Ekin Basım Yayın - Hukuk Kitaplar Kitapları

0 kişi
Ünite 1Hukuk, Hukuk Sistemleri, Türk Hukuk Sistemi, Hukukun Dalları Ve Kaynakları Ünite 2Türk Yargı Sistemi, Yargı Kuruluşları Ve Dava Türleri Ünite 3Hukukî Olaylar, Fiiller, İşlemler, İlişkiler Ve...
%5 20,00 ₺ 19,00 ₺
1 kişi
Bölüm 1Anayasa Hukukunun Bilgi Kaynakları Bölüm 2Anayasa Hukuku Kavramı Bölüm 3Anayasa Kavramı Bölüm 4Kurucu İktidarAnayasaların Yapılması ve Değiştirilmesi Bölüm 5Devlet Kavramı Bölüm 6Devlet Şe...
%5 25,00 ₺ 23,75 ₺
0 kişi
Birinci KısımMahalli İdareler Hukukunun Genel TeorisiBölüm 1İnsan Hakları Hukunun Bilgi KavramlarıBölüm 2Mahalli İdareler HukukuBölüm 3Mahalli İdarelerle İlgili Ön KonularBölüm 4Mahalli İdare KavramıB...
%5 42,00 ₺ 39,90 ₺
0 kişi
Tüketici TeorisiÜretici TeorisiFiyat TeorisiÜretim Faktörleri Fiyat AnaliziGenel Denge, Refah Ekonomisi Ve Mikroekonomik Piyasa Başarısızlıkları
%5 49,50 ₺ 47,03 ₺
0 kişi
Türk Anayasa Hukukuna Giriş başlıklı bu kitap, aynı Yayınevinden çıkan büyük boy 512 sayfalık Türk Anayasa Hukuku Dersleri (Bursa, Ekin, 23. Baskı, 2019) başlıklı kitabımızın özetlenmiş baskısıdır.Tür...
%3 30,00 ₺ 29,10 ₺
0 kişi
1.Kısım - İnsan Hakları Hukukunun Genel TeorisiBölüm 1İnsan Hakları Hukukunun Bilgi KaynaklarıBölüm 2İnsan Hakları Hukukunun İsmi,Yaklaşım Biçimleri,Tanımı,Konusu,Kısımları ve Diğer Hukuk Dallarıyla İ...
%5 35,00 ₺ 33,25 ₺
0 kişi
Bölüm 1: Türk Anayasa Hukukunun Bilgi KaynaklarıBölüm 2: Osmanlı Anayasal GelişmeleriBölüm 3: Cumhuriyet Dönemi Anayasal GelişmeleriBölüm 4: Temel İlkelerBölüm 5: Temel Hak ve HürriyetlerBölüm 6: Siya...
%3 50,00 ₺ 48,50 ₺
0 kişi
Hukuka Giriş başlıklı bu kitap, lisans öğrencilerine yönelik olarak hazırlanmış bir ders kitabıdır. Bu kitapta konular, üniversite birinci sınıf öğrencilerinin anlayabileceği bir açıklıkta ve sistemde...
%3 55,00 ₺ 53,35 ₺
0 kişi
“İdare Hukuku Dersleri” başlıklı bu kitap, lisans öğrencilerine yönelik olarak hazırlanmış bir “ders kitabı”dır. Ayrıca bu kitap, KPSS, hakimlik, ve kaymakamlık sınavlarına hazırlanan öğrencilere de y...
%3 85,00 ₺ 82,45 ₺
0 kişi
Ülkemizde eskiden beri başta siyasal bilgiler fakülteleri ile iktisadî ve idarî bilimler fakülteleri olmak üzere çeşitli fakülte ve yüksekokullarda “Türkiye’nin yönetim yapısı”, “Türkiye’nin idarî yap...
%3 30,00 ₺ 29,10 ₺
0 kişi
368 sayfalık Anayasa Hukukunun Genel Esaslarına Giriş başlıklı bu kitap, Anayasa Hukukunun Genel Esasları: Ders Kitabı başlıklı 512 sayfalık kitabımızdan özetlenmiştir. Bu sonuncu kitap dahi 2 cilt ve...
%3 30,00 ₺ 29,10 ₺
0 kişi
Meslek yüksekokullarının program ve müfredatlarının yeniden gözden geçirilmesi amacıyla 2002 yılında “MEB-YÖK Meslek Yüksekokulları Program Geliştirme Projesi” adı altında bir çalışma yapılmıştır. Bu...
%3 24,50 ₺ 23,77 ₺
0 kişi
1.Kısım - İnsan Hakları Hukukunun Genel TeorisiBölüm 1 İnsan Hakları Hukukunun Bilgi KaynaklarıBölüm 2 İnsan Hakları Hukukunun İsmi,Yaklaşım Biçimleri,Tanımı,Konusu,Kısımları ve Diğer Hukuk Dallarıyla...
%3 65,00 ₺ 63,05 ₺
2 kişi
Hukukun bilgi kaynaklarıToplumsal düzen kurallarıHukukun kaynaklarıHukukun dallarıYargı örgütüDava türleriHukuk kurallarınınUygulanmasıHukuki olaylar, fiiller veİşlemlerHak kavramıMüeyyide kavramıKişi...
%3 30,00 ₺ 29,10 ₺
0 kişi
Birinci BölümEkonomi İlminin Niteliği ve Önemiİkinci BölümFiyat Teorisine GirişÜçüncü BölümTalebin Arka PlanıDördüncü BölümÜretici TeorisiBeşinci BölümFiyat TeorisiAltıncı BölümBölüşüm: Üretim Faktörl...
%3 58,00 ₺ 56,26 ₺
0 kişi
“İdare Hukukuna Giriş” başlıklı bu kitap, lisans öğrencilerine yönelik olarak hazırlanmış bir “ders kitabı”dır.Ayrıca bu kitap, KPSS, hakimlik, ve kaymakamlık sınavlarına hazırlanan öğrencilere de yar...
%3 45,00 ₺ 43,65 ₺
0 kişi
1. Her Ekonominin Ana Sorunları2. Ana Ekonomik Sorunlar, Ekonomik Düzen Ve Teorik Çerçeve3. Faydanın Ölçülebilirlik Problemi VeTercih Sırasının Saptanması4. Eş Marjinal Fayda İlkesi Ve Tüketici Denges...
%3 56,00 ₺ 54,32 ₺
0 kişi
Birinci KısımAnayasa Hukukunun Genel EsaslarıAnayasa Hukukunun Bilgi KaynaklarıAnayasa Hukuku KavramıAnayasa KavramıKurucu İktidarDevl Et KavramıDevl Et Şekill Eri I : Monarşi Ve CumhuriyetDevl Et Şek...
%3 40,00 ₺ 38,80 ₺
0 kişi
Ekonomik düşüncede alansal analiz Faaliyetlerin alanda dağılım nedeni olarak işletmelerin kuruluş yeri seçimi kararları Ekonomik alan ve üç bölge kavramı Ekonomik gelişme sonucu ortaya çıkan bölgesel...
%3 40,00 ₺ 38,80 ₺
0 kişi
Birinci KısımAnayasa Hukukunun Genel EsaslarıBölüm 1Anayasa Hukukunun Bilgi KaynaklarıBölüm 2Anayasa Hukuku KavramıBölüm 3Anayasa KavramıBölüm 4Kanunların Anayasaya Uygunluk Denetimi : Anayasa Yargısı...
%3 24,50 ₺ 23,77 ₺