Ebabil Yayınları Kitapları

0 kişi
Duygu ve Etik İnsan hayatının önemli bir kısmını oluşturan ahlâk ve onun temelleri hakkındaki felsefi düşünüş insanlık tarihi kadar eskidir. Felsefedeki ahlak teorileri insan ilişkilerinin düzenlenmes...
%25 22,00 ₺ 16,50 ₺
0 kişi
Bu eser hem batılı öğrenciler, hem Amerikalı öğrenciler hem de tarihi sevenler için bir el kitabı bir Türk tarihi kılavuzudur. Bu eser Osmanlı Devleti’nin tarih sahnesine çıkışından Cumhuriyet dönemi...
%25 25,00 ₺ 18,75 ₺
0 kişi
Kanımız Yerde KaldıEbabil Yayınları
%25 15,00 ₺ 11,25 ₺
0 kişi
Pırıl pırıl bir ilk kitap. Karagöz'de yayımlanan şiirleriyle okuyucunun dikkatini çeken Emre Öztürk'ün ilk kitabı Kemik Yasası, Ebabil Yayınları'ndan çıktı. Kemik Yasası'yla şiirini bir forma kavuştur...
%25 15,00 ₺ 11,25 ₺
0 kişi
Kızgın Pars Kopuk TopukEbabil Yayınları
%25 15,00 ₺ 11,25 ₺
0 kişi
Hıdır ToramanYeryüzü Mühürlenince(şiir)
%25 15,00 ₺ 11,25 ₺
0 kişi
Hıdır ToramanYüklemler (Şiir)
%25 15,00 ₺ 11,25 ₺
0 kişi
Kapanış Konuşması(Şiir)Ebabil Yayınları
%25 15,00 ₺ 11,25 ₺
0 kişi
Sorgusual’siz, Ücra şiir dergisinde Bülent Keçeli ve Murat Üstübal’ın günümüz şairleriyle yapmış oldukları söyleşileri içeriyor. Dergide çeşitli aralıklarla şiir söyleşilerine yer verildi. Ücra’nın at...
%25 15,00 ₺ 11,25 ₺
0 kişi
Baktığın Suya (Şiir) 
%25 18,00 ₺ 13,50 ₺
0 kişi
Bugün modern siyaset içerisinde kolektif çıkarılan bireysel çıkarlar ile nasıl uzlaştırılacağına ilişkin soru önemli bir yer tutmaktadır. "Halkın egemen olduğu" düşünülen demokrasinin kamusal iyiyi sa...
%25 17,00 ₺ 12,75 ₺
0 kişi
Türk bilim tarihi bilim felsefesi araştırmalarının kurucusu olan Salih Zeki, 1913 yılında yayımlamaya başladığı Asar-ı Bakiye adlı bu yapıtında Ortaçağ İslam Dünyasında yapılan matematik ve astronomi...
%25 25,00 ₺ 18,75 ₺
0 kişi
1956 yılında yayımlanan Modern Şiirin Yapısı, Avrupa şiir sanatı araştırmalarında önemli bir yere sahiptir. Friedrich, ilk olarak Baudelaire, Rimbaud ve Mallarmé üzerinde durmakta ve “hâkim hayal gücü...
%25 40,00 ₺ 30,00 ₺
0 kişi
“Yarın konuşuruz” demek “bugün konuşamayız” demenin bir türüdür; yarın ütopyadır, yarın yoktur.“Yarın konuşuruz” diye ertelemeyen, “bugün konuşalım” diyen şairlerle, edebiyatçılarla söyleşiler var bu...
%25 20,00 ₺ 15,00 ₺
0 kişi
Büyük Mukavva (Şiir)
%25 20,00 ₺ 15,00 ₺
0 kişi
Herkesin Çirkini Şiir Ebabil Yayınları
%25 20,00 ₺ 15,00 ₺
%25 18,00 ₺ 13,50 ₺
0 kişi
Hayrettin Orhanoğlu, Kalbi Teyelleyen Şair’de 1990’lı yıllar şiirini inceledi. Şiirleriyle olduğu kadar eleştiri ve teoriye ilgileriyle de öne çıkan bu kuşağı, 1990’lı yıllarda şiir yazan, ilk kitapla...
%25 28,00 ₺ 21,00 ₺
0 kişi
Senin İçin Reddedilmiş Flexible Şiirler Ebabil Yayınları
%25 20,00 ₺ 15,00 ₺
0 kişi
Fiten Ebabil Yayınları
%25 20,00 ₺ 15,00 ₺