Dipnot Yayınları Kitapları

%16 30,00 ₺ 25,20 ₺
%16 28,00 ₺ 23,52 ₺
%16 24,00 ₺ 20,16 ₺
1 kişi
Bu derleme, anarşizm akımının kurucularından Bakunin’in üç yıllık bir zaman dilimi içerisinde ürettiği, birbiriyle tutarlı ve bütünlüklü yazılardan oluşmaktadır. Bakunin’in Avrupa’daki etkisinin tepe...
%16 30,00 ₺ 25,20 ₺
0 kişi
Rasta hareketi üzerine olan bu tarihsel destan, ticaret üçgeni bağlamında, 16. ve 19. yüzyıllar arası milyonlarca Afrikalının zorla göç ettirilmesiyle başlıyor. Atlantik köle ticareti, ulus-aşırı Pan-...
%16 24,00 ₺ 20,16 ₺
0 kişi
Sınıf, kültür ve devlet üzerine yazdıklarıyla yirminci yüzyılın en önemli Marksist kuramcılarından biri olarak kabul edilen Gramsci'nin eseri, günümüz dünyasının olgularını tarihsel ve bütünsel bir pe...
%16 32,00 ₺ 26,88 ₺
0 kişi
"Modern erkek-vatandaş ordularının genç yaşta her erkeği ‘askere alıp’ asker yapma-erkek yapma- vatandaş yapma ideolojisine baktığımızda modern militarizmin egemen erkeklik değerlerini üretme konusund...
%16 21,00 ₺ 17,64 ₺
0 kişi
Feminist hareketin Osmanlı’dan 21. yüzyıla uzanan serüvenini hareketin kendi metinleri üzerinden serimleyen bu kitap, feminist hareketteki dönüşümü-devamlılığı bir arada görmeyi mümkün kılması açısınd...
%16 42,00 ₺ 35,28 ₺
0 kişi
Françoise Collin bu kitap için kaleme aldığı bir ön yazıda, burada Irène Kauer ile görüşmeleri boyunca yapmayı üstlendiği işe geri dönerek şöyle yazıyor: “Ama düşünmek, sorulara yanıt vermek midir? Yo...
%16 21,00 ₺ 17,64 ₺
0 kişi
Güney Afrikalı devrimci Steve Biko’ya (1946-1977) göre, beyazlık halleri ve beyazlık imtiyazları ideolojiler ve siyasetler üstüydü. Beyaz liberaller ve Marksistler, gerçek birer liberal ve Marksist ol...
%16 15,00 ₺ 12,60 ₺
%16 44,00 ₺ 36,96 ₺
0 kişi
İnsan hakları modern zamanların önemli bir ideali haline gelmişse de, bütün bir yirminci yüzyıl ile yeni binyılın ilk yılları, bu hakların geçmiş çağlarla karşılaştırılamayacak derecede ihlal edilişin...
%16 32,00 ₺ 26,88 ₺
%16 32,00 ₺ 26,88 ₺
8 kişi
Seher’deki hikayeler, heveskar işi değil insana ve yaşama duyulan derin sevginin ince bir mizahla harmanladığı has yazar işi metinler. Karşımızda, tutsaklık günlerinde vakit doldurmak için yazan biri...
%16 19,00 ₺ 15,96 ₺
0 kişi
Medya var olan toplumsal yapının sürdürülmesinde ve yeniden üretilmesinde çok önemli ideolojik ve ekonomik işlevleri olan önemli kurumlardandır. Özellikle küreselleşme sürecinde medyanın çokuluslu şi...
%16 22,00 ₺ 18,48 ₺
%16 35,00 ₺ 29,40 ₺
0 kişi
Sosyal hizmet zorlu, ama aynı zamanda alanda harcanan çabaların karşılığını fazlasıyla veren bir disiplindir. Farklı insan profilleriyle ve değişik durumlarla uğraşmayı, sorunlara çözüm getirirken bil...
%16 25,00 ₺ 21,00 ₺
0 kişi
Toplumlarımızda uygulandığı haliyle bir siyasal antropoloji mümkün müdür? Böylesi bir girişimin getirebileceği katkı nedir? Yorumun her zaman mevcudiyetini duyurduğu ve bazen edimden bile önce geldiği...
%16 25,00 ₺ 21,00 ₺
%16 23,00 ₺ 19,32 ₺
0 kişi
İletişim etiği son yılların en çok tartışılan konularından biri. Yeni iletişim teknolojilerinin gelişmesi ve yeni sorunların ortaya çıkmasıyla birlikte daha da çok tartışılacağa benziyor. İletişim eti...
%16 25,00 ₺ 21,00 ₺
/ 17