşı çıkarken bile yeni dogmalar yaratma konusunda mucizeler yaratan "bizlere" aittir. Bir takım isimlerle birilerini kolayca birleştirme kolaycılığımızda, dü...
%14 11,11 ₺ 9,56 ₺
Tükendi
0 kişi
Weimar Cumhuriyeti’nin zengin sinemasal tarihinin artık klasikleşmiş bir incelemesi olan Caligari’den Hitler’e Princeton Üniversitesi yayınları tarafından ilk olarak 1947’de yayımlandı. Walter Benjami...
%14 32,41 ₺ 27,87 ₺
Tükendi
0 kişi
Croce, her sanat dalının kendine özgü ifade araçları bulunduğu kuramını benimsememekte, bir bakıma kuşkusuz haklıydı. Yaratma gücü olmayan veya kusurlu olan kimselerin elinde sanatın yalnızca teknik b...
%14 14,81 ₺ 12,74 ₺