Derin Yayınları - Özel Ürün Kitapları

0 kişi
Politikada Halkla İlişkiler adlı bu kitapta, demokratik toplumlarda politik iletişim ve halkla ilişkilerin dayandığı temele ilkelerin ve rol ilişkilerinin çerçevesi seçilerek, çeşitli kampanya ve stra...
%5 33,00 ₺ 31,35 ₺
0 kişi
Televizyon, ailemizden bir birey gibi evimizin baş köşesinde oturuyor. Evde herkes ona bakıyor, onun anlattıklarını gözlerini kırpmadan izliyor. Televizyon, anlattıklarını binbir baharatla süsleyerek...
%5 27,00 ₺ 25,65 ₺
0 kişi
Pazarın tüketici odaklı hale geldiği, internetin, dijital mecraların oyunun kurallarını yeniden yazdığı, hukuk ve etik değerlerin öne çıktığı, insanı anlamanın herşeyden önemli olduğu bir ortamda; İst...
%5 34,00 ₺ 32,30 ₺
0 kişi
20. yüzyıl başlarında emperyalizmi yenen Atatürk jeopolitiği, aynı yüzyıl boyunca emperyal girişimlere karşı çıkmış ve günümüzde de küresel emperyalizmin saldırı ve eylemlerine engel olan bir ideoloji...
%5 15,00 ₺ 14,25 ₺
0 kişi
İki taraflı yatırım anlaşmaşlarında özellikle uyuşmazlıkların çözümü hususunda ICSID tahkimi seçeneği pek çok iki taraflı yatırım anlaşması kapsamında kabul edilmiş ve düzenlenmiş olmakla beraber MIGA...
%5 30,00 ₺ 28,50 ₺
0 kişi
Bu kitabın amacı, Batısında Atlantik Okyanusu, Kuzeyinde Kuzey Denizi ve Kuzey Buz Denizi, Güneyinde Akdeniz’le doğal sınırları coğrafi olarak tespit edilmiş olan Avrupa’nın ve siyasi entegrasyonu ola...
%5 30,00 ₺ 28,50 ₺
0 kişi
Erken dönemlerden itibaren sinema tarihinde yerini almış ancak hak ettiği kuramsal ilgiyi görmemiş bir konu olan “ Yeniden Çevrim Olgusu”nu farklı bakış açısıyla ele almak isterseniz bu kitap başucu k...
%5 34,00 ₺ 32,30 ₺
0 kişi
1920'lerde, dönemin eğitim ve kültür ortamının bir sonucu olarak, Rusya'da sinemanın gelişimi için kurguya ihtiyaç duyulmuş ve başta Eisenstein, Pudovkin ve Kuleshov olmak üzere Ruslar kurgu sanatı üz...
%5 29,00 ₺ 27,55 ₺