Efe Akademi Yayınları Kitapları

0 kişi
Bu çalışma yasama, yürütme ve yargı organı açısından 1923’den başlayan ve 2018 tarihinde yapılan seçimlere kadar süren siyasal sistemi, sistemlerin ayrıntıları çerçevesinde ele almıştır. Haliyle 1982...
%15 30,00 ₺ 25,50 ₺
0 kişi
Erken çocukluk dönemi fen eğitimine başlamak için en doğru zamandır. Çünkü çocuklar bu dönemde meraklı, sorgulayıcı ve keşfetmeye açıktır. Çevresini gözlemler, karşılaştırmalar yapar, tahminlerde bulu...
%15 35,00 ₺ 29,75 ₺
0 kişi
Faz, malzemenin bir bölgesinden başka bir bölgesine göre yapı ve/veya bileşimindeki farklılıkları ifade eden, malzeme biliminde mikroyapıyı tanımlayan bir terimdir.  Bu kitapta bir yandan faz bilimi...
%15 40,00 ₺ 34,00 ₺
0 kişi
Bu kitap çok sayıda kaynak taraması yapılarak elde edilen birikimler ile uzun yıllar önce Y.T.Ü.’de başta Jeodezi ve Fotogrametri Bölümü olmak üzere İnşaat, Çevre, Mimarlık ve Meslek Yüksek Okulu’nda...
%15 45,00 ₺ 38,25 ₺
0 kişi
Süper gıda, yaşayan besin, yeşil mucize, alkali besinlerin kralı buğday çimine verilmiş isimlerden sadece bazılarıdır peki nedir buğday çimi? Bu fenomeni dünyadaki gelişimini ve bilimsel verileri de i...
%15 25,00 ₺ 21,25 ₺
0 kişi
İroni, zevkli olduğu kadar tehlikeli de bir sahadır. Belki de ironi yaptığımızı zannettiğimizde gerçekte çoğu zaman onun ağına düşüyor ve kurbanı oluyoruzdur. Ya da ironiyi sadece iki dudağımızın aras...
%15 40,00 ₺ 34,00 ₺
0 kişi
Rekreasyon bilimine giriş dersi kapsa­mında rekreasyon ve boş zamanın kişisel ve toplumsal yönden ele alındığı bir kaynak kitap oluşturulmuştur. Kitabın birinci bölümde rekreasyonun tarihsel süreç iç...
%15 20,00 ₺ 17,00 ₺
0 kişi
Bu çalışma giriş, inceleme, çeviri yazılı metin, sözlük, özel adlar dizini ve tıpkıbasımdan oluşmaktadır. Eserin giriş bölümünde Kerb Gâzî’nin hayatı, eser hakkında genel bilgiler, eserin türü, müelli...
%15 42,00 ₺ 35,70 ₺
0 kişi
Bu kitapta Ekoloji ve Sürdürülebilirlik, Tarımsal Ekosistemler , Bitkiler ve Çevre, Işık, Sıcaklık , Yağış , Rüzgâr , Toprak konu başlıkları incelenmiştir.
%15 40,00 ₺ 34,00 ₺
%15 45,00 ₺ 38,25 ₺
%15 18,00 ₺ 15,30 ₺
%15 80,00 ₺ 68,00 ₺