Ekin Basım Yayın - Akademik Kitaplar Kitapları

0 kişi
Kitabın Bölümleri Birinci Bölüm: İdari Yargılama Hukukunun Kaynakları ve Özellikleri İkinci Bölüm: İdari Uyuşmazlıkların İdari Yollardan Çözülmesi Üçüncü Bölüm: İdari Uyuşmazlıkların Yargı Yerleri...
%5 45,00 ₺ 42,75 ₺
0 kişi
Kitabın bu baskısında daha önceki baskılarda olduğu gibi genel pazarlama ilkelerinin hepsi yer almamakta, daha çok hizmet pazarlamasının genel pazarlamadan farklı yönleri üzerinde durulmaktadır. Kita...
%5 25,00 ₺ 23,75 ₺
0 kişi
Gerek bütçe sistemlerinde, gerekse mevzuattaki bütün yenilik ve değişiklikler göz önünde bulundurularak kaleme alınan bu kitap, dört temel bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde, bütçenin ortaya çıkı...
%5 27,00 ₺ 25,65 ₺
0 kişi
Birinci BölümTürkiye Muhasebe Standartları (TFRS) Kapsamında Finansal Durum Tablosu (Bilanço) İkinci BölümTek Düzen Muhasebe Sistemi Hesap Sınıfları ve İşleyişleri Üçüncü BölümDuran Varlıklar Hesap...
%5 21,50 ₺ 20,43 ₺
0 kişi
Bu çalışmada gelir dağılımının ekonomik analizi yapılmaktadır. Gelir dağılımı olgusuna ilişkin kuramsal yaklaşımlar tanıtılmakta ve gelir paylaşımının daha adil hale getirilmesi için çeşitli iktisat p...
%5 30,00 ₺ 28,50 ₺
0 kişi
Finansal tablolar analizi dersini alan öğrencilerin mezun olduktan sonra çalışacakları işletmelerin büyük bir kısmının büyük ve orta boy (BOBİ) işletmeler olacağı dikkate alınarak çalışmanın özgünlüğü...
%5 20,00 ₺ 19,00 ₺
0 kişi
Temel bilgiler Verilerin sunulması Nicel betimleyici ölçüler Endeksler İlişki ölçüleri Olasılık teorisi Örneklem ve tahmin teorisi Hipotezlerin testi Ki-kare testleri Varyans analizi Param...
%5 35,00 ₺ 33,25 ₺
0 kişi
* Sayılar* Çarpanlarına Ayırma ve Rasyonel İfadeler* Denklem ve Eşitsizlikler* Bağıntı ve Fonksiyon* Düzlemde Doğrunun Analitiği* Parabol* Logaritma* Trigonometrik Fonksiyonlar* Geometri * Karmaşık Sa...
%5 16,00 ₺ 15,20 ₺
0 kişi
Konu Başlıkları* Seçim ve Seçim Ekonomisine İlişkin Temel Kavramlar* Türkiye'de Seçim Süreçleri ve Seçim Ekonomisi Bağlamında Vergi Politikalarının Gelişimi* Türkiye'de Seçim Ekonomisi Uygulamalarının...
%5 26,00 ₺ 24,70 ₺
0 kişi
Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına Genel Bakış Tam Set ve Kobi\'ler Açısından Uluslararası Finansal Raporlama Standartları İşletme Birleşmeleri Müşterek Anlaşmalar İştiraklerdeki Yat...
%5 30,00 ₺ 28,50 ₺
0 kişi
Bölüm 1Finansal Piyasalar Ekonomik Büyüme İçin Gerekli Midir?Bölüm 2İslami Finans Bölüm 3Türkiye Ekonomisi Ve İslami Finans
%5 22,50 ₺ 21,38 ₺
0 kişi
Finansal Teknikler kitabında; Faktoring, Forfaiting, Finansal Kiralama, Risk Sermayesi, Forvvard ve Futures Piyasalar, Opsiyon, Swap ve Menkulleştirme konuları geniş olarak ince-lenmektedir. Bu basımd...
%5 50,00 ₺ 47,50 ₺
0 kişi
Bu ders kitabında, tarım işletmeleri ve tarımsal işletmecilik konuları üzerinde durularak, tarım işletmelerinin ekonomik yapı ve faaliyetleri incelenmiş, uygulamada en fazla kullanılma olanağı olan pl...
%5 24,50 ₺ 23,28 ₺
0 kişi
Piyasa ve Piyasa Türleri Sermaye Piyasası Araçları Sermaye Piyasası Faaliyetleri Sermaye Piyasası Kurumları Öz Düzenleyici Kurumlar Halka Açık Ortaklıkların İşleyişi Sermaye Piyasası Araçların...
%5 42,00 ₺ 39,90 ₺
0 kişi
• MUHASEBE BİLGİ SİSTEMİ VE UNSURLARI • TEKDÜZEN HESAP PLANI • HAZIR DEĞERLER • MENKUL KIYMETLER • ALACAKLAR • STOKLAR • YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIMİŞLERİNE İLİŞKİN HESAPLAR • DÖNEM AYIRICI HESAPL...
%5 28,00 ₺ 26,60 ₺
0 kişi
* Kooperatifler Hakkında Genel Bilgiler* Kooperatiflerin Kuruluşu* Kooperatif Ortak İlişkileri* Kooperatiflerde Yönetim ve Yönetim Organları* Kooperatif Türleri ve Üst Kuruluşları* Kooperatif – Devlet...
%5 20,00 ₺ 19,00 ₺
0 kişi
Birinci Bölüm1. Sosyal Girişimciliği Açıklamak İkinci Bölüm2. Sosyal Girişimciliğin Kökeni ve Gelişim Süreci Üçüncü Bölüm3. Sosyal Girişimcilikle Paralel Kavramlar ve Sosyal Girişimcilik Ayrımı Dör...
%5 33,50 ₺ 31,83 ₺
0 kişi
Konu Başlıkları* Pay Senedi ve Halka Arz* Halka İlk Arzlarda Düşük Fiyatlama* Borsa İstanbul'da İlk Halka Arz Edilen Şirketlerde Düşük Fiyatlama Uygulaması
%5 20,00 ₺ 19,00 ₺
0 kişi
Bu kitapta; Türkiye Fİnansal Raporlama Standartları (TFRS)'na uygun olarak oluşturulan tekdüzen hesap planı taslağı ile TFRS'lere uygun olarak Kamu gözetimi muhasebe ve denetim standartları kurumu (KG...
%5 22,50 ₺ 21,38 ₺