Derin Yayınları Kitapları

0 kişi
"Retorik, konuşmaları dinleyen üç sınıf dinleyiciye göre üç bölüme ayrılır. Çünkü konuşma isteminin üç ögesinden sonuncusu - konuşmacı konu ve seslenilen kişi - konuşmacının amacını ve hedefini belirl...
%20 30,00 ₺ 24,00 ₺
0 kişi
Uluslararası Enerji Ajansı'nın yayınladığı World Energy Outlook'a göre küresel enerji talebi 2035 yılına kadar en az üçte bir oranında yükselecektir. Bu süreçte enerji piyasalarını yükselen piyasa eko...
%20 30,00 ₺ 24,00 ₺
0 kişi
Elimizdeki kitap "İktisadi Çözümlemenin Ahlak ve Zihniyet Dünyası"nın devamı ve bir ölçüde tamamlanışıdır. Birincisinde genel tablosu çizilmiş olan zihniyet dünyamızın bu ikincisi ile dini manevi kök...
%20 27,00 ₺ 21,60 ₺
0 kişi
Günümüzde iletişim çalışmaları, önceki yıllardan çok daha spesifik çalışma alanlarına ayrılmış durumdadır. 1990'larda radyo, televizyon ve sinema gibi geleneksel medya ve bu medyanın toplumsal etkiler...
%20 30,00 ₺ 24,00 ₺
0 kişi
Bu kitap, eğitim alsın ya da almasın, reklam sektöründe çalışmaya aday olan kişiler için bir kılavuz olması amacıyla hazırlanmıştır. Bir alanda var olmak isteyen herkesin belirli bir entelektüel birik...
%20 29,00 ₺ 23,20 ₺
0 kişi
Türkiye son dönemde alışık olmadığı büyüklük ve çeşitlilikte nüfus hareketleriyle karşı karşıya kalmıştır. Özellikle Sovyetler Birliği'nin çözülmesinden sonra Türkiye göç olgusunun çok boyutlu etkiler...
%20 29,00 ₺ 23,20 ₺
0 kişi
"Arkadaşlar, kılıç ile fütuhat yapanlar, sapan ile fütuhat yapanlara mağlup olmaya ve binnetice terki mevki etmeye mecburdurlar. ... Efendiler, kılıç kullanan kol yorulur, nihayet kılıcı kınına koyar...
%20 18,00 ₺ 14,40 ₺
0 kişi
Siyaset biliminin temel kavram ve kurumlarını sosyo-hukuki yapıyla bağlantı kurarak tanımlayan bu kitap, okuyucunun içinde yaşadığı siyasi ve hukuki sistem üzerine doğru çıkarımlar yapmasına yardımcı...
%20 14,00 ₺ 11,20 ₺
0 kişi
Olimpiyat ruhundan günümüze spor, kurallar, teknik ve taktikler kadar insan hayatındaki yeri ve sosyal hayattaki rolü ile her zaman ilgilenilen bir konu olmuştur. Fakat sanayileşme sürecinin başlaması...
%20 16,00 ₺ 12,80 ₺
0 kişi
Anadolu en uzaktan geçmişinden günümüze değin uzayıp gelen bir uygarlığın kaynağıdır. Onda bölüme, çağlara ayrılma, kopma yoktur. Anadolu tarihinin bölümlere ayırarak başka başka adlar altında, başka...
%20 30,00 ₺ 24,00 ₺
0 kişi
Dijital teknolojilerde yaşanan gelişmeler, yaşamın birçok alanındaki değişim ve dönüşümlerle beraber halkla ilişkiler alanında da yeni kavram ve uygulamaların ortaya çıkmasına yol açmıştır. Tüm bu kav...
%20 30,00 ₺ 24,00 ₺
0 kişi
Fransızca Ticari Yazışmalar El Kitabı, Ticari Yazışma Çeşitlerinin hemen hemen tümüne ilişkin örnekleri fazlasıyla içermektedir. Kitabın büyük bir bölümünü oluşturan siparişlerin alınması, gerçekleşti...
%20 27,00 ₺ 21,60 ₺
0 kişi
Bu kitap ekonomik teorileri öğrenmeye başlamış ve model kurma ve tahmin teknikleri ile ilgili çalışmalara başlamış öğrenci ve araştırmacılara yol göstermek amacıyla yazılmıştır. Okuyucu bir yandan Sta...
%20 22,00 ₺ 17,60 ₺
0 kişi
Sağlık iletişimi gelişmiş ülkelerde uzun zamandır tartışılan bir disiplindir. Hasta-hekim iletişiminin ele alındığı kişilerarası iletişim, sağlık hizmeti sunan kurumların gerçekleştirdikleri sağlık il...
%20 27,00 ₺ 21,60 ₺
%25 6,00 ₺ 4,50 ₺