Eğitim Yayınevi - Bilimsel Eserler Kitapları

0 kişi
Badminton, oyun esnasında çok hızlı düşünmeyi gerektiren ve gereken hamlelerin yapılması ile taktiğin, vuruş kalitesi ve hedeflenen noktalara topu gönderebilmek için de tekniğin önemli olduğu spor dal...
%10 40,00 ₺ 36,00 ₺
0 kişi
Toplumsal Eşitsizlik Ve Eğitim Eğitim Yayınevi - Ders Kitapları
%10 37,00 ₺ 33,30 ₺
0 kişi
Değişmekte olan ve rekabetin çok arttığı küresel ekonomide varlıklarını sürdürmek isteyen örgütler, değişen koşulları iyi çözümleyebilmek ve mevcut varlıklarından en yüksek oranda yararlanmak zorundad...
%10 20,00 ₺ 18,00 ₺
0 kişi
Kurumların piyasa değeri ile defter değeri arasındaki farkın her geçen gün açılıyor olması, soyut değerlere duyulan ilginin de gün geçtikçe artmasına sebep olmuştur. Kurumsal itibar soyut değerler içe...
%10 32,00 ₺ 28,80 ₺
0 kişi
İki insan birlikte olmaya başladıkları andan itibaren, daha önceki veya bireysel yaşam biçimlerini değiştirmeye ve yeni etkileşim biçimlerini denemeye başlamaktadırlar. Bu etkileşim biçiminin uyumlulu...
%10 35,00 ₺ 31,50 ₺
0 kişi
21. yüzyılda bireylerin her türlü gelişim ve ilerlemeye ayak uydurabilmesi için devamlı olarak öğrenmesi ve öğrendiklerini yenilemesi gerekmektedir. Örgün ve yaygın eğitim ortamlarında geçirilen yaşan...
%10 29,00 ₺ 26,10 ₺
0 kişi
Tek sesli melodik dikteler ve ritmik dikte çalışmaları kitabı, Eğitim Fakülteleri, Konservatuvarlar, Güzel Sanatlar Lisesi ve Fakültesi, Askeri bando öğrencileri düşünülerek ele alınmıştır. Öğrenciler...
%10 30,00 ₺ 27,00 ₺
0 kişi
Yaşam boyu öğrenme yeni bir paradigmayı simgeleyen kültürel bir terimdir. Bireysel ve toplumsal bağlamda, bilgi, beceri ve yeterlilikleri geliştirmek amacıyla kişinin hayatı boyunca yüklendiği tüm öğr...
%10 27,50 ₺ 24,75 ₺
0 kişi
Kitapta yer alan bu parçalar, alıştırmalardan başlayarak, basitten zora doğru bir sıra halinde yazılmıştır ve belli bir sisteme göre ilerlemektedir. Bu sistemde hem aralıklar, hem de nota değerleri sı...
%10 30,00 ₺ 27,00 ₺
0 kişi
Modların, konservatuarlarımızın ve diğer profesyonel müzik eğitim kurumlarımızın teori ders müfredatlarında yer almasına ve klasik tonalite bağlamında majör ve minör modları içeren çok sayıda dikte /...
%10 22,00 ₺ 19,80 ₺
0 kişi
Bu kitap, müzik öğretmenliği programında eğitim gören bağlama öğrencilerinin ve ana çalgısı bağlama olan müzik öğretmenlerinin, meslek hayatlarında bağlamayı sadece ezgisel eşlik yapan bir çalgı olara...
%10 32,00 ₺ 28,80 ₺
0 kişi
İnsanlar, yaratıldıkları ilk günden bugüne kadar farklı nedenlerden dolayı yer değiştirdiler ve sonraki nesillerini oluşturmak için ürediler. Başlangıçta hayatta kalma çabaları içerisinde yer alan bu...
%10 40,00 ₺ 36,00 ₺
0 kişi
“Bu kitap bir düşünceyi teşvik etmeyi; bilgilerinizi ‘düzeltmeyi’ değil genişletmeyi; bir yanlışın yerine sorgulanamaz bir doğruyu koymayı değil, bugüne kadar tartışmasız kabul edilen inançların eleşt...
%10 30,00 ₺ 27,00 ₺
0 kişi
Kehanette bulunmak cesaret ister. Zaman zaman televizyon izlencelerine de konu olur, kehanet. Geleceğe ilişkin yorumlarda bulunmak, değişimler ve yeniliklerle ilgili öngörülerde bulunmak gerçekten çok...
%10 37,00 ₺ 33,30 ₺
0 kişi
Elinizdeki bu çalışma, halkla ilişkilerin tanımı, tarihsel gelişimi ve süreçlerinin ardından, bu güne kadar akademik camiamızda ihmal edilen halkla ilişkiler araçları üzerinde yoğun bir şekilde durmak...
%10 25,00 ₺ 22,50 ₺
0 kişi
Türküler;Herkese ait olan, duyguları paylaştıran, tarihin ve coğrafyanın ruhunu yansıtan, toplumun benimsediği ezgilerin kulaktan kulağa yayılarak öğrenilmesiyle oluşan bir kültür ögesidir.Tek sesli o...
%10 35,00 ₺ 31,50 ₺
0 kişi
Etnografik belgesel film, kültürün aktarılması gibi önemli bir işlevi yerine getirir. Etnografik belgesel film; ele aldığı kültürü, sinematografik ve etnografik anlayışla aktaran belgesel film türüdür...
%10 32,00 ₺ 28,80 ₺
0 kişi
Günümüz dünyasında sosyal bilimler alanında yapılan çalışmalar, her geçen gün önemini artımakta ve yeni yaklaşımları ortaya çıkmaktadır. Sosyal bilimler alanında güncel konulara dair bilimsel çalışmal...
%10 40,00 ₺ 36,00 ₺
0 kişi
“Yönetimde Değişen Çevreye Uyum Mekanizmaları” isimli bu kitap, örgütlerin iç ve dış çevreden elde edeceği bilgiler ışığında örgüt yapısındaki değişim, örgüt bünyesindeki bireylerin birbirleri ve örgü...
%10 52,00 ₺ 46,80 ₺
0 kişi
Bilgi ve İletişim Teknolojilerinde Güncel Konular kitabı bulut bilişim, nesnelerin interneti, yapay zekâ, blok zincirleri ve daha birçok güncel bilgi ve iletişim teknolojisini disiplinlerarası bakış a...
%10 50,00 ₺ 45,00 ₺