Dora Basım Yayın Kitapları

0 kişi
Prof. Dr. Mustafa Tayar 29.12.1962 tarihinde Ankara'da doğmuştur. 1984 yılı Haziran döneminde Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi'nden mezun oldu. Mezuniyeti takiben U. Ü. Veteriner Fakültesi Bes...
%10 54,00 ₺ 48,60 ₺
0 kişi
1. Uyuşmazlığın tanımı ve türleri2. Uyuşmazlıkların analizine ışık tutan teorik yaklaşımlar3. Uyuşmazlıkların çözüm paradigmaları4. Sonuç ve genel değerlendirme
%8 34,00 ₺ 31,28 ₺
0 kişi
1. Kurumsal Yönetim Anlayışı ve Kurumsal Raporlama 2. Kurumsal Sürdürülebilirlik ve Sürdürülebilirlik Raporlaması 3. Entegre Raporlama
%10 25,00 ₺ 22,50 ₺
0 kişi
Bu kitabın, maliyet muhasebesi konularında bilgi sahibi olmak isteyen uygulamacılara, araştırmacılara, akademisyenlere ve ayrıca üniversitelerin çeşitli programlarında maliyet muhasebesi dersi öğrenim...
%10 42,00 ₺ 37,80 ₺
0 kişi
1. Veri Bilime Giden Yol 2. R İle Doğrusal Cebir 3. Veri 4. Veri Bilim 5. R İle Verilerin Düzenlenmesi 6. Metin İle Çalışmak 7. Görselleştirme 8. Akan Veriler 9. Veriyi Ürüne Dönüştürmek: Öneri Sist...
%10 50,00 ₺ 45,00 ₺
0 kişi
Markalamada Temel Tanım ve KavramlarÜrün Farklılaştırma ve MarkalamaÇağdaş Pazarlamada StratejiMarkalama StratejileriMarka Kimliği ve İlgili Markalama UnsurlarıMarka DeğeriTüketici Temelli Marka Değer...
%10 30,00 ₺ 27,00 ₺
0 kişi
1. Maliyet Muhasebesine Giriş2. Direkt İlk Madde Malzeme Gideri3. Direkt İşçilik Gideri4. Genel Üretim Giderleri5. Kapsamına Göre Maliyet Yöntemleri6. Sipariş Maliyet Yöntemi7. Safha Maliyet Yöntemi8....
%10 44,00 ₺ 39,60 ₺
0 kişi
1. Çevre, Çevre Sorunları ve Çevre Politikası Kavramları 2. Türkiye’de Çevre Politikası ve Yönetimi 3. Avrupa Birliği Çevre Politikası 4. AB Uyum Sürecinde Türk Çevre Politikası 5. Türk Çevre Politika...
%10 30,00 ₺ 27,00 ₺
0 kişi
- Türkiye Et Endüstrisi: Türkiye’de Kırmızı Et Sanayi, Mezbaha Çeşitleri, Nakil Sırasında Hayvan Refahı, Et ve Et Ürünleri Atıkları, Çevre Kirliliği ve Mezbahalar - Et Muayenesi: Et Muayenesinin Tarih...
%10 42,00 ₺ 37,80 ₺
0 kişi
-Türkiye-AB Ortaklık İlişkileri (Ankara Anlaşması İtibarıyla Ortaklık İlişkileri)-Türkiye-AB Ortaklık Hukukunda Kurumsal İşbirliği-Türkiye'nin AB'ne Tam Üyelik Başvurusu-Türkiye-AB Ortaklık Mevzuatı İ...
%10 45,00 ₺ 40,50 ₺
0 kişi
Teknik tesisat uygulamaları, hayatın ve teknolojinin her yerinde ve safhasında, başta mühendisler olmak üzere, müteahhitler ve kooperatif yöneticilerinin ihtiyacı olarak karşımıza çıkmaktadır. Isıtma,...
%10 38,00 ₺ 34,20 ₺
0 kişi
-Öne Çıkan Bir Enerji Formu : Doğal Gaz-Gaz İhraç Eden Ülkeler Forumu-Gaz İhraç Eden Ülkeler Forumu Üye Ülkeleri-GECF Üye Ülkeleri Doğal Gaz Profilleri-GECF ve Doğal Gaz Piyasaları-GECF ve Doğal Gaz F...
%10 38,00 ₺ 34,20 ₺
0 kişi
-Kalite Kontrol Uygulamasında Genel İlkeler: Gıdanın Tanımı, Gıdalarda Kalite Kontrolün Kısa Tarihçesi, Gıdalarda Kalite Kontrolün Sınıflandırılması, Gıda Kalite Kontrolün İlkeleri, Kalitenin Tahmini-...
%10 35,00 ₺ 31,50 ₺
0 kişi
Bu kitabın konusunu farklı özelliklere sahip ülke örneklerinin endüstri ilişkileri sistemlerinin araştırılması oluşturmaktadır. Kitabın düzenlenmesinde yatay karşılaştırma yöntemi kullanılmış olup her...
%10 37,00 ₺ 33,30 ₺
0 kişi
Bu kitap; öğrencilere ve endüstri ilişkileri alanına ilgi duyanlara endüstri ilişkileri ile ilgili genel bir bilgi vermek amacıyla hazırlanmış. Kitap, dört bölümden oluşmuş. İlk bölümde, endüstri ili...
%10 33,00 ₺ 29,70 ₺
0 kişi
1. Sürdürülebilirlik 2. Sürdürülebilir Kentleşme 3. Sürdürülebilir Kentleşme Modelleri
%10 30,00 ₺ 27,00 ₺
0 kişi
Uluslararası İlişkilerde Büyük Tartışmalar ve Post-Modern Teoriler Eleştirel Kuramda Özgürleşme ve Aydınlanma Düşüncesi Postmodern Okumalar ve James Der Derian: Güvenlik Diplomasi ve Savaş Ulusla...
%10 42,00 ₺ 37,80 ₺
0 kişi
- Otomatik Kontrola Giriş- Laplace Dönüşümleri- Matematiksel Model ve Sistem Dinamiği- Dinamik Sistemlerin Modellenmesi ve Analizi- Sistemlerin Geçici ve Kalıcı-Durum Davranışlarının Analizi- Doğrusal...
%10 42,00 ₺ 37,80 ₺
0 kişi
Beslenme ve Sağlık Su Proteinler Karbonhidratlar Lipidler Vitaminler Mineral Maddeler Metabolizma Şişmanlık-zayıflık Yaşam Boyu Beslenme Besin Grupları Akasya Diyeti Yaşam Boyu Egzersiz...
%8 40,00 ₺ 36,80 ₺
0 kişi
- İş Sağlığı ve Güvenliğinin Genel Çerçevesi - İş Sağlığı ve Güvenliğinde Yeni Bir Dönem:6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu
%8 37,00 ₺ 34,04 ₺