Eğiten Kitap Kitapları

0 kişi
Yaşamın her evresinde bedensel ve zihinsel yönden sağlıklı olmak ve sağlığı devam ettirmek yeterli ve dengeli beslenme ile mümkündür. Büyüme, gelişme, sağlıklı ve verimli olarak uzun süre yaşamak için...
%16 38,00 ₺ 31,92 ₺
0 kişi
Okul öncesi dönem, gelişim ve öğrenme açısından yaşamın en hızlı dönemidir. Yaşamın ilk yıllarındaki deneyimler çocuğun hayatında kısa ve uzun süreli etkilere yol açmaktadır. Bu deneyimlerde akranIarı...
%16 28,00 ₺ 23,52 ₺
0 kişi
“Yaşamın İlk Yıllarında Sosyal Beceriler” kitabında, okul öncesi dönem çocuklarının sosyal becerilerini farklı başlıklarla irdelemeye çalıştık. Güncel kaynaklara yer verme, uygulama ve araştırma örnek...
%16 35,00 ₺ 29,40 ₺
0 kişi
Türkiye’nin teknolojiyi transfer eden değil, teknolojiyi üreten ve dünya çapında rekabet gücüne sahip bir ülke konumuna gelmesi alanında iyi yetişmiş insan gücüyle mümkündür. Bunu gerçekleştirmek için...
%16 60,00 ₺ 50,40 ₺
0 kişi
Her çocuğun doğuştan getirdiği müziksel içgüdüler, ancak bilinçli bir eğitimle sağlıklı temellere oturtulabilir. Artık çağımızda çağın gerekleri doğrultusunda gelişmekte olan dünyaya paralel, çağdaş n...
%16 25,93 ₺ 21,78 ₺
0 kişi
Son yıllarda dünyada eğitim kalitesini yükseltmek için yapılan çalışmalar öncelikli olarak "matematik okuryazarlığı” konusuna odaklanmıştır. Matematik okuryazarlığı "gerçek hayattaki problemleri matem...
%16 42,00 ₺ 35,28 ₺
0 kişi
Bu kitapta altı bölüm altında sırasıyla; ilk okuma yazmanın tarihsel gelişimi, ilk okuma yazma öğretiminin temelleri, ilk okuma yazma öğretiminde kullanılan materyal ve oyun­ların neler olduğu, ilk ok...
%16 24,07 ₺ 20,22 ₺
0 kişi
Kendi kültürel zenginliğimizin izlerini bu evrensel yaklaşım ile bir araya getirerek, birikimlerimizi sizlerle paylaşmak, yapılan bu ilk çalışmayla bir yol açmak istedik.Kitabın içeriğini hazırlarken...
%16 37,04 ₺ 31,11 ₺
0 kişi
Bugüne kadar bir çok eğitim süreci ve derslerde bulunduk. Çocuklara bir şekilde yaklaşabiliyorduk. Şarkı, oyun, dans ve farklı müzik aletlerini kullanıyorduk. Peki derslerin daha verimli geçmesi için...
%16 42,00 ₺ 35,28 ₺
0 kişi
Genişletilmiş olarak altıncı baskısı yapılan kitabın yeni bö­lümleriyle eğitici drama çalışmaları yapan uygulamacılara yararlı olması umulmaktadır. Yeni bölümlerden birisi olan “İkinci Dil Eğitiminde...
%16 32,00 ₺ 26,88 ₺
0 kişi
Gelişim yaşam boyu devam eden bir süreçtir ve gelişimde kritik dönemler vardır. Erken çocukluk yılları gelişim alanları açısından kritik dönemlerle doludur. Bu yüzdendir ki, erken çocukluk dönemi önem...
%16 25,93 ₺ 21,78 ₺
0 kişi
Bu kitapta, okul öncesi dönemde dil ve erken okuryazarlık becerilerinin geliştirilmesine yönelik bir müdahâle yönte­mi olarak geliştirilen Etkileşimli Kitap Okuma Programını (EKOP) ayrıntılı bir şekil...
%16 25,00 ₺ 21,00 ₺
0 kişi
Okul Öncesi Eğitim sürecinde çocukların gelişimlerini en üst düzeye çıkarmak her eğitimcinin vazgeçilmez amacıdır. Bu amacı gerçekleştirmek için eğitimci çeşitli etkinlikler ve bu etkinliklerle berabe...
%16 40,00 ₺ 33,60 ₺
0 kişi
Elinizdeki bu kitap erken çocukluk döneminde (özellikle 1,5-6 yaş) dil gelişimi normal olan, çeşitli nedenlerle dil gelişiminde gecikme olan ya da dil gelişiminde gecikme riski olan çocukların ebeveyn...
%16 24,00 ₺ 20,16 ₺
0 kişi
Sağlıklı, mutlu, başarılı ve huzurlu çocuklar yetiştirmek hem ailelerin hem de eğitimcilerin temel amacıdır. Bu amaç doğrultusunda çağın gereksinimlerine ayak uydurabilen, gelişiminin ve ihtiyaçlarını...
%16 25,93 ₺ 21,78 ₺
0 kişi
Bu kitapta başarısızlığa yönelik işlevsel açıklama­lar temel alınarak, öğretmenlere öğrenme güç­lüğü olan öğrenciler için yapabilecekleri temel uygulamaların tanıtılması amaçlanmıştır. Önce­likle kita...
%20 115,74 ₺ 92,59 ₺
0 kişi
Aşağıda bu kitaptaki hikayeler ve her bölümde ele alınan davranış sorunları listelenmiştir; “Uyumak istemiyorum“ hikayesi uyku bozukluğunu, “Yine mi okul“ hikayesi okul korkusunu, “Ben aç değilim“...
%16 22,22 ₺ 18,66 ₺
0 kişi
İleri düzeyde yazma becerisi gerektiren, bilimsel dilin kullanıldıgı, kendine özgü kuralları olan dizgesel bir metin olusturma süreci olarak tanımlanan akademik yazma, bilimsel metin olusturanlar açıs...
%16 22,22 ₺ 18,66 ₺
0 kişi
Yaratıcı drama; yapısı, aşamaları ve özellikleriyle yapılandır­macı yaklaşımı temel alan Türkçe öğretim programının amaç­larına ulaşmasında kullanılabilecek etkili bir yöntemdir. Yara­tıcı drama sürec...
%16 20,37 ₺ 17,11 ₺