Değişim Yayınları - Ders Kitapları Kitapları

0 kişi
Dünyanın birçok ülkesinde toplumsal geleneği yıkarak, topluma belli bir bilimsel yöntem veya ideoloji önerme adına, bir başka öğretilmiş üst akılla / dille konuşmayı modernleşme olarak dayatan düşünce...
%10 35,00 ₺ 31,50 ₺
0 kişi
Hızla ilerleyen Fizik Bilimi ve bununla ilgili olarak da yüksek teknolojinin iyi anmaşılabilmesi, öncelikle maddenin yapıtaşı olan atomlar ve moleküllerle, bunların iç yapısını aydınlatan Kuantum Fizi...
%10 31,00 ₺ 27,90 ₺
0 kişi
Bu kitap, endüstri ve sistem mühendisliğine giriştir. Özellikle, endüstri mühendisliği dersine girişte kullanılmak için tasarlanmıştır. Amaç, endüstri ve sistem mühendisliğini tanımlamak, iş dünyasınd...
%10 49,00 ₺ 44,10 ₺
0 kişi
Çalışma beş bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde giriş mahiyetinde turizm endüstrisinin genel yapısı ve bu yapı içinde otel işletmelerinin yeri görülmeye çalışılmıştır. İkinci bölümde otel işletmeci...
%10 30,00 ₺ 27,00 ₺
0 kişi
Türkiye’de modern anlamda yüzyılı aşkın bir süreden beri bir din sosyolojisi geleneği vardır. Şüphesiz ki, bu geleneğin ilk temsilcilerinden birisi de Ziya Gökalp’dir. Onun din sosyolojisi metodu; E....
%10 19,00 ₺ 17,10 ₺
0 kişi
Turizm endüstrisine yüksek duyarlılık gösteren Türkiye, endüstrinin gelişimi için eşsiz kaynaklara sahip ve aynı zamanda endüstrinin de belli düzeyde olgunluğa ulaştığı bir ülkedir. Dünya turizm ligi...
%10 38,00 ₺ 34,20 ₺
0 kişi
Bu çalışmanın amacı, çeviribilimde işlevsel çeviri paradigmasını oluşturduğunu düşündüğümüz kuramları gözlemleyerek, çeviribilime ve uygulamaya dönük yapılanmalarini araştırmaktadir. Bu çalışma çeviri...
%16 21,76 ₺ 18,28 ₺
0 kişi
Modern pazarlama anlayışının temelinde müşteri tatmini yatmaktadır. Günümüzde işletmeler bu işlevi yerine getirebildikleri ölçüde başarılı olabilmekteler. Bu noktada işletme ile müşterileri arasında b...
%15 28,00 ₺ 23,80 ₺
0 kişi
Dünyanın, haberleşme teknolojisindeki gelişmelerde bir köy haline geldiği yeni bir yılda, global toplum içerisinde söz sahibi olmamız, ülkemizin gelişmişlik derecesi ile orantılıdır. Varlığımızı sürdü...
%10 56,00 ₺ 50,40 ₺
1 kişi
Elinizdeki eserin birinci özelliği etnocoğrafya, diller coğrafyası, kimlikler coğrafyası, azınlıklar coğrafyası ve diasporalar coğrafyası konularının türkiyede ilk kez derli toplu bir araya getirilmiş...
%16 65,00 ₺ 54,60 ₺
0 kişi
Günümüz medeniyetinin sahip olduğu maddi unsurların ve manevi değerlerin anavatanı olarak kabul edilen Mezopotamya, yazının kullanımı ile evrensel kültürün doğduğu coğrafya olmuştur. Bu coğrafyada, ba...
%10 68,00 ₺ 61,20 ₺
0 kişi
Kitabımız Anadolu’nun en eski dönemlerinden Perslerin Anadolu’yu istila ettikleri döneme kadar olan kısmı kapsamaktadır. Siyasi ve kültür tarihine dair belli başlı konuların anlatıldığı kitap, Anadolu...
%10 29,00 ₺ 26,10 ₺
0 kişi
“Bir yıl içinde kadınlar hakkında yazılmış kaç tane kitap olduğuna dair bir fikriniz var mı? Kaç tanesinin erkekler tarafından yazıldığını biliyor musunuz?” Virginia Woolf, Kendine ait bir oda, 192...
%10 29,50 ₺ 26,55 ₺
0 kişi
Kuşakları sadece doğdukları zaman dilimleri baz alınarak sınıflandırmanın çeşitli handikapları vardır. Bu çalışmada bu handikapları bir taraftan aşma niyeyandan toplumsal eğilimleri besleyen ortak zam...
%10 19,00 ₺ 17,10 ₺
0 kişi
Sembolik formlar sosyolojisi, toplumsal soyutluklann somut ve yaşadığımız dünyanın sosyolojisidir. Sembolik formlar, yaşadığımız kültürlerdeki sembollerin, sembollere yüklenen anlamların, davranışları...
%10 18,00 ₺ 16,20 ₺
0 kişi
Bilimsel araştırma,belirli bir yöntemle olguları araştırma,verileri/bilgileri sistematik bir şekilde toplama,bunların arasındaki ilişkileri ortaya çıkarma ve onları analiz etme sürecidir.  
%10 23,00 ₺ 20,70 ₺
0 kişi
"Soru-Cevap Konu Anlatımlı ve Tamamı Çözümlü 1000 Soruda Malzeme Bilimi" kitabı, mühendislik ve teknik alanlarda eğitim gören Mühendislik Fakültesi ve Teknoloji Fakültesi öğrencilerinin, Meslek Yüksek...
%10 59,00 ₺ 53,10 ₺
0 kişi
Nanoteknolojinin Temelleri Moleküler Nanoteknoloji Nanotozlar ve Nanomaddeler Karbon Çağı Moleküler Taklitler Nanobiyometri Optik, Fotonik, ve Güneş Enerjisi Nanoelektronik Gelecekteki Uygulam...
%10 35,00 ₺ 31,50 ₺
0 kişi
Uluslararası Otel İşletmeciliği Değişim Yayınları - Ders Kitapları
%10 35,00 ₺ 31,50 ₺