Dergah Yayınları Kitapları

10 kişi
Ahmet Hamdi Tanpınar’ın şiiri sembolist bir ifade üzerine kurulmuştur. Aynı anlatım tarzı romanlarına da zaman zaman sirayet eder. Ancak muhteva açısından metafizik eğilimleri ile estetik endişelerini...
%35 46,00 ₺ 29,90 ₺
5 kişi
Tanpınar, kültürümüzü bir iç alem medeniyeti'nin tezahürü olarak görür. Bu medeniyeti, belirli, bir ahlakı taşıyan "manevi vazifelerine inanmış, muayyen bir ruh nizamından geçmiş, nefislerini terbiye...
%35 48,00 ₺ 31,20 ₺
1 kişi
"Beş Şehir’in asıl konusu hayatımızda kaybolan şeylerin ardından duyulan üzüntü ile yeniye karşı beslenen iştiyaktır. İlk bakışta birbiriyle çatışır gibi görünen bu iki duyguyu sevgi kelimesinde birle...
%25 27,00 ₺ 20,25 ₺
0 kişi
Mahur Beste’de Tanpınar’ın Huzur ve Sahnenin Dışındakiler adlı romanlarında önemli bir motif olan "Mahur Beste" teması önemli yer tutar. Mahur beste, acı bir aşk hikayesinin klasik musiki kalıplarıyla...
%25 23,00 ₺ 17,25 ₺
1 kişi
Kutlu'nun tür olarak ilk uzun hikayesi. Eser aslında annesini kaybeden bir çocuğun babası ile yaşadığı uzun, çalkantılı, dokunaklı bir macerayı dile getiriyor. Adalet duygusuna sürekli vurgu yapılan h...
%25 16,00 ₺ 12,00 ₺
0 kişi
“Gidiyorlar, ağıt yakalım arkalarından. Çünkü gitmek var, dönmek yok.Bağırlarına basmışlar çocuklarını ve dişlerini sıka­rak. Yağmura, kara, dipçiklere ve saat kulelerine aldırmayarak. Tel örgüleri ya...
%25 12,04 ₺ 9,03 ₺
0 kişi
“Ablamdan kurtulur kurtulmaz alev alev yanan köşküme yerleşmiştim ki, onu görüverdim. O gelmiş, yürümüş, yürümüş evimizin önünden geçmiş ve ben bunların hepsini kaçırmıştım. Pembeli sarılı palmiye des...
%25 13,00 ₺ 9,75 ₺
0 kişi
Halit Fahri Ozansoy şairliğinin yanında sosyal hayatı ve edebi muhiti yansıtan hatıralarıyla da bilinir. Onun Eski İstanbul Ramazanları Darülbedayi Devrinin Eski Günlerinde Edebiyatçılar Geçiyor ve Ed...
%25 36,00 ₺ 27,00 ₺
0 kişi
Cenap Şahabeddin’in şiirleri bugünkü nesiller için eskimiş ve hatta unutulmuş olmakla beraber; Tanzimat’tan sonra Batı tesiri altında vücuduna gelen yeni Türk şiiri tarihinde önemli bir yer tutar. Öze...
%25 48,00 ₺ 36,00 ₺
0 kişi
“Zafer değil sefer” yahut “muvaffakiyet değil hareket” ifadeleri sonuca ve hedefe ulaşıp ulaşmamaya bağlı kalmadan yola koyulmayı, harekete geçmeyi, her hâlükârda insanî sınırlar içinde yapılabilecekl...
%25 44,00 ₺ 33,00 ₺
0 kişi
Türkiye’de son yıllarda sinema tarihine yönelik ilgi artıyor. Bu olumlu yönelime karşın söz konusu alanın halen ciddi boşluklar içerdiği de bir gerçek. Sinema tarihi üzerine araştırmalarına 1990’larda...
%25 55,00 ₺ 41,25 ₺
0 kişi
Bir edebi metni okumak, anlamak, edebi metinden zevk almak; metnin kuruluşundaki incelikleri, tercihleri fark etmeyle de ilgilidir. Bu çalışmalarda hikayeciliğimize emek vermiş yüzlerce hikayeciden, b...
%25 20,00 ₺ 15,00 ₺
0 kişi
İnsan, ‘bilgisi üstüne katlanarak bilen beşer’ demektir. Filosof ‘bilgi’yi ve onun zihindeki yapıtaşı durumundaki ‘kavram’ı kendine konu edinen kişi olması bakımından, sistemleştirilmiş bilgiler bütün...
%25 32,00 ₺ 24,00 ₺
0 kişi
Halit Fahri Ozansoy'un edebiyatçı dostlarını anlattığı bu eseri iki bölüme ayrılır: İlk bölümde, edebiyat mahfilleri, meseleleri ve olayları söz konusu edilir. Ayrıca, Türk kadınının tiyatro sahnesiyl...
%25 32,00 ₺ 24,00 ₺
0 kişi
Ütopya modern Batı düşüncesi güzergahında mihenk taşları olan Rönesans, Hümanizm ve Reform hareketleri içinde doğmuş bir eserdir. Ütopyalar, yaşadığı zamanı sorgulayan insan için, tarihin pek çok döne...
%25 16,00 ₺ 12,00 ₺
0 kişi
Rivayetlere bakılırsa okumak karşı tarafa, birine barış için, anlaşmak adına ok göndermek, ok atmak demekmiş. Okuyan insan ne yaptığının bir miktar farkında ise kendi içinde ve dışındaki kargaşanın, t...
%25 36,00 ₺ 27,00 ₺
0 kişi
Bir sanat eseri (Burada daha çok roman ve hikaye kastediliyor) iki unsur ile başarılı olabilir: İnandırıcılık ve etkili olma. Hangi biçim, teknik, tarz, üslup ve dil kullanılmış olursa olsun; yukarıda...
%25 15,00 ₺ 11,25 ₺
0 kişi
Bu kitap bir dönemin edebiyat tarihi olma iddiasında değildir. Bununla beraber yer yer bir edebiyat tarihi özeti sayılabilecek bahisler vardır. Ele alınan konular üzerinde yazarının yeni araştırmaları...
%25 39,00 ₺ 29,25 ₺
0 kişi
Türkiye’de Tanzimat dönemi Türk edebiyatıyla ilgili çok sayıda çalışma yapılmıştır. Bu çalışmaların büyük bir çoğunluğu şiir ve roman türleri üzerinedir ve hikâye türüne diğerleri kadar yer verilmediğ...
%25 17,00 ₺ 12,75 ₺
0 kişi
Aşkmış elleri, minicik parmaklarıSaçları yüzüne düşen kıvırcık hareler gibiÜstelik sarısın bile değilAşkmış ama adı...Aşkmış onu bildim kucak açtım, göğsüm şimdiÖzgürlüğünü kazanmış yabani hayvanlar g...
%25 12,00 ₺ 9,00 ₺