Ekin Basım Yayın Kitapları

0 kişi
Stres Savaşçısı Ekin Basım Yayın
%8 25,00 ₺ 23,00 ₺
0 kişi
Muhasebeyi temelden basit anlatımlarla öğreneceğiniz bir kitapla karşı karşıyasınız. Muhasebe öğrenirken kavramları basit örneklemelerle öğrenecek muhasebenin mantığını aklınızda oturtacaksınız.Bu kit...
%8 35,00 ₺ 32,20 ₺
%8 19,00 ₺ 17,48 ₺
%8 23,50 ₺ 21,62 ₺
0 kişi
Anayasanın İlgili Hükümleri6098 Sayılı Türk Borçlar Kanununun İlgili Hükümleri4857 Sayılı İş Kanunu1475 Sayılı İş Kanunu (madde 14)854 Sayılı Deniz İş Kanunu5953 Sayılı Basın İş Kanunu6331 Sayılı İş S...
%8 45,00 ₺ 41,40 ₺
0 kişi
"İnsan, var olduğu andan itibaren kaotik bir sorunla baş başa kalmak zorunda kalır. Bu sorun, insanın varlık gerekçesinin veya var olma çabasının bir bedelidir. Bu gerekçeyi anlamlandırmak ve bedeli a...
%8 18,00 ₺ 16,56 ₺
0 kişi
Başlangıcından - II. Meşrutiyet’e (1908) Bursa Basını II. Meşrutiyet (1908) - Mondros Mütarekesi (1918) Yılları Arasında Bursa Basını Milli Mücadele Yılları (1918 - 1923) ‘nda Bursa Basını Cumhuriyet’...
%8 60,00 ₺ 55,20 ₺
0 kişi
Munzur Hüzünle Akan Irmak Ekin Basım Yayın
%8 14,50 ₺ 13,34 ₺
0 kişi
Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de, müziğin değişik alanlarıyla ilgili çok sayıda kaynak kitap bulunmaktadır. Ancak, aynı durum "şarkı söyleme eğitimi kaynak kitapları" için söylenemez. Alana katkı...
%8 30,00 ₺ 27,60 ₺
0 kişi
2006 yılında Sosyal Sigortalar Kurumu, Emekli Sandığı ve Bağ - Kur kapatılarak, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) kurulmuş ve mevcut sosyal güvenlik yasalarının büyük bir kısmı 5510 sayılı "Sosyal Sigortal...
%8 36,00 ₺ 33,12 ₺
0 kişi
Turkey's Economic, Fiscal and Social Problems Ekin Basım Yayın
%8 32,00 ₺ 29,44 ₺
0 kişi
Bu kitap İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavına hazırlananlar için soru pratiğini geliştirmek amacıyla hazırlanmıştır. Kitap içerisinde bulunan tüm sorular güncel mevzuata göre hazırlanmıştır. Çıkmış sorular...
%8 60,00 ₺ 55,20 ₺
0 kişi
Bu kitap hukukta disiplinlerarası bir çalışmanın mahsulüdür. Bu açıdan, icra-iflâs hukuku literatürünün yanısıra, idare hukuku literatürüne de başvurulmuş ve idarî işlemlere daha fazla yer verilen sis...
%8 90,00 ₺ 82,80 ₺
0 kişi
İş sağlığı güvenliği uzmanlığı sınavlarına girecek olan adaylara yeni bir çalışma kaynağı olarak hazırlanan kitabımızın 3. Baskısında, Torba yasa olarak bilinen ve 11. Eylül.2014 Tarihli Resmi Gazete'...
%8 65,00 ₺ 59,80 ₺
0 kişi
Hayatta tesadüf yoktur, OKUmasını bilene mi? Aslında her şey hoş bir tesadüftür, OKUmasını bilene mi? Belki de her ikisi de doğrudur, OKUmasını bilene... Tesadüfün anlamını OKUmadan, tesadüflerin mesa...
%8 40,00 ₺ 36,80 ₺
0 kişi
Tarımsal faaliyetler ve tarım işletmeleriTarım muhasebesi ve tarım işletmelerinde muhasebe sistemiTarım muhasebesi ile ilgili hukuki düzenlemelerTürkiyede tarımsal faaliyetlere yönelik devlet teşvikle...
%8 38,50 ₺ 35,42 ₺
0 kişi
Ders notlarından esinlenerek hazırlanan bu kitap, derslerde paylaşılan bilgilerin ve KPSS'de çıkmış soruların konu konu tahlili yapılarak yazıya aktarılmış halinden ibarettir. Bu çalışma da hem Maliye...
%8 26,00 ₺ 23,92 ₺
0 kişi
Birinci Bap: Teşkilat ve Muhtelif Hükümlerİkinci Bap: İlamların İcrasıÜçüncü Bap: İlamsız TakipDördündü Bap: Haciz Yoliyle TakipBeşinci Bap: Rehnin Paraya Çevrilmesi ile TakipAltıncı Bap: İflas Yoliyl...
%8 26,50 ₺ 24,38 ₺