Detay Yayıncılık - Akademik Kitaplar Kitapları

0 kişi
Çalışmada gıda güvenliği konusu belirli bir sistem içerisinde ele alınmaya çalışılmıştır. Öncelikle gıdaları güvensiz hale getiren tehlikeler ve önlemler konusunda bilgi verilmiş, yiyecek işletmelerin...
%10 16,50 ₺ 14,85 ₺
0 kişi
Küresel rekabetin sınırları zorladığı 21. yüzyılda, ayakta kalabilmek ve kâr elde etmeyi sürdürmek birçok işletme için olanaksız hale gelerek açılışlarının ilk yıllarında iflasa kadar uzanan olumsuz s...
%10 25,00 ₺ 22,50 ₺
0 kişi
Bu kitap, bir yandan turizm işletmecisine maliyet kavramının güncel yaşamsal önemini anımsatmak ve bir yandan da maliyet kavramı ile ilgili temel bilgilerden yararlanarak maliyet analizi yapabilmesini...
%10 20,00 ₺ 18,00 ₺
0 kişi
Günümüz değişim ortamında, bilim ve sanat dünyasının birbirine yabancılaştırıldığı ve birbirinden koparıldığı artık yadsınamaz bir gerçekliktir. Birbirinden bağımsız gibi görülen Kozmos, Kaos ve Kübiz...
%10 13,50 ₺ 12,15 ₺
0 kişi
Bu çalışmada mobbingin arkasındaki psikolojik, dinsel, genetik, kültürel ve felsefi kökler sorgulanarak konunun daha iyi anlaşılmasına gayret edildi. Örgüt psikolojisi açısından mobbingi bir hastalık...
%10 20,00 ₺ 18,00 ₺
0 kişi
Özellikle geçtiğimiz yüzyılın ikinci yarısından itibaren gerek turizm hareketlerinin kitleselleşmesi, gerekse sanayileşmeye paralel olarak artış gösteren ev dışında yemek yeme olgusu, aynı zamanda yiy...
%10 17,50 ₺ 15,75 ₺
0 kişi
Bu kitabı, benzer diğer yayınlardan ayıran temel özellikleri; Anadolu’nun nispeten daha az gelişmiş, gelir dağılımından daha az pay alan şehirleri özelinde düzenlenen örnek ve ender akademik etkinlikl...
%10 20,00 ₺ 18,00 ₺
0 kişi
Kültür ve sanat çağdaş değerler sistemi içinde en az bilim ve teknoloji kadar önemlidir. Çünkü bu üç alan birbirlerini tamamlamanın ötesinde, birbirini güdülemekte değişim ve gelişimin belirleyici ned...
%10 12,50 ₺ 11,25 ₺
0 kişi
Bu ders kitabı hukuk fakültesi dışında ticaret hukuku dersi alan öğrencilere yönelik olarak hazırlanmıştır. Kitapta ilk önce Ticari İşletme Hukuku daha sonra Şirketler ve Kıymetli Evrak Hukuku ile ilg...
%10 25,00 ₺ 22,50 ₺
0 kişi
Yeni Türk Ticaret Kanununun yürürlüğe girmesiyle eskisine oranla daha geniş çevrede kendini hissettiren bağımsız denetim: bu çalışmada detaylı olarak ele alınmıştır. Kitap on altı bölümden oluşmaktadı...
%10 22,00 ₺ 19,80 ₺
0 kişi
II. Dünya savaşı sonrasında, teknolojik gelişmeler ve artan kişisel gelir neticesinde sivil havacılıkta büyük atılımlar gerçekleştirilmiştir. Özellikle serbest teşekküllerin de havacılık sektöründe fa...
%10 17,50 ₺ 15,75 ₺
0 kişi
Hayat sigortaları insanların yaşama(yaşlılık), ölüm ve hem yaşama hem ölüm risklerini garanti altına alan taksitler halinde veya toplu ödemelerin yapıldığı sigorta türüdür. Bireyin belli bir yaşta yaş...
%10 19,00 ₺ 17,10 ₺
0 kişi
Reklam Ustaları 2, reklamcılıkta iz bırakmış usta isimlerin yaşamları ve deneyimleri üzerinden Türk reklamcılığının tarihsel serüvenine ortak olmamıza katkı sunan bir kitap. Sayfalar arasında gezindik...
%10 35,00 ₺ 31,50 ₺
0 kişi
Bu kitap, "temel istatistiksel yöntemler” ve "geçerlik-güvenirlik” gibi iki ayrı kitap olacak nitelikteki konuyu elden geldiğince bütünleştirmeye çalışan bir temel istatistik kitabı olmanın yanı sıra,...
%10 45,00 ₺ 40,50 ₺
0 kişi
Bu kolektif kitap çalışmasına katkıda bulunan yazarları Arap Baharı’nı üreten sorunlar yumağına kendi çerçevelerinden objektif şekilde yaklaşma ve analiz etme ihtiyacına iten en önemli sebeplerden bir...
%10 17,50 ₺ 15,75 ₺
0 kişi
Ulaşım ve iletişimde meydana gelen iyileşmeler, beraberinde, üretim miktarının artması, farklı pazarlara alıcı ve satıcı olarak girebilmenin kolaylaşması ve müşteri memnuniyetinin ön plana çıkması, te...
%10 17,50 ₺ 15,75 ₺
0 kişi
Kitabın içeriğinde de belirtildiği üzere özellikle işletmeleri içten içe kemirerek kanser yapıcı bir etkide bulunma olasılığı yüksek olan bu iki olumsuz olgunun ortadan kaldırılmasına yönelik, işletme...
%10 15,00 ₺ 13,50 ₺
0 kişi
Geniş bir yelpazeyi kapsayan ziyafet organizasyonları, otellerin ziyafet ünitelerince ve bağımsız yiyecek içecek işletmeleri tarafından düzenlenirken, bu alana ilişkin Türkçe yazılı kaynak yok denecek...
%10 22,00 ₺ 19,80 ₺
0 kişi
Dünyanın ilk üç mutfağı arasında yer alan Türk mutfağının başka kültürlere de tanıtımı ve yaygınlaştırılması son derece önemlidir. Ulusal ve uluslararası alanda Türk Mutfak kültürünü tanıtan kitaplar,...
%10 17,50 ₺ 15,75 ₺
0 kişi
Konu Türkiye açısından ele alındığında, turizmin ekonomik boyutu ön plana çıkmaktadır. Türkiye gibi gelişme yolunda olan ve doğal güzellikleri, eşsiz tarihi mekanları, arkeolojik ören yerleri ve kültü...
%10 17,50 ₺ 15,75 ₺