Ege Yayınları Kitapları

0 kişi
2014 yılında kurulan Türk-lslam Arkeolojisi Bölümünü, Türk ulusunun kendi kültürel kodlarını öğrenme ve tanıma çabasında yeni bir basamak olarak değerlendirmek mümkündür. Arkeoloji disiplininde yeni...
%10 32,41 ₺ 29,17 ₺
%10 15,00 ₺ 13,50 ₺
0 kişi
ÖnsözKısaltmalarEski Yunanca Sözcüklerin Telaffuzu Latince Sözcüklerin TelaffuzuBibliyografya 1. Koranza Yazıtları (stratonikeia’dan Önce)2. Lagina Yazıtları Ve Antik Yazarlar (Stratonikeia’dan Sonra)...
%10 60,00 ₺ 54,00 ₺
0 kişi
Tartessos’un yaşlı kralı Phokaialılar’ı o kadar sevdi ki İonia’yı bırakıp kendi ülkesinde nereyi beğenirlerse oraya yerleşmeleri için kendilerine yalvardı. - Herodotos Pers istilasından kaçan Phokai...
%10 60,19 ₺ 54,17 ₺
%10 46,30 ₺ 41,67 ₺
0 kişi
Okuyacağınız bu kitap Sevgi Dili Konuşan Çocuklar kitabımın geliştirilmiş ve güncellenmiş yeni bir baskısıdır. Detaylı olarak iletişim, dil ve konuşma gelişimini ve bu sürecin bozulmasını anlatır. Bu...
%10 55,56 ₺ 50,00 ₺
0 kişi
Roma egemenliği sırasında Küçükasya kentleri tarafından darbedilen sikkeler, neredeyse sırf Yunanlılardan oluşan halkın yaşamını eşsiz biçimde canlandırabilmektedir. Bu sikkelerde yalnız bir zamanları...
%10 30,00 ₺ 27,00 ₺
0 kişi
- Tunç Çağı'nda Batı Anadolu’da kurulmuş Luvi devletlerinin Hitit baskısına direnişi,- Hellenlerin göçü ve Batı Anadolu’nun dünyanın uygarlık merkezi haline gelişi,- Pers işgali ve İon İsyanı- Ariston...
%10 50,00 ₺ 45,00 ₺
0 kişi
"Günümüz uygarlığının temelleri yaklaşık 12 bin yıl önce Yakın Doğu’da, insanların yerleşik köyler kurarak çiftçilik yapmaya başlamaları ile atılmıştır. Besin üretimine geçiş öylesine önemli sonuçlar...
%10 46,30 ₺ 41,67 ₺
%10 100,00 ₺ 90,00 ₺
0 kişi
Klasik Arkeoloji’nin kapsamını oluşturan Yunan ve Roma uygarlıklarının sanat anlayışında heykeltıraşi, büyük bir yer tutar. Malzemesi ile ticarete, yapım tekniği ile teknolojiye, biçimi, stili ve üzer...
%10 27,78 ₺ 25,00 ₺
%10 50,00 ₺ 45,00 ₺
0 kişi
Günümüzde acı, ekşi, tatlı, tuzlu, buruk gibi tat duyusuyla algılanan tatların oranlarını ayarlayarak, besinlerin niteliklerini hesaba katarak ve sağlık koşullarını dikkate alarak bir yemeği uyuma göt...
%10 26,85 ₺ 24,17 ₺
%10 90,00 ₺ 81,00 ₺
0 kişi
Marmaray ve Metro Projeleri kapsamında Yenikapı’da sürdürülen kurtarma kazıları, Theodosius Limanının ve eşine az rastlanır türden arkeolojik kalıntıların ortaya çıkmasını sağlamıştır. İstanbul’un tar...
%10 180,00 ₺ 162,00 ₺
%10 26,85 ₺ 24,17 ₺
%10 111,11 ₺ 100,00 ₺
0 kişi
Alanya Triatlonu başlayalı 20 yıl olmuş... 20 yıl yeni bir kuşak olarak hesaplanıyor. Tanık olmadığı günleri merak eden, doğru bilgiye kavuşmak isteyen,kent belleği oluşturmak isteyen gençlerin kuşa...
%10 35,00 ₺ 31,50 ₺
/ 11