Derin Yayınları Kitapları

0 kişi
"Retorik, konuşmaları dinleyen üç sınıf dinleyiciye göre üç bölüme ayrılır. Çünkü konuşma isteminin üç ögesinden sonuncusu - konuşmacı konu ve seslenilen kişi - konuşmacının amacını ve hedefini belirl...
%20 35,00 ₺ 28,00 ₺
0 kişi
Uluslararası Enerji Ajansı'nın yayınladığı World Energy Outlook'a göre küresel enerji talebi 2035 yılına kadar en az üçte bir oranında yükselecektir. Bu süreçte enerji piyasalarını yükselen piyasa eko...
%20 40,00 ₺ 32,00 ₺
0 kişi
Günümüzde iletişim çalışmaları, önceki yıllardan çok daha spesifik çalışma alanlarına ayrılmış durumdadır. 1990'larda radyo, televizyon ve sinema gibi geleneksel medya ve bu medyanın toplumsal etkiler...
%20 38,00 ₺ 30,40 ₺
0 kişi
Bu kitap, eğitim alsın ya da almasın, reklam sektöründe çalışmaya aday olan kişiler için bir kılavuz olması amacıyla hazırlanmıştır. Bir alanda var olmak isteyen herkesin belirli bir entelektüel birik...
%20 31,00 ₺ 24,80 ₺
0 kişi
Adamlık cinsiyet meselesi değil, şahsiyet meselesidir Öyle karı kılığına gir, gel koca Levent’i vurmaya çalış, benden kaçış yok İşin gücün lak lak ukalalık, biraz adam ol, biraz erkek ol Kendi toprağı...
%20 29,00 ₺ 23,20 ₺
0 kişi
Türkiye son dönemde alışık olmadığı büyüklük ve çeşitlilikte nüfus hareketleriyle karşı karşıya kalmıştır. Özellikle Sovyetler Birliği'nin çözülmesinden sonra Türkiye göç olgusunun çok boyutlu etkiler...
%20 35,00 ₺ 28,00 ₺
0 kişi
"Arkadaşlar, kılıç ile fütuhat yapanlar, sapan ile fütuhat yapanlara mağlup olmaya ve binnetice terki mevki etmeye mecburdurlar. ... Efendiler, kılıç kullanan kol yorulur, nihayet kılıcı kınına koyar...
%20 28,00 ₺ 22,40 ₺
0 kişi
Olimpiyat ruhundan günümüze spor, kurallar, teknik ve taktikler kadar insan hayatındaki yeri ve sosyal hayattaki rolü ile her zaman ilgilenilen bir konu olmuştur. Fakat sanayileşme sürecinin başlaması...
%20 20,00 ₺ 16,00 ₺
0 kişi
Terörizm bağlamında öteden beri yoğun etkileşim gösteren insancıl hukuk insan hakları arasındaki temas noktaları 11 Eylül 2001 saldırılarından itibaren artmış ve özel bir önem kazanmıştır. Artık, terö...
%20 48,00 ₺ 38,40 ₺
0 kişi
Anadolu en uzaktan geçmişinden günümüze değin uzayıp gelen bir uygarlığın kaynağıdır. Onda bölüme, çağlara ayrılma, kopma yoktur. Anadolu tarihinin bölümlere ayırarak başka başka adlar altında, başka...
%20 35,00 ₺ 28,00 ₺
0 kişi
Dijital teknolojilerde yaşanan gelişmeler, yaşamın birçok alanındaki değişim ve dönüşümlerle beraber halkla ilişkiler alanında da yeni kavram ve uygulamaların ortaya çıkmasına yol açmıştır. Tüm bu kav...
%20 35,00 ₺ 28,00 ₺
0 kişi
Fransızca Ticari Yazışmalar El Kitabı, Ticari Yazışma Çeşitlerinin hemen hemen tümüne ilişkin örnekleri fazlasıyla içermektedir. Kitabın büyük bir bölümünü oluşturan siparişlerin alınması, gerçekleşti...
%20 30,00 ₺ 24,00 ₺
0 kişi
Merkez Binanın Penceresinden isimli bu kitapta dünden bugüne ülkemiz politik süreci ve 2000’li yıllarda Türkiye’nin değişik sorunları ele alınmaya çalışılmıştır. Elinizdeki çalışma ayrıca okumayı zevk...
%20 24,00 ₺ 19,20 ₺
0 kişi
2020 Sınav Ustası KPSS Tüm Dersler Çözümlü SorularKonu AnlatımıDerin Yayınları
%23 70,00 ₺ 53,90 ₺
0 kişi
Her varlığın hücresel seviyeden başlayarak  hayat yolculuğunda her an yeniden yaşadığı bir olgudur.Ruhsal kumaşının farklı dokunduğunu hisseden sen  bu kitapta kendi doğumun ve hayat yolculuğunda, akl...
%20 32,00 ₺ 25,60 ₺
0 kişi
Dikkat! Etkinlik Var kitabı hem işitsel hem de görsel beceri alanlarına yoğunlaşarak dikkat ve konsantrasyon becerilerini güçlendirmeyi hedefleyen bir çalışma kitabıdır. Okul öncesi her yaş için ayrı...
%20 39,00 ₺ 31,20 ₺
0 kişi
Dikkat! Etkinlik Var kitabı hem işitsel hem de görsel beceri alanlarına yoğunlaşarak dikkat ve konsantrasyon becerilerini güçlendirmeyi hedefleyen bir çalışma kitabıdır. Okul öncesi her yaş için ayrı...
%20 39,00 ₺ 31,20 ₺
0 kişi
2020 Sınav Ustası KPSS Tüm Dersler Çözümlü SorularKonu Anlatımlı Tek KitapDerin Yayınları
%23 70,00 ₺ 53,90 ₺
0 kişi
Dikkat! Etkinlik Var kitabı hem işitsel hem de görsel beceri alanlarına yoğunlaşarak dikkat ve konsantrasyon becerilerini güçlendirmeyi hedefleyen bir çalışma kitabıdır. Okul öncesi her yaş için ayrı...
%20 39,00 ₺ 31,20 ₺