Eğitim Yayınevi Kitapları

0 kişi
İşlenen bir suçun aydınlatılmasının, çözülmesinin önemi yadsınamaz. Fakat suçların işlenmemesi, daha gerçekçi bir ifadeyle suçların azaltılması aslında daha önemlidir. Bu çerçevede, suçların önlenmesi...
%28 25,00 ₺ 18,00 ₺
0 kişi
Dördüncü kitapta amaç, holografik evrenin yaratılış sisteminin uslup ve "araç"ları hakkında bilgi vermektir. Kitap, ilk varlık suretinin beş nüveli (noktalı) eşkenar dörtgen veya balık biçiminde gözük...
%28 39,00 ₺ 28,08 ₺
0 kişi
Küreselleme olgusu dünyanın bir kent, kültürlerin bir medeniyet, hukuk ve kuralların bir bütün oluşturduğu sistemin varlığını ortaya çıkarabilecek gücün, ilimlerin bütünleşmesiyle gerçekleşeceğini gös...
%28 35,00 ₺ 25,20 ₺
0 kişi
Kitapta Türk Düşünce Sistemine bağlı olan mitoloji, din ve tasavvufun iç yapılarının analizinden bahsedilmiş, birbirine benzer modeller sergilenmiştir. Yapısal araştırmalar sonucu mitoloji, din ve tas...
%28 39,00 ₺ 28,08 ₺
0 kişi
Yazar, yıllardır hanımların düzenlemiş olduğu, sohbet toplantılarına konuşmacı olarak katılmaktadır. Hanımlardan dinlediği, birbirinden değişik, gerçek, yaşanmış, hayat hikayelerinden, ayet ve hadisle...
%28 10,00 ₺ 7,20 ₺
0 kişi
Söz yazıdan eskidir; ancak sözün bir duyguyu, bir düşünceyi yaymadaki gücü sınırlıdır. Duygu ve düşüncelerimizin kalıcılığını da sağlayan yazı; duygu, düşünce ve isteklerimizin yayılmasına, iletilmesi...
%28 17,00 ₺ 12,24 ₺
0 kişi
* Türkiyede Özel Eğitim Araştırmaları* Türkiyede Özel Öğretim Öğretmeni Yetiştirme İle İlgili Sorunlar* Engelli Çocuğun Erken Eğitiminde Karşılaşan Güçlükler* Engelli Çocukların Sosyal Bütünleşmesinde...
%28 49,00 ₺ 35,28 ₺
0 kişi
Dağda inzivaya çekilmiş bir taş olmaktansa, duvarda bir kerpiç olma düşüncesi içinde yeniden faniler arasındayım. Yer aldığım hikmet zincirinden kurbağaların ne dediğini duyduğum andan itibaren haberd...
%28 20,00 ₺ 14,40 ₺
0 kişi
Toroslar: Sanki bir dağ başı, dışardan bakana. Sanki, hiç çayır çimen görmemiş kayalar , ardıçların altına saçılı.. Ardıç kuşu da olmasa ardıçsız kalırmış bu dağlar,Toroslar. Geyik dağı avuç açmış gök...
%28 49,00 ₺ 35,28 ₺
0 kişi
Elimizdeki kitap, kaba bir sınırlama ile 1550 - 1650 seneleri arasında İstanbulda bulunan Avusturya sefir ve sefaret mensuplarının gözlemlerini ve sefaret raporlarını ihtiva etmekte olup, o dönem Avru...
%28 23,00 ₺ 16,56 ₺
0 kişi
Şems-i Tebriziden sonra Mevlana, 1247'den 1273'e kadar yaşamıştır. Şemsle hamlığını attıktan sonra asıl Mevlana doğmuştur. Aşkın acısıyla pişen ve nihayetinde yanan Mevlana! Şems gibi onu derinden etk...
%28 25,00 ₺ 18,00 ₺
0 kişi
Bu çalışma, Türk askerî harekâtının gerçekleşmesi evresinde Amerika Birleşik Devletleri basınında ne gibi haberler yer aldığını inceleme amacı gütmektedir. Birkaç ay önce Ermenistan'ın mandaterliğini...
%28 29,00 ₺ 20,88 ₺
0 kişi
Yeniden YaşamakYeniden başlamak hayataGeçen baharla güz mevsimindeBir makas vurup kurdela gibi geçmişeYeni baştan bağlamakUmutları bir yere...Öğrendikten sonra yaşamayıYeni baştan yaşamakTanıdıktan so...
%28 29,00 ₺ 20,88 ₺
0 kişi
"Yazmak, benim alın yazımmış, yıllarca sonra bunu anladım, ama vakit çok geç" diyen Faruk Kadri mayıs 1948' de Urfa' da dünyaya geldi. Mühendis yazarlarımızdan olan Faruk Kadri, halen Belçika'da bu ül...
%28 39,00 ₺ 28,08 ₺
0 kişi
Üniversite İngilizce Hazırlık Muafiyet SınavlarıYDS Soru BankasıKPSS İngilizce SınavlarıLYS Dil SınavlarıYDS ve HazırlıkAlıştırma ve Testler
%28 39,00 ₺ 28,08 ₺
0 kişi
Bu çalışma, 1992 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Yeni Türk Dili Ana Bilim Dalı'nda Yüksek Lisans Tezi olarak sunulmuş olup, İ.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüs...
%28 29,00 ₺ 20,88 ₺
0 kişi
Bu kitap, temel dilbilgisi konularının yanı sıra, İngilizcede anlaşılması uzun süre alan dilbilgisi konularını basit ve sistemli bir şekilde açıklamayı amaçlamaktadır. Yapılan açıklamalarda zor konula...
%28 49,00 ₺ 35,28 ₺
0 kişi
Bireysel ya da sosyal psikolojinin bireye ve toplumlara onların sahip olduğu kültürleri doğrultusunda bakması gerektiği, kabul gören bir düşünce olmuştur. Bu düşüncelerden de psikolojik yaklaşımlarda...
%28 29,00 ₺ 20,88 ₺
0 kişi
Hz. Mevlâna'nın Hz. Mevlâna'nın Özlü Sözlerinden ve Şiirlerinden En Güzel Seçmeler
%28 13,00 ₺ 9,36 ₺
0 kişi
Akşam yemeğinden sonra evinde televizyon açmayan neredeyse yoktur. “Evde ses olsun” mantığı ile uzaktan kumandanın açma tuşuna bastığınız anda, bilincinizin egemen ideoloji tarafından yönetilmeye başl...
%28 35,00 ₺ 25,20 ₺