Divan Kitap Kitapları

0 kişi
Klasik mantık, Aristo’dan beri, asırlar boyunca, kılı kırk yararcasına işlenmiş, gerek Batı’da, gerek İslâm dünyasında, bu konuda yüzlerce "Traité" yazılmıştır. Bu kitap hazırlanırken, kültür geleneğ...
%10 25,00 ₺ 22,50 ₺
%10 27,00 ₺ 24,30 ₺
%10 40,00 ₺ 36,00 ₺
0 kişi
Dil yalnız insanlar arasında iletişimi ve mevcut bilgilerin gelecek nesillere aktarılmasını sağlayan bir vasıtadan ibaret değil, aynı zamanda varolanları tanımak için yeni bilgiler elde etmede yol gös...
%10 15,00 ₺ 13,50 ₺
%10 30,00 ₺ 27,00 ₺
%10 30,00 ₺ 27,00 ₺
%10 25,00 ₺ 22,50 ₺
%10 25,00 ₺ 22,50 ₺
%10 25,00 ₺ 22,50 ₺
%10 22,00 ₺ 19,80 ₺
%10 55,00 ₺ 49,50 ₺
%10 40,00 ₺ 36,00 ₺
%10 40,00 ₺ 36,00 ₺
0 kişi
Vasili Viladimiroviç Bartold 1926’da İstanbul Daru’l-Fünun’u (Üniversitesi) Türkiyat Enstitüsü tarafından davet edilerek "Orta Asya Türk Tarihi" hakkında bir dizi dersler vermiştir ki, bu kitap ise o...
%10 32,00 ₺ 28,80 ₺
%10 42,00 ₺ 37,80 ₺
%10 19,00 ₺ 17,10 ₺
0 kişi
Bu küçük kitapta bilgi sorunu ele alınmıştır. Bilginin ne olduğu, nasıl oluştuğu bilgi edinirken zihin fonksiyonlarının nasıl bir rol oynadığı bilgi türleri bunların hakikat değerleri ve insan hayatın...
%10 16,00 ₺ 14,40 ₺
0 kişi
“Benim mensubu olduğum bir ilim, kültür ve medeniyet dünyası var. Bizler, köksüz ve sahipsiz değiliz. Çok derinlere inen sağlam bir medeniyete beşiklik etmişiz. Fakat yüzyıllardır bu medeniyetin görme...
%10 95,00 ₺ 85,50 ₺
%10 45,00 ₺ 40,50 ₺