Divan Kitap Kitapları

0 kişi
Güvenlik Kavramı Özel Güvenlik Olgusu Türkiye'de Özel Güvenlik Özel Güvenliğin Görev Alanı Özel Güvenlik Personeli Eğitimi Özel Güvenlik Genel Kolluk İlişkisi
%10 32,00 ₺ 28,80 ₺
0 kişi
Mahmud Nedim Paşa, hiç şüphe yok ki, 19. Yüzyıl Sadrazamları arasında hayatı, yükselişi, icraatları ve bunların sonuçları açısından incelenmesi gereken ibretlik bir yere sahiptir. Kısa süren iktidarı...
%10 22,00 ₺ 19,80 ₺
Tükendi
%10 40,00 ₺ 36,00 ₺
Tükendi
0 kişi
Descartes yalnızca bilgiyi değil, kesin ve doğru bilgiyi arayan herkesi ömründe en azından bir kez bunu nasıl bulabileceği üzerine düşünmeye davet ediyor. Karmaşık görünen şeyleri basitleştirmek, muğl...
%10 13,89 ₺ 12,50 ₺
Tükendi
0 kişi
Klasik İslâmî ilimlerden biri olan tasavvufun, insan tutum ve davranışları üzerine çalışmasıyla da dikkat çeken bir dini disiplin olarak, günümüz psikolojisinde ele alınan mevzulardan biri olan kişili...
%10 40,00 ₺ 36,00 ₺
Tükendi
0 kişi
Gönül yurdunda yolunu kaybedenlere meram anlatmak her babayiğidin kârı olmasa gerek. Bu gün görüyorum ki, benim sevgili kardeşim, bu kitabında kadim şiirimizin muhteşem bedii ummanını da arkasına alar...
%10 26,00 ₺ 23,40 ₺
Tükendi
0 kişi
Vasili Viladimiroviç Bartold 1926’da İstanbul Daru’l-Fünun’u (Üniversitesi) Türkiyat Enstitüsü tarafından davet edilerek "Orta Asya Türk Tarihi" hakkında bir dizi dersler vermiştir ki, bu kitap ise o...
%10 32,00 ₺ 28,80 ₺
Tükendi
0 kişi
İslam felsefesi geleneği, meşşaîlik, felsefî tasavvuf ve işrakîlik olmak üzere üç temel sacayağı üzerinde durmaktadır. Bu temel düşünce alanlarından biri olan işrakîlik, Şihabuddîn es-Sühreverdi(öl. 5...
%10 27,78 ₺ 25,00 ₺
Tükendi
0 kişi
Nazar, büyü ve fal konusundaki inanç ve uygulamaların Türk toplumundaki yansımalarını inceleyen bu araştırma, Türkiye’de halk arasında bir şekilde uygulama alanı bulan, ancak çoğu kimsenin bu konudaki...
%10 13,89 ₺ 12,50 ₺
Tükendi
0 kişi
Farabi, MS 870-950 yılları arasında yaşamış büyük Türk-İslam filozofudur. O, klasik Yunan felsefesi, özellikle Yunan siyaset felsefesi ile İslam’ı birbiriyle uzlaştırmaya çalışmış olan ilk filozoftur....
%10 20,37 ₺ 18,33 ₺
Tükendi
0 kişi
Felsefe tarihi boyunca bilimlerin kendilerini özel bir ilgi ve inceleme konusu yapan filozoflar, bilim tarihçileri veya bilim sınıflayıcıları vardır. Bunlar arasında İlk Çağ'da Aristoteles, Orta Çağ İ...
%10 9,26 ₺ 8,33 ₺
Tükendi
%10 13,89 ₺ 12,50 ₺
Tükendi
0 kişi
Farabi, İslam dünyasında genel olarak antik tarzda felsefe geleneğinin, daha özel olarak da siyaset felsefesi veya felsefi siyaset geleneğinin kurucusu ve en önemli temsilcisidir. İbni Sina, İbni Bacc...
%10 9,26 ₺ 8,33 ₺
Tükendi
0 kişi
Totalitarizmin adaletsizliğinde hemfikir olanlar, adaletin toplumsallığı konu edilince "ilk sahipleniş" ya da "hak ediş" gibi, temelde "çıkarcı" ve "fırsatçı" niyetler taşıyan gerekçeleri ileri sürmek...
%10 18,52 ₺ 16,67 ₺
Tükendi
0 kişi
Bu çalışma, Türk toplumundaki kader ve kısmet inançları ile bu inanç çerçevesinde oluşmuş tutum ve uygulamaları konu edinmektedir. Bu nedenle çalışmamızın başlığı da "Türk Toplumunda Kader ve Kısmet İ...
%10 11,11 ₺ 10,00 ₺
Tükendi
0 kişi
Fiiller, en kısa tanımıyla dil dışı dünyadaki "olay"ların dildeki karşılığıdır. Fiil tabanında, çekimlenmiş fiillerde olduğu gibi geçmiş zaman, şimdiki zaman ya da gelecek zaman biçiminde yorumlanabil...
%10 11,11 ₺ 10,00 ₺
Tükendi
0 kişi
Son iki yüz yılda yaşanan değişimlerden en çok etkilenen iki kurumun aile ve din kurumları olduğu söylenebilir. Değişimle ilgili olarak, Türkiye'de aile ve din konularında pek çok sosyolojik araştırma...
%10 16,67 ₺ 15,00 ₺
Tükendi
0 kişi
Eski Yunan düşünce tarihinin sıradışı filozoflarından Epiktetos, İ.S. I. ve II. yüzyıllarda yaşadı ve düşünceleri hem devlet hem de halk çevrelerinde büyük ilgi gördü. Bir köle olarak doğmuştu ve adı...
%10 23,15 ₺ 20,84 ₺
Tükendi
0 kişi
Yirmi Birinci Yüzyıl, "sürdürülebilir kalkınma" kavramının yerini, sürdürülebilir şiddet" kavramına bıraktığı bir yer değiştirme ile başlamıştır. Tarihin tuhaf bir oyunu gibi, bu kez de "şiddetin sürd...
%10 13,89 ₺ 12,50 ₺
Tükendi
0 kişi
Politik bir hamle olarak başlayan Tanzimat hareketi, Türk Medeniyetinin yeni bir istikamete yönelmesiyle neticelenmiştir. Bu yöneliş Rönesans’tan beri gelişen Avrupa medeniyetine doğrudur. Bir asırdan...
%10 11,11 ₺ 10,00 ₺