Doğu Kütüphanesi Kitapları

0 kişi
Suç ve sapma, günümüz toplumlarının çözüme kavuşturmak için yoğun çaba harcadıkları problemlerin başında gelmektedir. Sapma ve suç kavramaları genelde birlikte kullanılır. Birlikte kullanılmaları tesa...
%28 35,00 ₺ 25,20 ₺
0 kişi
Tarihi kayıtlara Trablusgarp vilayeti, kayıplara ise Trablusgarp cephesi olarak geçen bu topraklar, Osmanlı devletinin; “Garp Ocakları” adıyla anılan Afrika ve Akdeniz hinterlandını oluşturan toprakla...
%28 40,00 ₺ 28,80 ₺
0 kişi
Türkiye dünyanın merkezi coğrafyasında yer alan ülkelerden birisidir. Avrupa’nın doğusu ile Asya’nın batısının bir araya geldiği merkezi bölgenin coğrafya itaplarındaki adı Avrasyadır. Elinizde tuttuğ...
%28 40,00 ₺ 28,80 ₺
0 kişi
Yaşanılan dünyayı tek boyutlu olarak algılayan çağımızın yeni Küre anlayışı çerçevesinde siyaset, temel argümanlalrını demokrasi, milliyetçilik ve kimliklerin tartışıldığı bir zemin üzerine kurmuştur....
%28 35,00 ₺ 25,20 ₺
0 kişi
Fransızca, Avrupa'nın en eski dillerinden biri olmanın yanısıra, geçen yüzyıla kadar, Avrupa'da olduğu gibi ülkemizde de genel geçer kültür, diplomasi ve uluslararası ilişkiler dili olmuştur. Bir zama...
%28 60,00 ₺ 43,20 ₺
0 kişi
600 yıllık Osmanlı tarihinin yaklaşık 450 yıllık dönemine damgasını vuran ve devletle adeta bütünleşmiş olan Yeniçeri Ocağının 1826 tarihinde Sultan II. Mahmud ve ekibi tarafından planlı bir operasyon...
%28 60,00 ₺ 43,20 ₺
0 kişi
Tarih boyunca spor ve spor etkinlikleri, etnik kimliğin gelişimi başta olmak üzere, farklı sınıf ve toplumların kimlik oluşturma ve seslerini duyurma noktasında önemli bir araç olagelmiştir. Bu haliyl...
%28 35,00 ₺ 25,20 ₺
0 kişi
Türk düşünce tarihinde, kültleşen portresiyle en kuvvetli tesirleri bırakmış ve kendisinden sonraki nesillerin gözlerini, Ebüzziya Tevfik’in tabiriyle, “barika-i irfan” gibi ışığıyla almış olan Namık...
%28 80,00 ₺ 57,60 ₺
0 kişi
1. Dünya Harbinde Arap yarımadasında savaştığımız bu cephe, Türk Harp Tarihi’ne Suriye-Hicaz-Yemen veya Suriye-Filistin ve Sina (Mısır) cephesi olarak geçer. Osmanlı Ortadoğusunun (Arap yarımadası) ha...
%28 50,00 ₺ 36,00 ₺
0 kişi
Turan ve Turancılık kavramları, üzerinde en çok tartışılan konulardan biridir. Kavramın en eski edebî ve dinî metinlerden (Avesta, Ahd-i Atik, Şehnâme), günümüz dünyasında evrilerek; tarihten, coğrafy...
%28 40,00 ₺ 28,80 ₺
0 kişi
Abdürreşit İbrahim, Türk Dünyası açısından olduğu kadar, İslam alemi için de önemli bir şahsiyettir. Alemi için de önemli bir şahsiyettir. Onu mühim kılan hususların başında, mücadeleciliği ve akılcıl...
%28 40,00 ₺ 28,80 ₺
0 kişi
“Bir Kuşak Bir Yol” projesi ve bu proje çerçevesinde Çin'in yapmaya çalıştıkları ne yazık ki ülkemizde hemen hemen hiç bilinmemektedir. Dr. Ferhat Kurban Tanrıdağlı, Çin kaynaklarına ulaşabilen, Doğu...
%28 30,00 ₺ 21,60 ₺
0 kişi
Oğuzların Bozok Kolu, Kayı boyu, Karakeçili Oymağı’ndan, üç kardeştiler; beydiler. Yavuz, İran seferine çıkmıştı. “Gel” dediler; geldiler. “Vur” dediler; vurdular. “Öl” dediler; şehitler verdiler. “Pa...
%28 35,00 ₺ 25,20 ₺
0 kişi
İran coğrafyasında yaşayan milletler tarih boyunca iletişim kurmak için Türkçeyi kullanmışlardır. Bu dil, onların ruhlarına sinerek, kimliklerinin doğal bir parçası haline gelmiştir. Köklü bir geçmişl...
%28 35,00 ₺ 25,20 ₺
0 kişi
Tevfik Akdağ, Türk şiirinin modernleşme sürecindeki önemli duraklarından biri olan İkinci Yeni’nin kuytusunda kalan şairlerindendir. 1950’lerde gelişen bu şiirsel tavrın içinde şahsiyetini bulan ve he...
%28 50,00 ₺ 36,00 ₺
0 kişi
Erki Türk kültür ve tarihine ait inanç, din, dil, günlük hayat, mit ve semboller Türk tarihinin en çok tartışılan konularından biri olmakla, güncelliğini korumakta ve konunun uzmanları arasında bu tar...
%28 25,00 ₺ 18,00 ₺
0 kişi
“Coğrafya ve Dış Politika” adını taşıyan bu eser, Nicholas J. Spaykman’ın jeoplitik gerçeklik üzerine bir dizi olarak yayımladığı makaleler derlemesinden oluşmaktadır.2. Dünya savaş arası dönemde önem...
%28 40,00 ₺ 28,80 ₺
0 kişi
Dünyada XIX. Yüzyılda modern tarih biliminin doğuşu ile birlikte gelişen kazanan askerî tarih çalışmaları, daha çok Batı merkezli perspektifle kaleme alınmıştır. Kendi içinde çok uzun bir tecrübeyi ba...
%28 40,00 ₺ 28,80 ₺
0 kişi
Peçeneklerin Türkistan’dan başlayıp, İstanbul önlerine kadar uzanan tarihlerinde en fazla ilişki kurdukları devletler Slav/Rus Kiyev Knyazlığı ile Bizans İmparatorluğudur.Bu iki devletle yaşanan ilişk...
%28 50,00 ₺ 36,00 ₺
0 kişi
İran’ın 1979 İslam devrimi, dikkatleri üzerine çeken olağanüstü bir olaydı. Sokaktaki halkın isteklerini anlamak için İran'a gelen ve vakaların gidişatı üzerine düşünen aydınlardan biri, Michel Foucau...
%28 30,00 ₺ 21,60 ₺