Demavend Yayınları Kitapları

0 kişi
Bu kitap, Farsça kolay metinlerden oluşan bir serinin ilk kitabıdır. Farsça öğrenmeye başlayan kişilerin basit metinler okuma ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla hazırlanmıştır. Kitap, Farsça öğrenmeye...
%10 22,50 ₺ 20,25 ₺
1 kişi
"27 Ekim 1947’de Hindistan askerlerinin Cammu ve Keşmir’in başkenti Srinagar’a uçaklarla inmeden önce başkentte, ardından da Keşmir’in büyük bir bölümünde denetimini sağlaması ve özellikle 1949’da Pak...
%10 18,52 ₺ 16,67 ₺
0 kişi
Deyimler, daha çok sözlükteki gerçek anlamları dı­şında kullanılan, kendilerine özgü farklı anlamlar taşıyan kalıplaşmış ifadelerdir. Kinayeler ise düşünüleni dolaylı olarak anlatan üstü kapalı ve sit...
%10 32,41 ₺ 29,17 ₺
3 kişi
Kitapta, İlber Ortaylı’nın İran’la ilgili yazı, konuşma, gezi notları ve anılarına yer verilmiştir.
%10 13,89 ₺ 12,50 ₺
0 kişi
Bu kitaptaki mektuplar, bir yandan İran’ın önde gelen yazarlarından biri olan ve bazı eserlerinde Govher Murâd takma adını kullanan Gulâmhuseyn Sâidî’nin hayatının çok özel bir yönünü ortaya koymakta,...
%10 9,26 ₺ 8,33 ₺
0 kişi
İnanalım Soğuk Mevsimin Başlangıcına, Furuğ Ferruhzad’ın son kitabıdır. Aynı adı taşıyan uzun bir şiirle başlayan bu kitapta Furuğ, yıllarca deneyim, araştırma, ümitsizlik, şaşkınlık, gördüğü yalan do...
%10 10,00 ₺ 9,00 ₺
0 kişi
Bu kitap, Farsça kolay metinlerden oluşan serinin ikinci kitabıdır. Bu seriden daha önce Farsça Kolay Metinler 1 kitabı basılmıştı. Kitaptaki metinler ilk kitaptaki metinlere göre biraz daha zor metin...
%10 22,50 ₺ 20,25 ₺
0 kişi
Fars edebiyatının 14. yüzyılda yaşamış önemli şairlerinden Selmân-ı Sâvecî tarafından Farsça olarak kaleme alınan Cemşîd ve Hurşîd mesnevisi, hikâye teknigi açısından klasik Doğu manzum romanlarının h...
%10 28,00 ₺ 25,20 ₺
0 kişi
Kore kültürünün evrenselliği üzerine bir çalışma. İngilizce ve Korece olarak hazırlanan kitapta 11 bölüm bulunmaktadır
%10 40,00 ₺ 36,00 ₺
0 kişi
"Uygulamalı Felsefe günümüzde alt disiplinleri çerçevesinde disiplinler arası gerçekleştirilen çalışmalar ile akademik yönden sürekli ilerleme kaydeden ve aynı zamanda danışmanlık uygulamaları kapsamı...
%10 28,00 ₺ 25,20 ₺
0 kişi
Kültürel gelişim, ekonomik kalkınma ve siyasi oluşumlar bakımından önemli rolü olan, hem sektörel hem akademik yönlerden sürekli gelişmeye devam eden turizmin, “Turizm Çeşitleri” başlığı altında, amac...
%10 24,00 ₺ 21,60 ₺
0 kişi
İran'ın çağdaş şairlerinden Furûğ Ferruhzâd'ın ikinci kitabı olanDuvar'da şairin şiir konu­sundaki ilerleme ve deneyimleri açıkça göze çarpmaktadır. Kendisi bu konuda şöyle diyor: "Esir'de ben sadece...
%10 19,00 ₺ 17,10 ₺
0 kişi
Günümüzden neredeyse bin yıl önce yaşamış olan Ömer Hayyam’ın felsefe, mantık, matematik, fizik, metafizik, musiki ve astronomi konularında eserleri vardır. Ancak onu dünyaca ünlü yapan, rubaileri olm...
%10 22,00 ₺ 19,80 ₺
0 kişi
En eski ve güvenilir kaynaklara dayanarak Şems-i Tebrîzî’nin biyografisinin bütün ayrıntılarıyla ele alındığı bu kitapta öncelikle Tebriz’in geçmişi ve o dönemdeki durumu, Azerbaycan sûfileri, o bölge...
%10 25,00 ₺ 22,50 ₺
0 kişi
Elinizdeki kitapta 17. yüzyıl Klasik Türk Edebiyatı şairlerinden Nef’î’nin 16 kaside, sâkînâme tarzında 1 terci-i bend, 1 kıt’a-i kebire, 21 gazel ve 171 rubaiden oluşan Farsça Divanının özgün metni v...
%10 25,00 ₺ 22,50 ₺
0 kişi
Bu kitabı okurken, 11. yüzyılın ortalarında, Ortadoğu’­da hangi bölgelerde ve şehir devletlerinde kimler iş başınday­mış, nereler önemli yerleşim merkezleriymiş, bu yerleşim yerlerine nasıl gidilebili...
%10 20,00 ₺ 18,00 ₺
4 kişi
Furuğ Ferruhzad, 4 Ocak 1935'te Tahran'da, burjuva bir ailenin kızı olarak dünyaya geldi. 16 yaşında lise öğrencisi iken Perviz Şapur ile evlendi. Bir erkek çocuk sahibi olduğu bu evlilik hayatı fazla...
%10 15,00 ₺ 13,50 ₺
1 kişi
İran’ın çağdaş şairlerinden Furûğ Ferruhzâd’ın dördüncü kitabı olan Bir Başka Doğuş, gerçekten de onun şiirde yeniden doğduğunu göstermektedir. Furûğ bu eserde, kendi şiir yolunu çizmiştir. Bu kitapta...
%10 18,00 ₺ 16,20 ₺
0 kişi
Arap Edebiyatında Anne TemasıCelâl Âl Ahmed’in Eserlerinde KadınCibran’ın Eserlerinde Kadın TemasıCorci Zeydan’ın Fergana Güzeli Adlı Romanında Kadın TemasıÇağdaş Lübnan Edebiyatında Lebîbe HâşimEndül...
%10 23,15 ₺ 20,84 ₺
0 kişi
Nizami Aruzi Semerkandi (ö.1157) tarafından kaleme alınan Çehar Makale, Fars edebiyatının en önemli eserlerinden biri olup bir hükümdar için gerekli olan katip, şair, müneccim ve tabip gibi dört memur...
%10 12,00 ₺ 10,80 ₺