Der Yayınları Kitapları

0 kişi
Bu kitap, hukuk fakültesindeki öğrenimlerinin başlangıcındaki öğrencilere, temel sosyoloji ve hukuk sosyolojisi bilgisi kazandırmak için hazırlanmış bulunmaktadır. Bu çalışmanın amacı, sistematik huku...
%8 30,00 ₺ 27,60 ₺
0 kişi
Televizyon yayıncılığı, günümüzde içerik ve teknik olarak kitle iletişim araçları içerisindeki etkin rolünü korumak ve sürdürmek için izler kitlenin beğenisine yönelik ürünleri çağın gerekleri doğrult...
%8 30,00 ₺ 27,60 ₺
0 kişi
Modern bilim, 2000 yıldan bu yana, mutlaklıklar ve kesinlikler üzerine kuruludur. Kâinattaki gerçeklikler çoğu zaman gri olsalar da, bilim, yaptığı kesin tanımlamalarıyla onları siyaha ve beyaza boyar...
%8 23,00 ₺ 21,16 ₺
%8 25,00 ₺ 23,00 ₺
%8 74,00 ₺ 68,08 ₺
%8 55,00 ₺ 50,60 ₺
%8 46,00 ₺ 42,32 ₺
%8 28,00 ₺ 25,76 ₺
0 kişi
"XXI. yüzyılın başında nasıl bir dünyada yaşıyoruz? Çalışmanın üzerine kurulmuş olduğu varsayım ve benimsemiş olduğu perspektif, devlet(ler)in konuya ilişkin konumuna verdiği önemi açık bir biçimde or...
%8 62,00 ₺ 57,04 ₺
%8 26,00 ₺ 23,92 ₺
0 kişi
1929 Büyük Buhran'ı yaşanana ve Keynes iktisat sahnesine çıkana dek, iktisat politikasının istikrar, büyüme ve bölüşüm amaçlarına ulaşmada, kamunun gelir, harcama ve borçlarından faydalanma, bu araçla...
%8 33,00 ₺ 30,36 ₺
0 kişi
Son yıllarda uluslararası ilişkiler alanındaki değişiklik ve yeni gelişmelerin ivmesi oldukça artmıştır. Son baskıdan günümüze geçen zaman boyunca bazı yeni ülkeler, uluslararası örgütler doğmuş; mevc...
%8 47,00 ₺ 43,24 ₺
0 kişi
"Sorularla Anayasa Hukuku" isimli bu çalışmada sorular, Anayasa Hukuku derslerindeki konulara göre sıralanmıştır. Soruların seçiminde genel olarak Anayasa Hukuku için gerekli olan temel bilgiler esas...
%8 22,00 ₺ 20,24 ₺
%8 30,00 ₺ 27,60 ₺
/ 17