Der Yayınları Kitapları

0 kişi
Finansal okuryazarlık en genel anlamıyla bireylerin finansla ilgili konulardaki tutum, davranış, bilgi ve becerilerinin toplamıdır. Bireyler yaşamları süresince nelere yatırım yapılacağı, risklerin na...
%5 43,00 ₺ 40,85 ₺
0 kişi
Modern bilim, 2000 yıldan bu yana, mutlaklıklar ve kesinlikler üzerine kuruludur. Kâinattaki gerçeklikler çoğu zaman gri olsalar da, bilim, yaptığı kesin tanımlamalarıyla onları siyaha ve beyaza boyar...
%5 28,00 ₺ 26,60 ₺
0 kişi
Çalışmada, devlet ve kamu maliyesi kavramları detaylı olarak açıklanmakta, kamu maliyesi üzerinde etkili olan unsurlar incelenerek; Maliye Politikalarının geçmişten günümüze kadar tarihi, siyasi, ikti...
%5 46,00 ₺ 43,70 ₺
0 kişi
Euro Bölgesinde Borç ve Bankacılık KrizleriDer Yayınları
%5 25,00 ₺ 23,75 ₺
0 kişi
Serbest zaman (leisure), zamanın boş kalışı ya da düzenli çalışmadan arta kalan zaman değil, çok çalışmanın ve işyerinde geçirilen zamanın dışında kalan zamandır. Boş zaman (free time) ise, kazanç get...
%5 30,00 ₺ 28,50 ₺
0 kişi
Televizyon yayıncılığı, günümüzde içerik ve teknik olarak kitle iletişim araçları içerisindeki etkin rolünü korumak ve sürdürmek için izler kitlenin beğenisine yönelik ürünleri çağın gerekleri doğrult...
%5 33,00 ₺ 31,35 ₺
0 kişi
Türk Hukukunda Kooperatif Tüzel Kişiliğinin Ayırıcı Özellikleri Der Yayınları
%5 30,00 ₺ 28,50 ₺
0 kişi
Bugün yönetim alanında pek çok eser bulunmaktadır. Bunlar daha çok teorik alanlarda katkı sağlamayı amaçlayan eserlerdir. Bu eserin Türkçeye kazandırılmasındaki en önemli hususlardan birini; bir nebze...
%5 80,00 ₺ 76,00 ₺
0 kişi
Bu kitap bir ekonometri veya bir Excel kitabı olarak hazırlanmamış, Excel ve ekonometrinin her ikisini de belli ölçülerde bilenlere yardımcı olunması amaçlanmıştır. Bu nedenle kitabımızda Excel ve eko...
%5 32,00 ₺ 30,40 ₺
0 kişi
Ülkemizin dertleri, sorunları, tüm eğitimli ve bilinçli yurttaşlarımızı üzüyor, endişelendiriyor. Bu sorunları televizyon dizileri gibi yüzeysellikle algılarsak, nedenlerini düşünmezsek, çare aramazsa...
%5 45,00 ₺ 42,75 ₺
0 kişi
Bu kitabın yazılma amacı, ekonometri ve iktisat bölümlerinde verilen derslere kaynak olmasıdır. Beşinci baskısında bazı eklemeler yapılarak konuların daha iyi anlaşılması ve daha geniş kitlelere hitap...
%5 58,00 ₺ 55,10 ₺
%5 37,00 ₺ 35,15 ₺
0 kişi
Bu çalışmada ilk olarak risk kavramı açıklamakta ve modern portföy teorisinin oluşmasını sağlayan Markowitz portföy teorisi ele almaktadır. Bireysel varlığın ve portföyün risklerinin ve beklenen getir...
%5 28,00 ₺ 26,60 ₺
0 kişi
Dönem sonlarında düzenlenen finansal tabloların doğru ve gerçeği yansıtması için, dönem içinde yapılan kayıtların dönem sonunda elde edilen sayım sonuçlarına göre düzeltilmesi gereklidir. Düzeltme işl...
%5 28,00 ₺ 26,60 ₺
0 kişi
‘Bu kitap, Emek, kapitalizm, yaratıcılık, postmodernite, demokrasi, kamusal alan, kültür, politika, medya teknolojisi, tüketim ve dijital medya bağlamındaki alternatiflere odaklanan, on bir yazıdan ol...
%5 30,00 ₺ 28,50 ₺
0 kişi
Türkiye, kurak ve nemli bölgeler arasındaki coğrafi konumu, bu konuda jeolojik devirlerin en kısası fakat kanımca morfolojik bakımdan en etkilisi olan Pleistosen'de meydana gelen iklim değişiklikleri...
%5 37,00 ₺ 35,15 ₺
0 kişi
Modern insan, nefesini tutmuş geleceği merak ediyor. Yeni ekranlar alıştığı televizyonun çok ötesinde. Yayın akışı gibi bilindik değil aksine öngörülemez bu iletişim biçimi, ekran başındaki çocuğun oy...
%5 38,00 ₺ 36,10 ₺
0 kişi
1929 Büyük Buhran'ı yaşanana ve Keynes iktisat sahnesine çıkana dek, iktisat politikasının istikrar, büyüme ve bölüşüm amaçlarına ulaşmada, kamunun gelir, harcama ve borçlarından faydalanma, bu araçla...
%5 42,00 ₺ 39,90 ₺
0 kişi
Son yıllarda uluslararası ilişkiler alanındaki değişiklik ve yeni gelişmelerin ivmesi oldukça artmıştır. Son baskıdan günümüze geçen zaman boyunca bazı yeni ülkeler, uluslararası örgütler doğmuş; mevc...
%5 58,00 ₺ 55,10 ₺
0 kişi
Bu çalışma ile mültecilerin dünya çapında zorlu yaşam şartlarına karşı uluslararası duyarlılığın artmasına katkıda bulunmayı amaçlıyoruz. Bunun yanı sıra;  4 milyonuna yakını Suriyeli olmak üzere 5 mi...
%5 30,00 ₺ 28,50 ₺