Doğu Kitabevi Kitapları

0 kişi
Kırk yıl önce gerçekleşen İran Devrimi neden yakın tarihin en önemli kırılma noktalarından biri?1906 Anayasa Devrimi hangi amaçlarla yapıldı? Rıza Şah Pehlevi Atatürk’ten nasıl etkilendi? Muhammed Rız...
%30 40,00 ₺ 28,00 ₺
0 kişi
Günümüzde bilime ve 19. yüzyıl modern bilim anlayışına yönelik bu tartışma özellikle sosyoloji için ilgi çekicidir. Sosyoloji 19. yüzyıl bilimidir. 19. yüzyıl yeni bilim anlayışından kaynaklandığı gib...
%30 30,00 ₺ 21,00 ₺
0 kişi
Konya Cihanbeyli’nin Yenceoba kasabasında doğdu. Liseyi aynı şehirde bitirdikten sonra 1989’da yurt dışına çıktı. Halen Danimarka’da yaşıyor. Anılarını, memleket özlemini yazmakta olduğu öykü ve şiirl...
%30 17,00 ₺ 11,90 ₺
0 kişi
"Mümtaz Turhan’da Türk toplumuna ait bir şeyleri muhafaza etme kaygısından ziyade Anglo-Amerikan sosyal bilim parametrelerine uygun düşecek bir toplumsal değişme programını inşa etmek kaygısı ağır bas...
%30 22,00 ₺ 15,40 ₺
0 kişi
Durkheim, sosyolojinin bir bilim dalı olarak kabul edilmesinde önemli rol oynayan düşünürlerden biridir. Onun felsefi yaklaşımı kolektif olanı bulgulamayı öncelediği için, fikirlerini ilkel toplulukla...
%30 26,00 ₺ 18,20 ₺
0 kişi
Cumhuriyet gazetesinde de dile getirildiği gibi, Lütfü Oflaz’ın “Rahatsızım” yazısı Amerika’dan Japonya’ya kadar dünyada yankılandı.“Rahatsızım” yazısını yazan Lütfü Oflaz’a en sağdan en sola kadar tü...
%30 19,00 ₺ 13,30 ₺
0 kişi
Osmanlılar, tarihin kendilerine yüklediği temel ödevi -Batı sömürüsüne karşı Doğuyu korumak ve savunmak ödevini- güçleri yettiği sürece gözlerinden hiç uzaklaştırmamışlar, Batılılarla her karşılaştıkl...
%30 24,00 ₺ 16,80 ₺
0 kişi
Satır aralarına ustaca nakişlanmış yaşama dair mesajlar mücadelenize güç, yüreğinize inanç, karanlık yanlannıza ışık olacak nitelikte. Hayal gücünüzün kanatlarında, tutkunuzun zirvesinde sizleri bir y...
%30 22,00 ₺ 15,40 ₺
0 kişi
Günümüzde, Yoksulluk gibi temel toplumsal sorunları incelemek ve gerekli çözümler üretmek için, sadece o bölgenin yada ülkenin iç dinamiklerine yoğunlaşmak yeterli değildir. Bu nedenle yoksulluk da da...
%30 24,00 ₺ 16,80 ₺
0 kişi
Adaletin yitirilmekte olduğu şu dünyada insan niçin devam ederdi ki yaşamına? Hakkını alamadığı, değerlerinin dikkate alınmadığı bir hayata nasıl tutunulabilirdi? Adaletsizliğin olmadığını kabullenmek...
%30 21,00 ₺ 14,70 ₺
0 kişi
Keskin gözlü bir gemi kaptanı gibi dimdik durup ufka sabitleyince gözlerini, ona kavuşmaktan başka yol kalmıyor gemiye. En azgın dal­gaları aşıp ilerliyorsun sonra, tek düşündüğün sevdiğin. İnsan sevi...
%30 26,00 ₺ 18,20 ₺
0 kişi
Türkiye'de önceleri çeşitli konularda Avrupa'nın değişik ülkeleriyle işbirliği imkanlarını aramak biçiminde başlayan Batıcılaşma akımı, kısa süre içinde bizlerin de Batılılar gibi düşünmemiz ve yaşama...
%30 23,00 ₺ 16,10 ₺
0 kişi
Bu çalışmada Yeni Türkiye’ye gelen dış göçler ele alınacaktır. 1923 tarihli Lozan Antlaşması Kurtuluş Savaşı’nın bitişini, Yeni Türkiye’nin kuruluşunu simgelerken, cumhuriyetin tanık olduğu ilk göçler...
%30 28,00 ₺ 19,60 ₺
0 kişi
Yıldız Akpolat’ın Türk sosyolojisinde ve düşününde yerli birikimleri gün yüzüne çıkarma, dönemler arasında bağlantı kurma yolunda emek ürünü olan bu makaleler, daha önce çeşitli sosyal bilim ve sosyol...
%30 28,00 ₺ 19,60 ₺
0 kişi
Alper Bilgili bu çalışmasında, bilimin doğasını, amaçlarını ve meşru sınırlarını Richard Dawkins, Sam Harris ve bilhassa yeni-ateizmin Türkiye’deki en önemli temsilcisi olan Celâl Şengör’ün bilim anla...
%30 26,00 ₺ 18,20 ₺
0 kişi
Bu kitapta pragmatizmin, ne olduğu kadar ne olmadığı, temel içerimleri, sosyolojik metodolojideki tartışmalara katkısı ve “bir yaklaşım olarak” ne türden bir sosyal araştırma tasarımı geliştirmeye elv...
%30 42,00 ₺ 29,40 ₺
0 kişi
“Kızıl Gülün Hikayesi “ kitapta yer alan on bir kısa öyküden biri.Öykülerin bir bölümü,yazarın çoçukluk ve gençlik yıllarında memleketinde geçirdiği günlerin acı-tatlı anılardan oluşuyor.Diğer öyküler...
%30 19,00 ₺ 13,30 ₺
0 kişi
Türk diplomasisi, Osmanlı İmparatorluğu'nun doğrudan mirasıdır. Mustafa Kemal'in, Ankara'da karargahını kurmasıyla dış ilişkilerini de İstanbul'dan gelen diplomatlar kurmuş ve yönetmiştir. İmparatorlu...
%30 20,00 ₺ 14,00 ₺
0 kişi
1950’ler Soğuk Savaş rüzgârlarının en sert estiği yıllardır. DP iktidarı da bu savaşın taraflarından birinin bölgesel temsilcisi olarak iç politikada McCarthyci, dış politikada emperyalizme destek siy...
%30 24,00 ₺ 16,80 ₺