Eğiten Kitap Kitapları

0 kişi
Yaşamın her evresinde bedensel ve zihinsel yönden sağlıklı olmak ve sağlığı devam ettirmek yeterli ve dengeli beslenme ile mümkündür. Büyüme, gelişme, sağlıklı ve verimli olarak uzun süre yaşamak için...
%20 45,00 ₺ 36,00 ₺
0 kişi
Okul öncesi dönem, gelişim ve öğrenme açısından yaşamın en hızlı dönemidir. Yaşamın ilk yıllarındaki deneyimler çocuğun hayatında kısa ve uzun süreli etkilere yol açmaktadır. Bu deneyimlerde akranIarı...
%20 28,00 ₺ 22,40 ₺
0 kişi
Türkiye’nin teknolojiyi transfer eden değil, teknolojiyi üreten ve dünya çapında rekabet gücüne sahip bir ülke konumuna gelmesi alanında iyi yetişmiş insan gücüyle mümkündür. Bunu gerçekleştirmek için...
%20 70,00 ₺ 56,00 ₺
0 kişi
Her çocuğun doğuştan getirdiği müziksel içgüdüler, ancak bilinçli bir eğitimle sağlıklı temellere oturtulabilir. Artık çağımızda çağın gerekleri doğrultusunda gelişmekte olan dünyaya paralel, çağdaş n...
%20 35,00 ₺ 28,00 ₺
0 kişi
Merak ve yaratıcılıkla özdeşlemiş olan çocukları, hayata en iyi şekilde hazırlamak iyi nesiller yetiştirmek adına önem taşımaktadır. Çocukları bilginin aktif olarak alıcısı kılmak, öğrenmenin zevkini...
%20 38,00 ₺ 30,40 ₺
0 kişi
Kendi kültürel zenginliğimizin izlerini bu evrensel yaklaşım ile bir araya getirerek, birikimlerimizi sizlerle paylaşmak, yapılan bu ilk çalışmayla bir yol açmak istedik.Kitabın içeriğini hazırlarken...
%20 50,00 ₺ 40,00 ₺
0 kişi
Bugüne kadar bir çok eğitim süreci ve derslerde bulunduk. Çocuklara bir şekilde yaklaşabiliyorduk. Şarkı, oyun, dans ve farklı müzik aletlerini kullanıyorduk. Peki derslerin daha verimli geçmesi için...
%20 50,00 ₺ 40,00 ₺
0 kişi
Genişletilmiş olarak altıncı baskısı yapılan kitabın yeni bö­lümleriyle eğitici drama çalışmaları yapan uygulamacılara yararlı olması umulmaktadır. Yeni bölümlerden birisi olan “İkinci Dil Eğitiminde...
%20 38,00 ₺ 30,40 ₺
0 kişi
Gelişim yaşam boyu devam eden bir süreçtir ve gelişimde kritik dönemler vardır. Erken çocukluk yılları gelişim alanları açısından kritik dönemlerle doludur. Bu yüzdendir ki, erken çocukluk dönemi önem...
%20 38,00 ₺ 30,40 ₺
0 kişi
Okul Öncesi Eğitim sürecinde çocukların gelişimlerini en üst düzeye çıkarmak her eğitimcinin vazgeçilmez amacıdır. Bu amacı gerçekleştirmek için eğitimci çeşitli etkinlikler ve bu etkinliklerle berabe...
%20 45,00 ₺ 36,00 ₺
0 kişi
Elinizdeki bu kitap erken çocukluk döneminde (özellikle 1,5-6 yaş) dil gelişimi normal olan, çeşitli nedenlerle dil gelişiminde gecikme olan ya da dil gelişiminde gecikme riski olan çocukların ebeveyn...
%20 28,00 ₺ 22,40 ₺
0 kişi
Sağlıklı, mutlu, başarılı ve huzurlu çocuklar yetiştirmek hem ailelerin hem de eğitimcilerin temel amacıdır. Bu amaç doğrultusunda çağın gereksinimlerine ayak uydurabilen, gelişiminin ve ihtiyaçlarını...
%20 40,00 ₺ 32,00 ₺
0 kişi
Bu kitapta başarısızlığa yönelik işlevsel açıklama­lar temel alınarak, öğretmenlere öğrenme güç­lüğü olan öğrenciler için yapabilecekleri temel uygulamaların tanıtılması amaçlanmıştır. Önce­likle kita...
%20 140,00 ₺ 112,00 ₺
0 kişi
Çağdaş Dünya Tarihi adını taşıyan bir yapıtın işi hiç de kolay değil. İnsanoğlunun son 500 yılda yaşadığı gelişmeleri bir çırpıda özetleyivermek olanaksız. Böylesi bir yapıt, hangi coğrafyaları ve han...
%20 35,00 ₺ 28,00 ₺
0 kişi
İleri düzeyde yazma becerisi gerektiren, bilimsel dilin kullanıldıgı, kendine özgü kuralları olan dizgesel bir metin olusturma süreci olarak tanımlanan akademik yazma, bilimsel metin olusturanlar açıs...
%20 30,00 ₺ 24,00 ₺
0 kişi
Ailelerin, bebeklik evresinden başlayarak çocukların duygu ve düşünce bilinçlenmesinde sorumluluk üstlenmesi gerekir. Nitelikli kitaplar, çocukların duygu ve düşünce boyutlu yaşantılar edinmesine, oku...
%20 35,00 ₺ 28,00 ₺
0 kişi
Yaratıcı drama; yapısı, aşamaları ve özellikleriyle yapılandır­macı yaklaşımı temel alan Türkçe öğretim programının amaç­larına ulaşmasında kullanılabilecek etkili bir yöntemdir. Yara­tıcı drama sürec...
%20 30,00 ₺ 24,00 ₺
0 kişi
Erken Çocuklukta Cinsel Eğitim ve Toplumsal Cinsiyet” kitabında hem erken çocukluk döneminde cinsel eğitime hem de cinsel eğitimin bir parçası olan toplumsal cinsiyet üzerine odaklanılmıştır.Çocuklar...
%20 40,00 ₺ 32,00 ₺
0 kişi
Hayal kurmakla başlıyordu her şey…Gerçekleştirmekle çoğalıyordu tüm düşünceler…Binlerce yıl önce öğrenme alanımız doğaydı. Öğrenmeyi keşfetmek yüz yıllarımızı aldı. Sonra binaları keşfettik, öğrenmeyi...
%20 42,00 ₺ 33,60 ₺
0 kişi
Kavram bilgisi bir yönüyle bireyin etkinleşmesi anlamına gelmektedir.Spinoza, "Ethica”sında buna şöyle bir açıklık getirir: "..algı kelimesi sanki daha çok zihnin nesne karşısındaki edilgin haline işa...
%20 42,00 ₺ 33,60 ₺