Divan Kitap Kitapları

%10 23,15 ₺ 20,84 ₺
%10 32,00 ₺ 28,80 ₺
%10 16,67 ₺ 15,00 ₺
%10 13,89 ₺ 12,50 ₺
%10 95,00 ₺ 85,50 ₺
%10 37,04 ₺ 33,34 ₺
%10 55,00 ₺ 49,50 ₺
%10 27,78 ₺ 25,00 ₺
0 kişi
İslam düşünce tarihinde biri inanca diğeri pratiğe, amele müstenid olan kelam ve tasavvuf, düşünce tarihimizde gerek inancı ve gerekse sosyal ve manevi olanı belirleyen iki temel dinamik olmuştur. Kel...
%10 23,15 ₺ 20,84 ₺
%10 27,78 ₺ 25,00 ₺
%10 27,78 ₺ 25,00 ₺
0 kişi
Müslüman toplumun yaşadığı düşünce sorunlarından birisi, hiç şüphesiz geçmişi kutsama, yaşamın her alanı ile ilgili sorunlarına geçmişten / seleften çözüm arama, aklı sadece rivayeti anlamayla sınırla...
%10 32,41 ₺ 29,17 ₺
0 kişi
Tarihte dönemlere damgasını vuran insanlardan söz edilir. Bunlar, kendi çağlarını etkiledikleri kadar sonraki zamanlarda da etkili olmuşlardır. Hatta sonrasında etkileri çok daha fazla olmuştur. İslam...
%10 32,41 ₺ 29,17 ₺
0 kişi
Nasıralı İsa "Hıristiyanlık" adında bir din kurmuş muydu? İsa'nın "monoteist" karakterli öğretileri sonraki yüzyıllarda kimler tarafından hangi koşullar altında savunulmuştu? Hıristiyanlık hangi inanç...
%10 68,00 ₺ 61,20 ₺
%10 27,78 ₺ 25,00 ₺
%10 27,78 ₺ 25,00 ₺
0 kişi
İstanbul'da ilk matbaa, 1493 yılında Yahudiler tarafından kurulmuştur. Müslüman tebaaya ait ilk matbaa ise 1727 yılında İbrahim Müteferrika'nın öncülüğünde kurulmuştur. Müteferrika matbaasında basılan...
%10 23,15 ₺ 20,84 ₺
/ 4