Ekin Basım Yayın - Hukuk Kitaplar Kitapları

0 kişi
Birinci Kısım Anayasa Hukukunun Genel Esasları Anayasa Hukukunun Bilgi Kaynakları Anayasa Hukuku Kavramı Anayasa Kavramı Kurucu İktidar Devl Et Kavramı Devl Et Şekill Eri I : Monarşi Ve Cumhu...
%5 32,41 ₺ 30,79 ₺
0 kişi
Bölüm 1Anayasa Hukukunun Bilgi Kaynakları Bölüm 2Anayasa Hukuku Kavramı Bölüm 3Anayasa Kavramı Bölüm 4Kurucu İktidarAnayasaların Yapılması ve Değiştirilmesi Bölüm 5Devlet Kavramı Bölüm 6Devlet Şe...
%5 25,00 ₺ 23,75 ₺
0 kişi
1.Kısım - İnsan Hakları Hukukunun Genel Teorisi Bölüm 1  İnsan Hakları Hukukunun Bilgi Kaynakları Bölüm 2  İnsan Hakları Hukukunun İsmi,Yaklaşım Biçimleri,Tanımı,Konusu,Kısımları ve Diğer Hukuk Da...
%5 50,00 ₺ 47,50 ₺
0 kişi
Ülkemizde eskiden beri başta siyasal bilgiler fakülteleri ile iktisadî ve idarî bilimler fakülteleri olmak üzere çeşitli fakülte ve yüksekokullarda “Türkiye’nin yönetim yapısı”, “Türkiye’nin idarî yap...
%5 28,00 ₺ 26,60 ₺
0 kişi
Birinci KısımMahalli İdareler Hukukunun Genel Teorisi Bölüm 1İnsan Hakları Hukunun Bilgi Kavramları Bölüm 2Mahalli İdareler Hukuku Bölüm 3Mahalli İdarelerle İlgili Ön Konular Bölüm 4Mahalli İdare...
%5 42,00 ₺ 39,90 ₺
%5 49,50 ₺ 47,03 ₺
0 kişi
Hukukun Bilgi Kaynakları Beşerî Davranış Kuralları Hukuk İle İlgili Bazı Kavramlar Hukukun KısımlarıYargı Örgütü Hukuk Sistemleri Hukukun Kaynakları Normlar Hiyerarşisi Hukukun Temeli Hakkınd...
%5 50,00 ₺ 47,50 ₺
2 kişi
Birinci BölümEkonomi İlminin Niteliği ve Önemiİkinci BölümFiyat Teorisine GirişÜçüncü BölümTalebin Arka PlanıDördüncü BölümÜretici TeorisiBeşinci BölümFiyat TeorisiAltıncı BölümBölüşüm: Üretim Faktörl...
%5 49,50 ₺ 47,03 ₺
%5 26,50 ₺ 25,18 ₺
%5 50,00 ₺ 47,50 ₺
0 kişi
Birinci Kısım Anayasa Hukukunun Genel Esasları Anayasa Hukukunun Bilgi Kaynakları Anayasa Hukuku Kavramı Anayasa Kavramı Kurucu İktidar Devl Et Kavramı Devl Et Şekill Eri I : Monarşi Ve Cumhu...
%5 35,00 ₺ 33,25 ₺
%5 22,00 ₺ 20,90 ₺
0 kişi
Bölüm 1: Türk Anayasa Hukukunun Bilgi KaynaklarıBölüm 2: Osmanlı Anayasal GelişmeleriBölüm 3: Cumhuriyet Dönemi Anayasal GelişmeleriBölüm 4: Temel İlkelerBölüm 5: Temel Hak ve HürriyetlerBölüm 6: Siya...
%5 42,00 ₺ 39,90 ₺
0 kişi
Hukuk fakültelerinde okutulan ''genel kamu hukuku'' dersinin gerçek konusu siyasi düşünceler tarihi, politika bilimi ve insan hakları değil, münhasıran ''devlet'' tir. İşte bu kitapta, genel kamu huku...
%5 40,00 ₺ 38,00 ₺
0 kişi
Ünite 1Hukuk, Hukuk Sistemleri, Türk Hukuk Sistemi, Hukukun Dalları Ve Kaynakları Ünite 2Türk Yargı Sistemi, Yargı Kuruluşları Ve Dava Türleri Ünite 3Hukukî Olaylar, Fiiller, İşlemler, İlişkiler Ve...
%5 22,00 ₺ 20,90 ₺
0 kişi
Türk Anayasa Hukukuna Giriş başlıklı bu kitap, aynı Yayınevinden çıkan büyük boy 512 sayfalık Türk Anayasa Hukuku Dersleri (Bursa, Ekin, 23. Baskı, 2019) başlıklı kitabımızın özetlenmiş baskısıdır. T...
%5 25,50 ₺ 24,23 ₺
0 kişi
Birinci KısımMahalli İdareler Hukukunun Genel Teorisi Bölüm 1İnsan Hakları Hukunun Bilgi Kavramları Bölüm 2Mahalli İdareler Hukuku Bölüm 3Mahalli İdarelerle İlgili Ön Konular Bölüm 4Mahalli İdare...
%5 37,50 ₺ 35,63 ₺
0 kişi
Türk Anayasa Hukuku Dersleri başlıklı bu kitap, lisans öğrencilerine yönelik olarak hazırlanmış bir ders kitabıdır. Bu kitapta bazı yeni yöntemler kullanılmıştır. Her bölümde o konuyla ilgili ayrıntı...
%5 50,00 ₺ 47,50 ₺