Dipnot Yayınları Kitapları

10 kişi
Seher’deki hikayeler, heveskar işi değil insana ve yaşama duyulan derin sevginin ince bir mizahla harmanladığı has yazar işi metinler. Karşımızda, tutsaklık günlerinde vakit doldurmak için yazan biri...
%25 23,00 ₺ 17,25 ₺
0 kişi
Büyük efsaneler çağının büyülü dünyasında çıktığımız yolculuğun bu durağında Rusya var. Bizleri Rus diyarının renkli ülkesinde gezintiye çıkaracak olan bu masallarda ateş kuşunun tüyünü eline alan kr...
%25 20,00 ₺ 15,00 ₺
0 kişi
Kitaplara küçük yaşlarından beri düşkün olan ve babasının kendisine anlattığı masalları dinleyerek büyüyen Hans Christian Andersen, yirmili yaşlarının sonunda bu defa kendisi masallar yazmaya başladı...
%25 15,00 ₺ 11,25 ₺
0 kişi
Latin Amerika'nın 60'larda ve 70'lerdeki politik atmosferini, bu dönemde tüm dünyada etkili olan 3. Dünyacılık düşüncesini, verilen devrim mücadelesini ve bu mücadelenin bir parçası olarak Yeni Latin...
%25 39,00 ₺ 29,25 ₺
0 kişi
İnsanlık tarihi, efsaneleşmek için çok haklı gerekçelere sahip olsa bile sırf "zamanın ruhu"na ters düşmesi yüzünden yenilmeye mahkûm direniş ve isyan örnekleriyle doludur. Kürdistan’ın Osmanlı tarafı...
%25 37,00 ₺ 27,75 ₺
0 kişi
"Modern erkek-vatandaş ordularının genç yaşta her erkeği ‘askere alıp’ asker yapma-erkek yapma- vatandaş yapma ideolojisine baktığımızda modern militarizmin egemen erkeklik değerlerini üretme konusund...
%25 25,00 ₺ 18,75 ₺
0 kişi
Elinizdeki kitap Alevilerin siyasal ve toplumsal baskı altında, kabaca beş yüz yılda oluşturdukları temel yapı-kurum, tavır-tutum, inanç-kültür değerleri ve gündelik yaşam pratiğinin 1960’lardan itiba...
%25 36,00 ₺ 27,00 ₺
0 kişi
Françoise Collin bu kitap için kaleme aldığı bir ön yazıda, burada Irène Kauer ile görüşmeleri boyunca yapmayı üstlendiği işe geri dönerek şöyle yazıyor: “Ama düşünmek, sorulara yanıt vermek midir? Yo...
%25 24,00 ₺ 18,00 ₺
0 kişi
Güney Afrikalı devrimci Steve Biko’ya (1946-1977) göre, beyazlık halleri ve beyazlık imtiyazları ideolojiler ve siyasetler üstüydü. Beyaz liberaller ve Marksistler, gerçek birer liberal ve Marksist ol...
%25 18,00 ₺ 13,50 ₺
0 kişi
İnsan hakları modern zamanların önemli bir ideali haline gelmişse de, bütün bir yirminci yüzyıl ile yeni binyılın ilk yılları, bu hakların geçmiş çağlarla karşılaştırılamayacak derecede ihlal edilişin...
%25 36,00 ₺ 27,00 ₺
0 kişi
Yeraltı Maceramız, Thomas Hardy’nin küçük yaştaki okurlara yönelik olarak yazdığı tek yapıtıdır. Yazarına göre, dünyaya araştıran gözlerle bakan kız ya da erkek her çocuğun ilgisini çekecek, kafa kar...
%25 14,00 ₺ 10,50 ₺
0 kişi
Toplumsal cinsiyet çalışmaları açısından bir kılavuz niteliğindeki Toplumsal Cinsiyet Tartışmaları, toplumsal cinsiyet kavramını ve olgusunu çeşitli disiplinlerin ilişkisi ve etkileşimi üzerinden irde...
%25 40,00 ₺ 30,00 ₺
1 kişi
“İçinde biriktirirsin bazen. Sonra katmer katmer üstüne yığılır biriktirdiklerin. Taşıyamaz hale gelirsin. Hele bir hücrede tek başınaysan, esirsen… Ya seni yer bitirir içindekiler ya da dökersin onla...
%25 30,00 ₺ 22,50 ₺
0 kişi
Toplumlarımızda uygulandığı haliyle bir siyasal antropoloji mümkün müdür? Böylesi bir girişimin getirebileceği katkı nedir? Yorumun her zaman mevcudiyetini duyurduğu ve bazen edimden bile önce geldiği...
%25 27,00 ₺ 20,25 ₺
0 kişi
1982. Kuzey İrlanda’da düşük yoğunluklu iç savaş on dördüncü yılında. Evine düzenlenen baskından yaralı kurtulan Dedektif Sean Duffy müfettiş rütbesiyle tekrar göreve döner, önüne gelen ilk vakayla u...
%25 34,00 ₺ 25,50 ₺
0 kişi
“Bookchin, ömrünü kapitalizmin “ya büyü ya öl” mantığına, o doymak bilmez ethosuna karşı çıkmakla harcadı. Bu kitaptaki dokuz deneme bu çabanın vardığı en son noktayı temsil ediyor: eşitlikçi, doğruda...
%25 35,00 ₺ 26,25 ₺
0 kişi
Çoğunlukla kuru, yapay ve mesafeli bir üslupla yazılmış giriş kitapları karşısında önemli bir alternatif oluşturan Minerva’nın Baykuşu, siyaset kuramını Platon’un mağarasından çıkarıp ışığa kavuşturma...
%25 45,00 ₺ 33,75 ₺
3 kişi
Gündelik davranışlarımızı, eyleme tarzımızı, toplumsallaşırken sergilediğimiz performansları, konuşma ve hatta susma biçimimizi belirleyen etkenlerin çoğu zaman farkında bile değiliz. Ne var ki, bunla...
%25 35,00 ₺ 26,25 ₺
0 kişi
Medya var olan toplumsal yapının sürdürülmesinde ve yeniden üretilmesinde çok önemli ideolojik ve ekonomik işlevleri olan önemli kurumlardandır. Özellikle küreselleşme sürecinde medyanın çokuluslu şi...
%25 25,00 ₺ 18,75 ₺
0 kişi
Feminist hareketin Osmanlı’dan 21. yüzyıla uzanan serüvenini hareketin kendi metinleri üzerinden serimleyen bu kitap, feminist hareketteki dönüşümü-devamlılığı bir arada görmeyi mümkün kılması açısınd...
%25 45,00 ₺ 33,75 ₺