Efe Akademi Yayınları Kitapları

0 kişi
In this book, there are 9 chapters that cover the different aspects of Digital Transformation written by authors from different countries. I think the chapters will contribute to science and humanity....
%10 45,00 ₺ 40,50 ₺
Tükendi
0 kişi
Bu çalışma yasama, yürütme ve yargı organı açısından 1923’den başlayan ve 2018 tarihinde yapılan seçimlere kadar süren siyasal sistemi, sistemlerin ayrıntıları çerçevesinde ele almıştır. Haliyle 1982...
%10 40,00 ₺ 36,00 ₺
Tükendi
0 kişi
KPSS Gelişim Psikolojisi dersi için gerekli olan her türlü kavramsal bilgi bu kitapta uzmanların onayıyla mevcuttur. Gelişim Psikolojisi dersinin her noktası hücreleme sistemi ile incelenmiştir Tama...
%10 25,00 ₺ 22,50 ₺
Tükendi
0 kişi
Erken çocukluk dönemi fen eğitimine başlamak için en doğru zamandır. Çünkü çocuklar bu dönemde meraklı, sorgulayıcı ve keşfetmeye açıktır. Çevresini gözlemler, karşılaştırmalar yapar, tahminlerde bulu...
%10 35,00 ₺ 31,50 ₺
Tükendi
0 kişi
İSG sınavlarına girecek sevgili arkadaşlarım, birinci kitabımız olan İSG Sınavlarına Hazırlık Kitabımızdan sonra sınav hazırlık sürecinde takviye amacı ile ihtiyaç duyduğunuz soru bankası kitabımız ni...
%10 40,00 ₺ 36,00 ₺
Tükendi
0 kişi
Kitaptaki sorular; açık, sade ve anlaşılabilir bir Türkçe ile hazırlanmıştırİş Sağlığı ve Güvenliği Sınavlarına hazırlanan her kişinin kütüphanesinde olması gereken bir kitaptır.Kitapta sınavlarda işe...
%10 125,00 ₺ 112,50 ₺
Tükendi
0 kişi
Kitaptaki sorular; açık, sade ve anlaşılabilir bir Türkçe ile hazırlanmıştır.İş Sağlığı ve Güvenliği Sınavlarına hazırlanan her kişinin kütüphanesinde olması gereken bir kitaptır.Kitapta sınavlarda iş...
%10 125,00 ₺ 112,50 ₺
Tükendi
0 kişi
Faz, malzemenin bir bölgesinden başka bir bölgesine göre yapı ve/veya bileşimindeki farklılıkları ifade eden, malzeme biliminde mikroyapıyı tanımlayan bir terimdir. Bu kitapta bir yandan faz bilimi ve...
%10 40,00 ₺ 36,00 ₺
Tükendi
0 kişi
KPSS Öğrenme Psikolojisi dersi için gerekli olan her türlü kavramsal bilgi bu kitapta uzmanların onayıyla mevcuttur.Öğrenme Psikolojisi dersinin her noktası hücreleme sistemi ile incelenmiştirTamamı r...
%10 35,00 ₺ 31,50 ₺
Tükendi
0 kişi
Bu kitap çok sayıda kaynak taraması yapılarak elde edilen birikimler ile uzun yıllar önce Y.T.Ü.’de başta Jeodezi ve Fotogrametri Bölümü olmak üzere İnşaat, Çevre, Mimarlık ve Meslek Yüksek Okulu’nda...
%10 54,00 ₺ 48,60 ₺
Tükendi
0 kişi
KPSS Ölçme ve Değerlendirme dersi için gerekli olan her türlü kavramsal bilgi bu kitapta uzmanların onayıyla mevcuttur. Ölçme ve Değerlendirme dersinin her noktası hücreleme sistemi ile incelenmiştir...
%10 25,00 ₺ 22,50 ₺
Tükendi
0 kişi
KPSS Program Geliştirme dersi için gerekli olan her türlü kavramsal bilgi bu kitapta uzmanların onayıyla mevcuttur. Program Geliştirme dersinin her noktası hücreleme sistemi ile incelenmiştir Tamamı...
%10 20,00 ₺ 18,00 ₺
Tükendi
0 kişi
Bilgisayar programlamasında ilk safha, problemin analiz edilmesi ve bu analiz doğrultusunda problemin çözülmesine ilişkin işlemlerden oluşur. Bu işlemler programcı tarafından bilgisayar programlama di...
%10 45,00 ₺ 40,50 ₺
Tükendi
0 kişi
Bu kitap ile amaçlanan günümüzde yaygın olarak kullanılan kablosuz ağ teknolojilerini, bunların yapısını, kablosuz ağlarda kullanılan güvenlik standartlarını, kullanılan şifreleme metodlarını ve kablo...
%10 25,00 ₺ 22,50 ₺
Tükendi
0 kişi
Süper gıda, yaşayan besin, yeşil mucize, alkali besinlerin kralı buğday çimine verilmiş isimlerden sadece bazılarıdır peki nedir buğday çimi? Bu fenomeni dünyadaki gelişimini ve bilimsel verileri de i...
%10 25,00 ₺ 22,50 ₺
Tükendi
0 kişi
Türkiye ve Dünya haritaları üzerinde bazı bölgelerin verildiği ve bu bölgelerin özelliklerinin sorgulandığı sorularda başarı oranının daha düşük olduğu görülmektedir. İşte bu eksikliği giderebilmek ve...
%10 35,00 ₺ 31,50 ₺
Tükendi
0 kişi
Ortadoğu‟dan Doğu Akdeniz‟e Büyük Güçlerin Egemenlik, Enerji ve Hukuk Mücadelesi adlı kapsamlı eserde günümüz dünyasının çatışma alanları haline gelen Doğu Akdeniz ve Ortadoğu bölgelerinde politikalar...
%10 60,00 ₺ 54,00 ₺
Tükendi
0 kişi
Türkiye’de siyasal hayat ve kurumlar alanında yaşanan değişim ve dönüşümleri siyaset biliminin bakış açısından inceleyen bu kitap, farklı çalışma konuları ve bakış açılarına sahip olan yazarlar tarafı...
%10 50,00 ₺ 45,00 ₺
Tükendi
0 kişi
Bu kitap ile günümüz insanının sporla ilgili konuları incelemesi suretiyle ona yardımcı olmak gayesiyle ele aldığımız konular çalışmanın temelini teşkil etmektedir. Kitabımızda ele alınan konularla il...
%10 55,00 ₺ 49,50 ₺
Tükendi
0 kişi
Bu kitap Milli Mücadele‟nin önder kadrosu olan Mustafa Kemal, Kâzım Karabekir, Ali Fuat ve Refet Paşalar ile Rauf Bey‟in Milli Mücadele sırasındaki yol arkadaşlığından Milli Mücadele‟nin ilerleyen zam...
%10 60,00 ₺ 54,00 ₺