Dergah Yayınları Kitapları

6 kişi
Ahmet Hamdi Tanpınar’ın şiiri sembolist bir ifade üzerine kurulmuştur. Aynı anlatım tarzı romanlarına da zaman zaman sirayet eder. Ancak muhteva açısından metafizik eğilimleri ile estetik endişelerini...
%25 40,00 ₺ 30,00 ₺
%25 39,00 ₺ 29,25 ₺
%25 23,00 ₺ 17,25 ₺
%25 22,00 ₺ 16,50 ₺
1 kişi
Kutlu'nun tür olarak ilk uzun hikayesi. Eser aslında annesini kaybeden bir çocuğun babası ile yaşadığı uzun, çalkantılı, dokunaklı bir macerayı dile getiriyor. Adalet duygusuna sürekli vurgu yapılan h...
%25 14,00 ₺ 10,50 ₺
%25 12,04 ₺ 9,03 ₺
1 kişi
Millet bünyesinde inkılaplar mektepte başlar ve her milletin, kendine özel olan mektebi vardır. Milli mektep, zihniyet ve örfler ile, metodları ve müfredat ile, terbiye prensipleri ve psikolojik temel...
%25 22,00 ₺ 16,50 ₺
%25 50,00 ₺ 37,50 ₺
0 kişi
Halit Fahri Ozansoy şairliğinin yanında sosyal hayatı ve edebi muhiti yansıtan hatıralarıyla da bilinir. Onun Eski İstanbul Ramazanları Darülbedayi Devrinin Eski Günlerinde Edebiyatçılar Geçiyor ve Ed...
%25 28,00 ₺ 21,00 ₺
0 kişi
Cenap Şahabeddin’in şiirleri bugünkü nesiller için eskimiş ve hatta unutulmuş olmakla beraber; Tanzimat’tan sonra Batı tesiri altında vücuduna gelen yeni Türk şiiri tarihinde önemli bir yer tutar. Öze...
%25 37,04 ₺ 27,78 ₺
%25 39,00 ₺ 29,25 ₺
0 kişi
Bir edebi metni okumak, anlamak, edebi metinden zevk almak; metnin kuruluşundaki incelikleri, tercihleri fark etmeyle de ilgilidir. Bu çalışmalarda hikayeciliğimize emek vermiş yüzlerce hikayeciden, b...
%25 16,00 ₺ 12,00 ₺
0 kişi
Halit Fahri Ozansoy'un edebiyatçı dostlarını anlattığı bu eseri iki bölüme ayrılır: İlk bölümde, edebiyat mahfilleri, meseleleri ve olayları söz konusu edilir. Ayrıca, Türk kadınının tiyatro sahnesiyl...
%25 26,00 ₺ 19,50 ₺
0 kişi
Ütopya modern Batı düşüncesi güzergahında mihenk taşları olan Rönesans, Hümanizm ve Reform hareketleri içinde doğmuş bir eserdir. Ütopyalar, yaşadığı zamanı sorgulayan insan için, tarihin pek çok döne...
%25 14,00 ₺ 10,50 ₺
0 kişi
Rivayetlere bakılırsa okumak karşı tarafa, birine barış için, anlaşmak adına ok göndermek, ok atmak demekmiş. Okuyan insan ne yaptığının bir miktar farkında ise kendi içinde ve dışındaki kargaşanın, t...
%25 30,00 ₺ 22,50 ₺
0 kişi
Bir sanat eseri (Burada daha çok roman ve hikaye kastediliyor) iki unsur ile başarılı olabilir: İnandırıcılık ve etkili olma. Hangi biçim, teknik, tarz, üslup ve dil kullanılmış olursa olsun; yukarıda...
%25 13,00 ₺ 9,75 ₺
0 kişi
Bu kitap bir dönemin edebiyat tarihi olma iddiasında değildir. Bununla beraber yer yer bir edebiyat tarihi özeti sayılabilecek bahisler vardır. Ele alınan konular üzerinde yazarının yeni araştırmaları...
%25 34,00 ₺ 25,50 ₺