Do Yayınları Kitapları

0 kişi
Hz. İbrahim'in Çekiç'i, sağlam irade, aklın sonsuzluğu ve hakikatin ışığıyla yoğrulmuştu. Bu sebeple hiçbir put ayakta durmayı başaramazdı. Böyle bir güç karşısında putlardan yıkılmamayı beklemek beyh...
%20 20,00 ₺ 16,00 ₺
0 kişi
Ji bo edebiyata kurd, her nivıskar mina dilopek av e. Ev çiroken min ji ji bo edebiyata kurdan mina dilopek ave ne. Her herema Kurdistane ji bo edebiyata kurdan derfeteke mezin dide nivıskaren kurd. D...
%20 12,04 ₺ 9,63 ₺
0 kişi
Kar yağıyor avluya vuran ışıklar arasından penceremin perdesi yok, buğulu sis kaplamış cam kenarını beton çatlaklarına damlayan ömrüm ve kar yağıyor avluya vuran ışıklar arasından...
%20 8,33 ₺ 6,66 ₺
0 kişi
Em ji bo ku van çiroken xweş ji me re gotin u alikariya amadekariya pirtuke kirin ji birez Ape Memo, Axaye Emin, Brahime Piriki, Cengize Mezkiri, Ehmed Pamuçi, Fetehe Helheli, Mehemede Deriki, Mehemed...
%20 7,41 ₺ 5,93 ₺
0 kişi
Mijara ve teze min, wejeya kurdi ya li Tirkiye u Suriyeye ye. Ev Mijar giring hat ditine ji ber ku bi milyonan kurd li Tirkiyeye dijin. Heta ve dema dawi tu kesi di Fakulteya Edebiyate ya Zaningeha Le...
%20 11,11 ₺ 8,89 ₺
0 kişi
Kürt siyaseti bütün bileşenleriyle birlikte bir süredir Kürt Sorunu’nun çözümü için “demokrati özerklik” modelini öneriyor. Merkezle yerel arasındaki ilişkilerin yeniden düzenlenmesini; yerelin kendin...
%20 25,93 ₺ 20,74 ₺
0 kişi
Kuruluşundan günümüze dek hep toparlanma izlenimi veren ve karmaşık dönemden uzanıp gelen kadrosuyla PKK, 1970'lerde kazandıkları beceriler ve Filistin-Suriye-Yunanistan deneyimlerini de bünyesine kat...
%20 12,04 ₺ 9,63 ₺
0 kişi
İki cilt halinde yayınlanan elinizdeki birinci ciltte kitabın yazarı şöyle diyor: “Zindan gerçekliğini trajikomik bir şekilde yansıtan kimi ilginç olaylar ve kahramanlarının unutulmuşluğa kurban edil...
%20 14,00 ₺ 11,20 ₺
0 kişi
Şair Mehmet Sait Geçkil’in “Üç Aşk Sê Evîn” adlı şiir çalışması 53 şiiri kapsamaktadır. Şair bu ilk şiir kitabını temelde barış ve kardeşlik ruhuna uygun olarak iki dilde yazmıştır. Şimdiye kadar çıka...
%20 13,89 ₺ 11,11 ₺
0 kişi
Nudem Hezex, di ve berhema xwe de jerhişeke tev dide. Xwe berdide şikeften hişe civake u bi vegotineke lirik, rewan u zimaneki etra qelew u tiji ji me re çiroka axa welate av u agari dibeje... - Ömer...
%20 11,11 ₺ 8,89 ₺
0 kişi
Zaroken Roje, di meha Elune de mecbur in amadekariyen xwe bikin u wek Eliye Din Dibeje meha Elune dibe mihricana rengin. Ala rengin ji li deve her deri, lis er bane her male xuya dike... İsoten rengin...
%20 15,00 ₺ 12,00 ₺
0 kişi
Xwendevanen heja; me xwest di ve pirtuke de em hinek kul u keder u kesera kurden ku çune leşkeriye bixin bira we. Ka kurdan li leşkeriye çi ditine u çi kişandine. Dema ew li leşkeriye bune maltabe wan...
%20 8,33 ₺ 6,66 ₺
Tükendi
0 kişi
Occo Mahabad bi pirtuka xwe ya bi nu “Rondiken Binevşe” disa bi mijaren cuda derdikeve peşberi xwendevan. Helbesten Mahabad herikbar, hestyar u balkeş in. Occo Mahabad wek fenomenek helbesta kurd e. W...
%20 11,11 ₺ 8,89 ₺
Tükendi
0 kişi
O günü gayet iyi hatırlıyorum. Oldukça yakıcı bir sıcak vardı. Musul alev alev yanıyordu adeta. Büyük bir kalabalık ağabeyimle birlikte asılanların bulunduğu yere akın ediyordu. Biz önceleri kaçmıştık...
%20 20,00 ₺ 16,00 ₺
Tükendi
0 kişi
Xwendevanen bi rumet u heja. Em tev dizanin ku zargotina kurdi wek deryayek ku ser u bine we naye zanin e. Bi hezar salan li ser ve erdnigariya welate me bi hezaran çirok u destan u stran hatine afira...
%20 13,89 ₺ 11,11 ₺
Tükendi
0 kişi
Çiroka me dur u direj e. Ji gundeki diçe gundeki din. Din ava xewnen tirse de meşeke bi jar u eş e. Meşeke berdewami ye, le fetsinok e. Destaneke dilojare ye. Dilojareya xunafgirti ye, seqemgirti...
%20 14,81 ₺ 11,85 ₺
Tükendi
%20 16,00 ₺ 12,80 ₺
Tükendi
0 kişi
Mustafa Gazi, namı diğer sevgili Seyda, Diyarbakır Kırıklarının dünyası ile yakın temas içinde olmakla birlikte "kırık olmayan, kırılmayan" biri. Yani onlara dil olmuş, onları çözmüş içerden biri. Bu...
%20 7,41 ₺ 5,93 ₺
Tükendi
0 kişi
Bu roman, İstanbul’da okuyan üniversite öğrencisi Rojda’nın, on beş günlük tatilini geçirmek üzere Tatvan’a giderken otobüs yolculuğu esnasında, yol üstünde gerilla bir kızın cesediyle karşılaşmasıyla...
%20 23,15 ₺ 18,52 ₺
Tükendi
0 kişi
Bu roman’ın birinci Cildi olan Defterin Günlüğü’nde İstanbul’da okuyan üniversite öğrencisi Rojda’nın, on beş günlük tatilini geçirmek üzere Tatvan’a giderken otobüs yolculuğu esnasında, yol üstünde g...
%20 25,00 ₺ 20,00 ₺