Dem Yayınları Kitapları

0 kişi
Her toplum değişme sürecine tâbidir.Bu değişmeyi nitelik ve nicelik bakımından başlatan ve sonuçlandıran başlıca faktörleri eğitim ve öğretim oluşturmaktadır. Eğitim toplumdaki değişmeleri, amaçlar ve...
%25 35,00 ₺ 26,25 ₺
0 kişi
Değerler Eğitimi Merkezi (DEM) bünyesinde uzun süreden beri İmam Hatip Liselerinde, Kuran Kurslarında ve diğer din eğitimi veren kurumların eğitim kalitesinin yükseltilmesine destek vermek için, mater...
%25 15,00 ₺ 11,25 ₺
0 kişi
Cumhuriyet dönemi din politikalarının temel çerçevesinin, İnönü döneminde şekillendiği artık herkes tarafından bilinen ve sıklıkla dile getirilen bir gerçektir. Zaten modern Cumhuriyet de kendini, Osm...
%25 22,50 ₺ 16,88 ₺
0 kişi
Çocuk ve gençlerin kişilik ve karakter gelişiminde dini inanç ve öğretilerin, ahlaki ve toplumsal değerlerin çok önemli yeri olduğu bilimsel bir gerçektir. Günümüz seküler kültürünün hiçbir şekilde ka...
%25 23,00 ₺ 17,25 ₺
0 kişi
Dini danışmanlık, geleneksel teolojik birikimimizin insana doğru doğru gelişiminin ilk adımıdır. Din, insan içindir ve insana yardım imkanı sağladığı ölçüde işlevseldir. İnsana, hayatında karşılaştığı...
%25 27,00 ₺ 20,25 ₺
0 kişi
This book is an attempt to enable discussions regarding the place, the role, the functions and the contribution of spiritual counselling and care services in family and couple counselling, combating a...
%25 21,00 ₺ 15,75 ₺
0 kişi
Bu kitapta konunun uzmanı olan Prof. Dr. Ömer Çaha, demokrasi, cumhuriyet gibi devlet düzenlerinin hayata geçtiği Antik Yunan’dan başlayarak yirminci yüzyılın sonuna kadar ortaya çıkıp gelişen siyasi...
%25 15,00 ₺ 11,25 ₺
0 kişi
“Elinizdeki kitap, Değerler Eğitimi Merkezi bünyesinde Manevi Danışmanlık ve Rehberlik konusundaki çalışmalara akademik katkıda bulunmak amaçlı oluşturulan araştırma grubu tarafından hazırlanmış ikinc...
%25 22,00 ₺ 16,50 ₺
0 kişi
Sosyal barışın sağlanmasında din eğitiminin rolünün irdelendiği bu çalışmanın temel konusunu; “İnsanlar ve gruplar arasında zaman zaman baş gösteren ötekileştirme, ayrımcılık, çatışma şiddet, terör ve...
%25 24,00 ₺ 18,00 ₺
0 kişi
This book is an attempt to enable discussions regarding the place, the role, the functions and the contribution of spiritual counselling and care services in family and couple counselling, combating a...
%25 21,00 ₺ 15,75 ₺
0 kişi
İnsan, fıtratı gereği ahlak dışı fillere meyyaldir. Bu eğilim, onun gayri ahlaki davranmasını gerektirmez, bu tür davranışlarını da meşrulaştırmaz. Aklı ve bilgisi ile, iradesini yönlendirmek suretiyl...
%25 35,00 ₺ 26,25 ₺
0 kişi
Hafızlık Hz. Peygamber'den günümüze İslam Medeniyetinin en kadîm eğitim alanlarından biri olmuştur. Asırlar boyunca hep ilgi görmüş ve geleneksel yaklaşımlarla sürdürülmüş olan hafızlık eğitimi konusu...
%25 24,00 ₺ 18,00 ₺
0 kişi
İslâm düşüncesinin genel çerçevesi içerisinde ahlâk disiplininin oldukça geniş ve o ölçüde de önemli bir yeri vardır. Kur’an’ın çok geniş bir kısmı doğrudan veya dolaylı olarak ahlâk konularını içeren...
%25 28,00 ₺ 21,00 ₺
0 kişi
Bu eser, öğretmenlik mesleği ile ilgili konuları ana hatlarıyla incelemeye, akademik ve teorik bilgileri deneyimlerle bütünleştirerek bunları hatıralar ve mesleğin incelikleriyle ortaya koyma gayretin...
%25 21,00 ₺ 15,75 ₺
0 kişi
Manevi Danışmanlık ve Rehberlik, zor durumda kalan ve anlam arayışına giren bireylerin kaybettikleri anlamı ve kontrolü kazanma süreçlerinin dini ve manevi referanslarla desteklenmesidir. Daha özelde...
%25 30,00 ₺ 22,50 ₺
0 kişi
Bu kitap, İslam felsefesinin tarihine bir giriştir; onu teşekkül ettiren büyük filozofları esas alarak onun değerini ve ele aldığı temel problemleri göstermeyi amaçlamaktadır. Gerçekten de düştüğü her...
%25 26,00 ₺ 19,50 ₺
0 kişi
Çağımızda insanlık değerlerinde bir aşınma ve yozlaşma görülmektedir. İnsanlık, adalet, merhamet, iyilik, sevgi, saygı, vefa gibi insanı insan yapan, toplumun barışını sağlayan değerlerden uzaklaşmakt...
%25 27,00 ₺ 20,25 ₺
0 kişi
Bu çalışmanın temel amacı, okurları diyalojik ortama katılmayı heveslendirmektir. Kuşkusuz bu diyaloğa katılmak için okurların kendilerini öncelikle İslam’ın kutsal metinlerine muhatap kabul etmeleri...
%25 13,00 ₺ 9,75 ₺
0 kişi
Eğitim dünyasında yaşanan gelişmelere paralel olarak bir çok disiplinde farklı arayışlar göze çarpmaktadır. Eğitimde öğrenci merkezli yaklaşımlar öğrenme öğretme süreçlerinde öğrencilere daha fazla al...
%25 28,00 ₺ 21,00 ₺
0 kişi
Manevi Danışmanlık ve Rehberlik, zor durumda kalan ve anlam arayışına giren bireylerin kaybettikleri anlamı ve kontrolü kazanma süreçlerinin dini ve manevi referanslarla desteklenmesidir. Daha özelde...
%25 28,00 ₺ 21,00 ₺