Der Yayınları - Hukuk Kitapları Kitapları

0 kişi
Bu kitap Hukuk Felsefesi ve Sosyoloji ders notlarından oluşmuştur. Felsefenin tanımı, büyük felsefe akımları Felsefe Yöntem ilişkisi gibi konuları içermekte aynı zamanda Hukuk Felsefesi ve Devlet aras...
%5 65,00 ₺ 61,75 ₺
0 kişi
"Sorularla Anayasa Hukuku" isimli bu çalışmada sorular, Anayasa Hukuku derslerindeki konulara göre sıralanmıştır. Soruların seçiminde genel olarak Anayasa Hukuku için gerekli olan temel bilgiler esas...
%5 30,00 ₺ 28,50 ₺
0 kişi
Bu kitap, Roma Hukuk alanında yapılacak ilmi ve öğretici çalışmalara yardımcı olmak amacıyla hazırlanmıştır. Bu nedenle önce çözümü istenen hukuki meseleler ve bu meselelere ilişkin sorular tertip edi...
%5 42,00 ₺ 39,90 ₺
0 kişi
Bugün Roma denildiği zaman hemen Borçlar Hukuku akla gelmektedir. Gerçekten modern hukukları en önemli oranda etkileyen Roma Borçlar Hukukudur. Romalıların belki de ius gentium’un tesiriyle hukuki mua...
%5 38,00 ₺ 36,10 ₺
0 kişi
Bu kitap, hukuk fakültesindeki öğrenimlerinin başlangıcındaki öğrencilere, temel sosyoloji ve hukuk sosyolojisi bilgisi kazandırmak için hazırlanmış bulunmaktadır. Bu çalışmanın amacı, sistematik huku...
%5 42,00 ₺ 39,90 ₺
0 kişi
Kitabımızın görmüş olduğu ilgide çeşitli etmenlerin rolü vardır. Bunlar şöyle özetlenebilir:- Hukuk, toplumsal ilişkileri düzenleyen kurallar demetinin en önemli bölümünü oluşturan bir bütündür. Ancak...
%5 60,00 ₺ 57,00 ₺
0 kişi
Ceza hukuku tarihinde İftira suçu, kasten adam öldürme, ırza geçme, hırsızlık gibi tarihin en eski suç tipleri içerisinde ve tüm hukuk sistemlerinde yer almış bir suç tipidir.İftira suçsuz olduğu bili...
%5 38,00 ₺ 36,10 ₺
0 kişi
Roma Hukuku; Fransız edebiyatı, İtalyan mimarisi veya Alman müziği gibi, Avrupa kültür ve hukuk birliğinin, hazinelerinin bir kısmını meydana getirmektedir. Yüzyıllar boyunca, benzeri olmayan, kalitel...
%5 58,00 ₺ 55,10 ₺
0 kişi
Roma Hukukunun zamanımızın hukuk sistemlerini önemli ölçüde etkilemiş olduğu artık herkesin kabul ettiği bir gerçektir. Fransa, Almanya, İsviçre kanunlarında görülen bu etki iktibas olayları ile tüm d...
%5 35,00 ₺ 33,25 ₺
0 kişi
Günümüzün dünya ekonomisini ve problemlerini kendisini meydana getiren tarihsel süreci anlamadan açıklamak mümkün değildir. İnsan geçmiş çağlardan günümüze üretim, değişim, bölüşüm ve tüketim faaliyet...
%5 43,00 ₺ 40,85 ₺
0 kişi
Bu kitapta pek çok insan tarafından ilgisizlik ve isteksiz bir çekinceyle karşılanan Roma Hukukunun aslında günümüze ne kadar etki ettiği mümkün olduğunca yalın ve basite indirgenerek anlatılmaya çalı...
%5 32,00 ₺ 30,40 ₺
2 kişi
Miras Hukuku insanın ölümünden sonra mallarının kime ait olacağını gösteren ve bunun hukuki kurala bağlayan bir hukuk koludur.1 Ocak 2002 tarihinde yürürlüğe giren 4721 sayılı ve 22 Kasım 2001 tarihli...
%5 85,00 ₺ 80,75 ₺
0 kişi
2005 yılında başlayan ve en son 2014 yılındaki düzenleme ile devam eden “Yerel Yönetim Reformu"nun üzerinden 10 yılı aşkın bir süre geçmiştir. Yerel Yönetimler Reformu’nun alandaki uygulama sonuçları...
%5 36,00 ₺ 34,20 ₺
0 kişi
2005 yılında başlayan ve en son 2014 yılındaki düzenleme ile devam eden “Yerel Yönetim Reformu"nun üzerinden 10 yılı aşkın bir süre geçmiştir. Yerel Yönetimler Reformu’nun alandaki uygulama sonuçları...
%5 36,00 ₺ 34,20 ₺
Tükendi
0 kişi
Roma Hukuku; Fransız edebiyatı, İtalyan mimarisi veya Alman müziği gibi, Avrupa kültür ve hukuk birliğinin, hazinelerinin bir kısmını meydana getirmektedir. Yüzyıllar boyunca, benzeri olmayan, kalitel...
%5 39,00 ₺ 37,05 ₺
Tükendi
0 kişi
Genel Kamu Hukukunun temel incelenme alanı Devletin ortaya çıkışı ve gelişmesidir. Bu alanda çeşitli Ülkeler de Düşünürlerin görüşlerini almıştır. Belli başlıklar vermek gerekirse Kamu Hukukunun başlı...
%5 55,00 ₺ 52,25 ₺
Tükendi
0 kişi
Kökenleri tarihte olan hukuk, sadece bir kanun koyucunun iradesiyle özdeşleşen soyut bir yapı değildir. Hammurabi'den modern Cumhuriyetlere kadar, kanun koyucular her toplumun temel unsurlarından biri...
%5 47,00 ₺ 44,65 ₺
Tükendi
0 kişi
Bu kitap, Hukuk Fakültesi üçüncü sınıf öğrencileri için hazırlanmış bir ders kitabıdır. Özellikle, öğrenciler tarafından tutulan notların belirsiz kişilerce ve izinsiz olarak, genellikle eksik ve hata...
%5 42,00 ₺ 39,90 ₺