Ekin Basım Yayın - Akademik Kitaplar Kitapları

0 kişi
Kitabın bu baskısında daha önceki baskılarda olduğu gibi genel pazarlama ilkelerinin hepsi yer almamakta, daha çok hizmet pazarlamasının genel pazarlamadan farklı yönleri üzerinde durulmaktadır. Kita...
%8 25,00 ₺ 23,00 ₺
0 kişi
Gerek bütçe sistemlerinde, gerekse mevzuattaki bütün yenilik ve değişiklikler göz önünde bulundurularak kaleme alınan bu kitap, dört temel bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde, bütçenin ortaya çıkı...
%8 27,00 ₺ 24,84 ₺
0 kişi
Birinci BölümTürkiye Muhasebe Standartları (TFRS) Kapsamında Finansal Durum Tablosu (Bilanço) İkinci BölümTek Düzen Muhasebe Sistemi Hesap Sınıfları ve İşleyişleri Üçüncü BölümDuran Varlıklar Hesap...
%8 21,50 ₺ 19,78 ₺
0 kişi
Bu çalışmada gelir dağılımının ekonomik analizi yapılmaktadır. Gelir dağılımı olgusuna ilişkin kuramsal yaklaşımlar tanıtılmakta ve gelir paylaşımının daha adil hale getirilmesi için çeşitli iktisat p...
%8 30,00 ₺ 27,60 ₺
0 kişi
Finansal tablolar analizi dersini alan öğrencilerin mezun olduktan sonra çalışacakları işletmelerin büyük bir kısmının büyük ve orta boy (BOBİ) işletmeler olacağı dikkate alınarak çalışmanın özgünlüğü...
%8 20,00 ₺ 18,40 ₺
0 kişi
Temel bilgiler Verilerin sunulması Nicel betimleyici ölçüler Endeksler İlişki ölçüleri Olasılık teorisi Örneklem ve tahmin teorisi Hipotezlerin testi Ki-kare testleri Varyans analizi Param...
%8 35,00 ₺ 32,20 ₺
0 kişi
* Sayılar* Çarpanlarına Ayırma ve Rasyonel İfadeler* Denklem ve Eşitsizlikler* Bağıntı ve Fonksiyon* Düzlemde Doğrunun Analitiği* Parabol* Logaritma* Trigonometrik Fonksiyonlar* Geometri * Karmaşık Sa...
%8 16,00 ₺ 14,72 ₺
%8 34,26 ₺ 31,52 ₺
0 kişi
Konu Başlıkları* Seçim ve Seçim Ekonomisine İlişkin Temel Kavramlar* Türkiye'de Seçim Süreçleri ve Seçim Ekonomisi Bağlamında Vergi Politikalarının Gelişimi* Türkiye'de Seçim Ekonomisi Uygulamalarının...
%8 26,00 ₺ 23,92 ₺
0 kişi
Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına Genel Bakış Tam Set ve Kobi\'ler Açısından Uluslararası Finansal Raporlama Standartları İşletme Birleşmeleri Müşterek Anlaşmalar İştiraklerdeki Yat...
%8 30,00 ₺ 27,60 ₺
0 kişi
Bölüm 1Finansal Piyasalar Ekonomik Büyüme İçin Gerekli Midir?Bölüm 2İslami Finans Bölüm 3Türkiye Ekonomisi Ve İslami Finans
%8 22,50 ₺ 20,70 ₺
0 kişi
Finansal Teknikler kitabında; Faktoring, Forfaiting, Finansal Kiralama, Risk Sermayesi, Forvvard ve Futures Piyasalar, Opsiyon, Swap ve Menkulleştirme konuları geniş olarak ince-lenmektedir. Bu basımd...
%8 50,00 ₺ 46,00 ₺
0 kişi
Bu ders kitabında, tarım işletmeleri ve tarımsal işletmecilik konuları üzerinde durularak, tarım işletmelerinin ekonomik yapı ve faaliyetleri incelenmiş, uygulamada en fazla kullanılma olanağı olan pl...
%8 24,50 ₺ 22,54 ₺
0 kişi
• MUHASEBE BİLGİ SİSTEMİ VE UNSURLARI • TEKDÜZEN HESAP PLANI • HAZIR DEĞERLER • MENKUL KIYMETLER • ALACAKLAR • STOKLAR • YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIMİŞLERİNE İLİŞKİN HESAPLAR • DÖNEM AYIRICI HESAPL...
%8 28,00 ₺ 25,76 ₺
0 kişi
* Kooperatifler Hakkında Genel Bilgiler* Kooperatiflerin Kuruluşu* Kooperatif Ortak İlişkileri* Kooperatiflerde Yönetim ve Yönetim Organları* Kooperatif Türleri ve Üst Kuruluşları* Kooperatif – Devlet...
%8 20,00 ₺ 18,40 ₺
0 kişi
Birinci Bölüm1. Sosyal Girişimciliği Açıklamak İkinci Bölüm2. Sosyal Girişimciliğin Kökeni ve Gelişim Süreci Üçüncü Bölüm3. Sosyal Girişimcilikle Paralel Kavramlar ve Sosyal Girişimcilik Ayrımı Dör...
%8 33,50 ₺ 30,82 ₺
0 kişi
Konu Başlıkları* Pay Senedi ve Halka Arz* Halka İlk Arzlarda Düşük Fiyatlama* Borsa İstanbul'da İlk Halka Arz Edilen Şirketlerde Düşük Fiyatlama Uygulaması
%8 20,00 ₺ 18,40 ₺