Ekin Basım Yayın - Akademik Kitaplar Kitapları

0 kişi
Kitabın bu baskısında daha önceki baskılarda olduğu gibi genel pazarlama ilkelerinin hepsi yer almamakta, daha çok hizmet pazarlamasının genel pazarlamadan farklı yönleri üzerinde durulmaktadır.Kitapt...
%5 30,00 ₺ 28,50 ₺
0 kişi
Birinci BölümTürkiye Muhasebe Standartları (TFRS) Kapsamında Finansal Durum Tablosu (Bilanço)İkinci BölümTek Düzen Muhasebe Sistemi Hesap Sınıfları ve İşleyişleriÜçüncü BölümDuran Varlıklar Hesap Sını...
%5 26,00 ₺ 24,70 ₺
0 kişi
Bu çalışmada gelir dağılımının ekonomik analizi yapılmaktadır. Gelir dağılımı olgusuna ilişkin kuramsal yaklaşımlar tanıtılmakta ve gelir paylaşımının daha adil hale getirilmesi için çeşitli iktisat p...
%5 36,50 ₺ 34,68 ₺
0 kişi
Finansal tablolar analizi dersini alan öğrencilerin mezun olduktan sonra çalışacakları işletmelerin büyük bir kısmının büyük ve orta boy (BOBİ) işletmeler olacağı dikkate alınarak çalışmanın özgünlüğü...
%5 22,00 ₺ 20,90 ₺
0 kişi
Temel bilgilerVerilerin sunulmasıNicel betimleyici ölçülerEndekslerİlişki ölçüleriOlasılık teorisiÖrneklem ve tahmin teorisiHipotezlerin testiKi-kare testleriVaryans analiziParametrik olmayan testlerR...
%5 38,50 ₺ 36,58 ₺
0 kişi
* Sayılar* Çarpanlarına Ayırma ve Rasyonel İfadeler* Denklem ve Eşitsizlikler* Bağıntı ve Fonksiyon* Düzlemde Doğrunun Analitiği* Parabol* Logaritma* Trigonometrik Fonksiyonlar* Geometri * Karmaşık Sa...
%5 20,00 ₺ 19,00 ₺
0 kişi
Konu Başlıkları* Seçim ve Seçim Ekonomisine İlişkin Temel Kavramlar* Türkiye'de Seçim Süreçleri ve Seçim Ekonomisi Bağlamında Vergi Politikalarının Gelişimi* Türkiye'de Seçim Ekonomisi Uygulamalarının...
%5 32,00 ₺ 30,40 ₺
0 kişi
Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına Genel BakışTam Set ve Kobi\'ler Açısından Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarıİşletme BirleşmeleriMüşterek Anlaşmalarİştiraklerdeki Yatırımların...
%5 35,00 ₺ 33,25 ₺
0 kişi
Finansal Teknikler kitabında; Faktoring, Forfaiting, Finansal Kiralama, Risk Sermayesi, Forvvard ve Futures Piyasalar, Opsiyon, Swap ve Menkulleştirme konuları geniş olarak ince-lenmektedir. Bu basımd...
%5 60,00 ₺ 57,00 ₺
0 kişi
Bu ders kitabında, tarım işletmeleri ve tarımsal işletmecilik konuları üzerinde durularak, tarım işletmelerinin ekonomik yapı ve faaliyetleri incelenmiş, uygulamada en fazla kullanılma olanağı olan pl...
%5 30,00 ₺ 28,50 ₺
0 kişi
Piyasa ve Piyasa TürleriSermaye Piyasası AraçlarıSermaye Piyasası FaaliyetleriSermaye Piyasası KurumlarıÖz Düzenleyici KurumlarHalka Açık Ortaklıkların İşleyişiSermaye Piyasası Araçlarının İhracı Kamu...
%5 49,50 ₺ 47,03 ₺
0 kişi
• MUHASEBE BİLGİ SİSTEMİ VE UNSURLARI • TEKDÜZEN HESAP PLANI • HAZIR DEĞERLER • MENKUL KIYMETLER • ALACAKLAR • STOKLAR • YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIMİŞLERİNE İLİŞKİN HESAPLAR • DÖNEM AYIRICI HESAPL...
%5 30,00 ₺ 28,50 ₺
0 kişi
* Kooperatifler Hakkında Genel Bilgiler* Kooperatiflerin Kuruluşu* Kooperatif Ortak İlişkileri* Kooperatiflerde Yönetim ve Yönetim Organları* Kooperatif Türleri ve Üst Kuruluşları* Kooperatif – Devlet...
%5 24,00 ₺ 22,80 ₺
0 kişi
Birinci Bölüm1. Sosyal Girişimciliği Açıklamakİkinci Bölüm2. Sosyal Girişimciliğin Kökeni ve Gelişim SüreciÜçüncü Bölüm3. Sosyal Girişimcilikle Paralel Kavramlar ve Sosyal Girişimcilik AyrımıDördüncü...
%5 40,00 ₺ 38,00 ₺
0 kişi
Konu Başlıkları* Pay Senedi ve Halka Arz* Halka İlk Arzlarda Düşük Fiyatlama* Borsa İstanbul'da İlk Halka Arz Edilen Şirketlerde Düşük Fiyatlama Uygulaması
%5 24,00 ₺ 22,80 ₺
0 kişi
Kripto Paraların Finansal Piyasalara Etkileri ve MuhasebeleştirilmesiEkin Basım Yayın - Akademik Kitaplar
%5 27,50 ₺ 26,13 ₺
0 kişi
Bu kitapta; Türkiye Fİnansal Raporlama Standartları (TFRS)'na uygun olarak oluşturulan tekdüzen hesap planı taslağı ile TFRS'lere uygun olarak Kamu gözetimi muhasebe ve denetim standartları kurumu (KG...
%5 26,50 ₺ 25,18 ₺
0 kişi
1. Finansal OkuryazarlıkFinansal Okuryazarlık Nedir?Finansal Okuryazarlığın ÖnemiFinansal Okuryazarlığın Özellikleri Nelerdir?Finansal Okuryazarlık Eğitimi2. Finansal Okuryazarlık Araştırmaları (Liter...
%5 20,00 ₺ 19,00 ₺
0 kişi
Bu kitap kamu ekonomisi alanında devletin vergileme konusunda yeni rolü çerçevesinde vergi rekabeti konusunda yapılan bir çalışmadır. Zararlı vergi rekabetinin sonucu oluşan vergi cennetlerine giderek...
%5 27,00 ₺ 25,65 ₺
0 kişi
Bu kitap web sayfası hazırlamaya meraklı tüm okuyucular içindir. Web sayfası hazırlamak için hiçbir bilgisi olmayan, lise seviyesinden üniversite seviyesine kadar her okura hitap edecek şekilde hazırl...
%5 38,50 ₺ 36,58 ₺